Nový bulletin Centra pro lidská práva

Aktuální vydání Bulletin lidských práv zahajujeme zprávou o tom, jak se studuje (nejen) právo v Amsterdamu. Speciální program PPLE kombinuje politologii, psychologii, právo a ekonomii. Barbora Bromová na základě vlastní zkušenosti vysvětluje, jaké výhody představuje takový mezioborový přístup.

Pokračujeme reportáží Veroniky Čáslavové z diskuze konané při příležitosti výročí ukončení druhé světové války. V rámci této online akce hovořila s generálem Petrem Pavlem o vývoji demokracie a bezpečnosti od roku 1945 až do dnešní doby.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost informuje Alžběta Dvořáková o tom, že Karim Khan byl zvolen novým žalobcem Mezinárodního trestního soudu. Kdo je tento britský právník, od jehož práce se bude do značné míry odvíjet činnost soudu po dalších devět let?

Martin Míšek z evropské sekce se věnuje doporučení Rady Evropy pro Českou republiku v oblasti rasismu a netolerance. Na co by se měla ČR nejvíce zaměřit?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva vysvětluje Iva Turanová změny v hongkongském parlamentním volebním systému, kterými fakticky dochází ke znevýhodňování prodemokratických kandidátů.

Jana Koblasová z české sekce přibližuje rozhodnutí Městského soudu v Praze, který nařídil gymnáziu obnovit prezenční výuku, přičemž se zabýval rovněž ústavností nouzového stavu vyhlášeného na žádost hejtmanů.

Předchozí Bulletiny, naše odborné akce a aktuálně třeba i seznam letních škol pro rok 2021 lze najít na webových stránkách Centra nebo na našem Facebooku. Zde jsme právě dnes zveřejnili pozvánku na online akci Centra nazvanou O infodemii s Václavem Moravcem, která se bude konat 11. května v 18.00 a v rámci které se bude známý moderátor a vysokoškolský pedagog věnovat dezinformacím (nejen) v době koronavirové.