Nový bulletin Arcidiecézní charity Praha

Rozvojové země se slabým zdravotnictvím může pandemie tvrdě zasáhnout

V  rozvojových zemích se koronavirus začal oproti Evropě šířit se zpožděním. Nižší úroveň zdravotnictví a celkový nedostatek lékařů a vybavení však představuje nebezpečí, že o pacienty s  vážnějším průběhem nemoci nebude postaráno.

Jak se koronavirus dotkl programu Adopce na dálku®

Žádné z dětí z programu Adopce na dálku® není infikováno a  pevně věříme, že tomu tak bude i  do budoucna. V  Indii, Ugandě i Zambii jsou uzavřeny školy. V  Bělorusku zatím vláda prodloužila prázdniny a děti tak zůstávají také doma.

600 tisíc korun na pomoc rodinám v Bělorusku

V oblasti Vitebsku, kde Charita podporuje velký počet rodin, si koronavirus vyžádal první oběti. Šíření viru není zpomalováno žádnými opatřeními. Situace je z oficiálních míst spíše zlehčována. Lidé spontánně nosí roušky. Po dohodě s  ředitelem Charity Vitebsk P. Andreijem Aniskevichem jsme se rozhodli zaslat okamžitě 6 000 eur (164 000 Kč) na pomoc pro naše podporované děti a rodiny. Za 4 000 eur pořídíme ochranné pomůcky (roušky, respirátory, dezinfekce, rukavice) a za 2 000 eur trvanlivé potraviny,“ informuje Jaroslav Němec, ředitel pražské Charity.

Stanové městečko: Zůstávají „doma“ i bez domova

I během nouzového stavu, kdy lidé musí omezit pohyb na veřejnosti, jsou lidé bez domova nuceni trávit čas na ulici. Běžné sociální služby, jako jsou noclehárny či denní centra, jsou ze své povahy otevřeny jen určitou část dne. Dosud lidé bez přístřeší neměli místo, kde by mohli zůstávat nepřetržitě. To řeší nové stanové městečko v Praze-Troji.

Domov chrání své seniory úplnou karanténou

Jedním z  prvních domovů pro seniory v  Česku, který se rozhodl pro úplnou karanténu, je Domov pro seniory kardinála Berana. „Ve chvíli, kdy jsme se oficiálně dozvěděli o prvním potvrzeném případu nakaženého občana z  obce Mukařov, bylo jasné, že bychom k  mimořádným preventivním opatřením měli přistoupit co nejdříve, že pouhý zákaz návštěv nestačí,“ říká Alena Hanková, ředitelka mukařovského Domova

Krizová linka sociální pomoci

Pokud si v  současném stavu nouze potřebujete promluvit s  odborníkem, volejte nám na telefon: 737 280 635. Pomůžeme vám utřídit si myšlenky, naplánujeme s  vámi jasné kroky, které povedou k většímu pocitu jistoty, a tím i bezpečí. Po telefonu s vámi probereme vaši aktuální situaci a  najdeme vhodné a  z  naší strany dostupné možnosti řešení.

Více je možné si přečíst v dubnovém bulletinu.