Nový Bulletin Arcidiecézní charity Praha

V novém bulletinu najdete mimo jiné tyto články: 

Plníme sny dětem, které trpí následky války.

Před deseti lety skončila na severu Ugandy dlouhá a krutá válka. Povstalci známí jako Armáda božího odporu drancovali, zabíjeli a mučili. Následky války pociťují lidé dodnes.

„Adoptovaná“ Prathvi z Indie je zdravotní sestrou

Jedenadvacetiletá Prathvi z  Indie právě získala bakalářský diplom. Stala se zdravotní sestrou! A to jen díky 14leté podpoře programu Adopce na dálku®.

Proč pomáhat? Náš blahobyt jsme si nezasloužili

Pamatujete na Suzan z Ugandy? Nedávno jsme psali o tom, že díky podpoře z  Česka vystudovala vysokou školu a  pracuje jako učitelka v mateřské škole.

Uniformy nekupujeme v Číně, ale od paní Majory

Zambijským školákům začal nedávno nový školní rok. To byl úkol pro nás vybavit je novými uniformami.

V adopci mezi prvními. Jak se mu daří dnes?

Stanleyho jsme zapojili do programu Adopce na dálku® hned mezi prvními dětmi, když jsme v  roce 2009 rozšířili pomoc do Mukonchi v  Zambii. Škola ho bavila. Svědčily o tom jeho dobré výsledky. Rád četl, chodil do zájmových kroužků a dokonce i na sobotní doučovaní. Stanley úspěšně dokončil základní a střední školu. Poté se rozhodl pro dvouletou nástavbu na zemědělské škole. Práci našel v hlavním městě Lusace. Máme radost, že jsme mohli Stanleyho život změnit k lepšímu. Děkujeme všem dárcům, kteří nám v tom pomáhají!

Šéf ugandské mise v Česku. Rozšíříme pomoc k Viktoriinu jezeru

V březnu navštívili Českou republiku GRACE MBOIZI a GODFREY MUGARURA, vedoucí a finanční manažer charitní ugandské mise.

Celý Bulletin i archiv předešlých čísel najdete na webu Arcidiecézní charity Praha.