Novinky z Transparency International ČR

Business Integrity Forum: „Důvěra je nejdůležitější složkou pro efektivní fungování mechanismů v oblastech whistleblowingu a compliance“

Ve čtvrtek 17. října uspořádala TI ve spolupráci s poradenskou společností EY první ročník konference Business Integrity Forum (BIF) na téma whistleblowing a compliance.

David Ondráčka: Miloš Zeman se všem vysmívá a zároveň říká, můžu vše, nemám žádné zábrany a z Babiše tím činím svého vazala

V reakci na příchozí dotazy a komentáře související s činností, financováním nebo působením Transparency jsme připravili rozhovor s Davidem Ondráčkou. V něm se můžete například dozvědět jeho názor na zastavení trestního stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, důležitost nového portfolia eurokomisařky Věry Jourové, jak je naše organizace financována, nebo také co David říká na stále častější útoky vedené vůči neziskovému sektoru.

Evropský parlament přijal směrnici na ochranu whistleblowerů. Teď je na Česku, jak efektivně legislativu implementuje

Evropská směrnice na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání byla začátkem října definitivně přijata. V brzké době tak začne běžet dvouletá lhůta pro členské státy na implementaci do národní legislativy. Pro Česko představuje přijatá směrnice dlouho chybějící základ, když nastavuje minimální standardy ochrany pro whistleblowery ohlašující porušení práva Unie.

„Pod tlakem evropské směrnice budou muset čeští zákonodárci přijmout tolik potřebný zákon,“ komentuje chybějící legislativní úpravu na ochranu whistleblowerů v českém právním řádu Jan Dupák, právník TI, jenž se její transpozicí do českého prostředí podrobněji zabývá ve svém blogu. „Směrnice není jen legislativní výzvou pro státy z hlediska implementace, ale povinnosti v ní obsažené budou též výzvou pro úřady a soukromé společnosti, aby je správně uvedly do praxe,“ dodává Petr Leyer, právník TI.

Transparency podala podnět k přezkumu rozhodnutí krajského úřadu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše

TI podala podnět napadající rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje v kauze střetu zájmů Andreje Babiše na Ministerstvo spravedlnosti ČR a zároveň jsme zaslali naše vyjádření k přezkumu tohoto rozhodnutí na Nejvyšší státní zastupitelství. „Podnět k přezkumu rozhodnutí je směřován na Ministerstvo spravedlnosti ČR, které v této věci jako gestor zákona o střetu zájmu posoudí, zda bylo rozhodnutí vydáno v souladu s právními předpisy,“ vysvětluje Jan Dupák, právník TI.

Blog Apoleny Ondráčkové: „Směrnice o ochraně oznamovatelů a její dopady na soukromý sektor“

Negativní dopad na svobodu slova nebo snížená vymahatelnost evropského práva, to jsou jen některé důsledky absence efektivní ochrany whistleblowerů. Co tedy nejpozději v roce 2021 může soukromý sektor očekávat a jaké konkrétní náležitosti musí splňovat zavedení interních mechanismů pro hlášení protiprávního jednání ve společnostech? To vše a mnohem více se dozvíte v blogu Apoleny Ondráčkové, právničky TI.

Tyto a další aktuality včetně komentáře Josefa Šlerky k dezinformacím najdete na webu či na Facebooku TI ČR.