Nový bulletin Arcidiecézní charity Praha

V Bulletinu se mimo jiné dočtete: 

Ministr rozléval polévku bezdomovcům

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček navštěvuje Azylový dům sv. Terezie pravidelně. Tentokrát přiložil ruku k dílu. Sledujte reportáž iDnes. 

Běloruské děti na výletě

V Bělorusku pravidelně organizujeme volnočasové aktivity pro děti z programu Adopce na dálku® i pro jejich sourozence. Čtyři desítky dětí z běloruských sídel Lyntupy, Polesje a Kamai navštívily jednu z nejznámějších architektonických památek Běloruska – palác v Ňesvižu. V kostele v areálu paláce se děti modlily za své rodiny a své české dárce.

Negramotným v Zambii jsme pomohli k maturitě 

Majory, Caroline a  Kennedy ze Zambie se před 10 lety přihlásili do našich alfabetizačních kurzů. Cíl byl jasný: naučit se číst, psát a počítat.

Žáci vzhlíží k učiteli Bonnymu. Vystudoval díky Adopci na dálku

Bonny z Ugandy neměl lehké dětství. Poté, co zemřel otec a matka rodinu opustila, byl vychováván pouze babičkou v patnáctičlenné rodině! Adopce na dálku® pro něj byla nejen finanční, ale i emoční podporou na cestě k jeho snu – stát se učitelem. Po studiích se vrátil do své komunity. Mezi jeho studenty jsou i  děti „adoptované” na dálku. Bonny je pro ně velkým vzorem a inspirací.

Celý bulletin je možné stáhnout na webu Arcidiecézní Charity Praha.