Nový bulletin Arcidiecézní charity Praha

V říjnovém bulletinu Arcidiecézní charity Praha se mj. dočtete:

Školy v Ugandě kvůli pandemii nefungují. „Adoptované“ děti se učí dál díky vaší pomoci

Kvůli pandemii koronaviru se v březnu uzavřely všechny ugandské školy. Po sedmi měsících nebyla výuka stále obnovena a děti zůstávají doma. Výuku přerušily i dva tisíce školáků, kteří chodili do školy díky podpoře českých dárců a programu Adopce na dálku®

Za pět let využilo Programu Přesídlení přes 1 600 krajanů

Před pěti lety umožnila vláda České republiky přesídlení krajanů žijících v zahraničí zpět do Česka. Mož-nost získat povolení k trvalému pobytu využilo již více než 1 600 osob s českými kořeny převážně z Ukrajiny a také z Venezuely. Při přesídlení jim pomáhalo Středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha.

153 indických „adoptovaných“ studentů dokončilo vysokoškolská studia

Po znovuobnovení mezinárod-ního poštovního styku přicházejí postupně z Indie zprávy od našich absolventů. 153 „adop-tovaných“ studentů a studen-tek dokončilo bakalářská či magisterská studia! Dalších 557 na vysokých školách nadále studuje.

Žáci v Zambii se vrátili do škol

V září začal v Zambii 3. školní trimestr. Školy, které byly dosud otevřené jen pro žáky posled-ních ročníků připravující se na závěrečné zkoušky, se otevřely pro všechny. Děti jsou tak po šesti měsících zpět ve škole.

Pomáhejte nám pomáhat v době pandemie koronaviru

Díky vašim darům pomáháme lidem, kteří se ocitli v nouzi v naší arcidiecézi i v zahraničí. Pokud můžete, prosím pomozte.

Váš dar můžete poslat na bankovní účet 749011/5500.
Var. symbol 1920 (ČR), var. symbol 1919 (Uganda, Indie, Zambie, Bělorusko)

Nové i starší čísla bulletinu najdete na webu Arcidiecézní charity Praha.