Novinky z Transparency International

Vážení příznivci,

ačkoliv máme jedny volby a jeden komplexní monitoring financování volebních kampaní za sebou, volební maraton nekončí. Ministerstvo vnitra zkoumá platnost podaných prezidentských kandidatur a kandidáti již absolvovali první velkou společnou debatu. A prezidentské kampaně nezapomínáme sledovat ani my.

Světem hýbe další únik dat z offshorových destinací, tentokrát pojmenovaný jako Paradise Papers. Obrovský objem dokumentů se teprve začíná zpracovávat, již nyní je ale jasné, že stopy vedou do nejvyšších světových pater.

Přečtěte si ty nejzásadnější aktuality, které jsme pro vás vybrali.

International Consortium of Investigative Journalists uveřejnilo dne 5. listopadu 2017 články o úniku dat tzv. Paradise Papers od dalšího velkého poskytovatele offshorových služeb, společnosti Appleby. Podle informací není česká stopa prozatím nijak výraznáale problém vyhýbání se daní a neprůhledných daňových struktur firem na Česko tvrdě dopadá. TI bude i nadále sledovat průběh kauzy.  

Problematice daňových rájů a skutečných vlastníků se věnujeme dlouhodobě, na konci října jsme pod záštitou Stálého zastoupení ČR v EU uspořádali v Bruselu mezinárodní konferenci: „Tracking money laundering, EU fund frauds and tax evasion“, v rámci projektu Jasné vlastnické a majetkové struktury příjemců veřejných peněz.

Strana práv občanů (SPO) má dlouhodobě blízko k Hradu. Na jaře strana dostala sponzorský dar v hodnotě 300 tisíc korun od firmy Avers, která mimo jiné získala zakázku od Správy Pražského hradu. Zda se jedná o nezištnou podporu či předem promyšlenou protislužbu, se jen těžko dokazuje. Už dříve se objevily informace, že stranu sponzorovala společnost Liglass Trading CZ, za níž se v Kyrgyzstánu přimlouval prezidentův kancléř.

Česká Lípa se rozhodla, že bude veřejnou dopravu ve městě a okolí řešit zřízením nového dopravního podniku, ve kterém by však měla menšinový vlastnický podíl. “Strategickým partnerem” v dopravním podniku by se měl stát BusLine a.s. Společnost má představovat tzv. “malý nebo střední podnik”, čímž by mohla získat zakázku na provoz MHD bez jakékoli soutěže.

Na výroční valné hromadě Transparency International 2017 pořádané v Berlíně byla 15. října zvolena nová předsedkyně Mezinárodní správní rady Transparency International Delia Matilde Ferreira. Na pozici místopředsedy byl nově zvolen Rueben Lifuka a dále sedm členů rady, mezi nimi i David Ondráčka, současný ředitel české pobočky TI, který se tak stal prvním Čechem v tomto řídícím orgánu. Všichni kandidáti byli zvolení na funkční období tří let.

Jednou z aktivit TI, v rámci sportovní kampaně Korupční víceboj, je zprostředkování dialogu mezi různými subjekty ze sportovního prostředí. Na základě přibývajících nejistot ve sportu, týkajících se rejstříku sportovců a sportovních zařízení, jsme zorganizovali jednání, ze kterého vyplynulo, že MŠMT si je vědomo své povinnosti rejstřík v polovině příštího roku spustit.

Chci podpořit monitoring voleb