Novinky z Transparency International

Mezinárodní sekretariát Transparency International (TI) dnes zveřejnil Index vnímání korupce za rok 2017 (CPI).

Česká republika se po loňském propadu o 1 bod nyní posunula o 2 body nahoru na celkových 57 bodů ze 100 možných (ze 47. místa na 42. příčku, o kterou se dělí se Španělskem, Kyprem a Dominikou). Na průměr Evropské unie (65 bodů) ale stále ztrácíme. Výsledek spíše, než nástup pozitivního trendu, odráží setrvalý stav vnímání korupce v minulém roce.

Ve srovnání se členskými zeměmi Evropské unie se ČR o jednu příčku posunula, a to na sdílenou 18. pozici. Ve středu žebříčku se drží pobaltské státy (11., 16. a 17. místo). Ostatní země Visegrádu si pohoršily – Slovensko o 1 bod, o 2 body Polsko, dokonce 3 body ztratilo Maďarsko. To se propadlo na předposlední místo Evropy a nechalo za sebou už jen Bulharsko se 43 body. Naopak evropským skokanem roku 2017 je Řecko, které si oproti loňsku o 4 body polepšilo a je aktuálně na 59. pozici.

Jak zní recept na reálné zlepšení?

  • Nezávislost demokratických institucí a dodržování principů právního státu
  • Stabilizace a otevřenost veřejné správy
  • Hospodárnost veřejných rozpočtů
  • Rozkrývání skutečných majitelů

Aktuální umístění ČR lze tedy spíše než jako nástup nového pozitivního trendu interpretovat jako důsledek stagnace v některých sledovaných oblastech. Jinak by totiž mohlo hodnocení dopadnout lépe. Ať už jde o propojování politické a ekonomické moci, absenci některých legislativních opatření či jejich aplikaci v rozporu s principy transparentnosti – tyto negativní trendy posilují. Zatím jde pouze o výstražné signály, které se sice nemusí projevit ihned, v důsledku však mohou přispět k dlouhodobému propadu jako v případě Maďarska.

Vteřiny TI k vydání Indexu vnímání korupce 2017:
Šárka Laboutková, Stevan Villalobos, Petr Janský, David Ondráčka
Jak vnímat Index vnímání korupce?

Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce. Počet zemí se rok od roku mírně mění. Letos se jich hodnotilo celkem 180. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, nejedná se tedy o vox populi.

Data pro aktuální Index se sbírala v průběhu let 2016/2017, a výsledek tedy neodráží jednotlivou nedávnou událost nebo politické rozhodnutí, ale představuje odraz dlouhodobějšího trendu v daném časovém období.

Více se dočtete na www.transparency.cz/cpi2017.