Občanská participace

Zbraslavská radnice dostala od svých obyvatel 18 návrhů na budoucí investice městské části

30. listopadu vypršela lhůta pro podávání návrhů do participativního rozpočtu Městské části Praha – Zbraslav, který radnice realizuje pod názvem „Společně pro Zbraslav“. Nápady zbraslavských obyvatel míří na širokou škálu oblastí – od zvelebování veřejného prostoru či budování odpočinkových zón, přes pořádání sportovních či vzdělávacích akcí až po řešení bezbariérových přístupů či dopravních situací.

Úřad městské části teď čeká nelehký úkol – každý z osmnácti návrhů musí být zevrubně prozkoumán z hlediska nákladů i v otázce reálné proveditelnosti. Návrhy obyvatel však úředníci nebudou nijak hodnotit, ale jen posuzovat, zda jsou vůbec uskutečnitelné. „Celkově jsme komunikovali s více než třiceti potenciálními navrhovateli o jejich nápadech, ale již v průběhu konzultací se ukázalo, že některé záměry jsou už v řešení v rámci jiné koncepce nebo nespadají pod kompetence MČ,“ řekla koordinátorka zbraslavského participativního rozpočtu Anna Dušková.

Všechny podané návrhy budou v průběhu prosince zveřejněny na webových stránkách projektu (www.participativni-rozpocet.cz/zbraslav). V únoru se uskuteční veřejné setkání, kde budou tyto návrhy podrobně představeny, a radnice bude informovat obyvatele, jak pro jednotlivé projekty hlasovat. Zrealizují se pak ty nápady, které se budou místním lidem nejvíce líbit, budou jim připadat nejdůležitější a získají největší počet hlasů.

SEZNAM NÁVRHŮ OBYVATEL: http://www.participativni-rozpocet.cz/zbraslavska-radnice-dostala-od-svych-obyvatel-18-navrhu-na-budouci-investice-mestske-casti/

Máme radost, že jsme se nespletli a že se obyvatelé naší městské části skutečně aktivně pustili do společného tvoření. Jsme zvědaví, které návrhy nakonec vyhrají,“ okomentoval počet podaných nápadů Filip Gaspar, místostarosta Zbraslavi. „Je vidět, že participativní rozpočet může občany zaujmout i v menší obci s nevysokým rozpočtem,“ dodal Vojtěch Černý z neziskové organizace Agora CE, která participativní rozpočty pomáhá v České republice zavádět.

Hlasování obyvatel o jednotlivých návrzích proběhne v první polovině března jak elektronicky na webových stránkách, tak i fyzicky na podatelně úřadu a dalších místech. Zvítězí projekty, které získají nejvyšší počet hlasů, a to až do hranice vyčerpání finančního limitu pro rok 2016, který je 600 tisíc korun. Jakmile budou známy výsledky hlasování, pustí se radnice do realizace vítězných návrhů a po důkladném zhodnocení letošního ročníku participativního rozpočtu začne plánovat pokračování pro další rok.

Kontakty:        Anna Dušková, koordinátorka projektu MČ Praha – Zbraslav, 734 159 649
Vojtěch Černý,
podpora zavádění participativních rozpočtů, Agora CE, 608 128 006