Novinky z Jednoho světa na školách

Ukázkové hodiny pro SOU/SOŠ

Opět nabízíme realizaci ukázkových hodin, přednostně pro vyučující z odborných škol a učilišť. Přesvědčili jsme se, že to lze i online. Pokud byste rádi, aby k Vám do vyučování vstoupil náš lektor či lektorka a s využitím dokumentárního filmu zrealizovali výuku či třídnickou hodinu, je to opět možné.

Lektoři, lektorky a vyučující pro JSNS

Podívejte se, kdo pro nás lektoruje a předává tak radost a silné zážitky “učení s filmem” žákům i dalším vyučujícím. Zjistěte, proč dokumentární filmy využívají vaše kolegyně a kolegové a jaké je jejich lektorské zaměření.

Výzkum mezi metodiky prevence

Průzkum zjišťoval, kdo na českých školách zastává roli školního metodika prevence, jak se cítí kompetentní zastávat tuto funkci po odborné stránce, kolik věnuje přípravě a koordinaci agendy související s funkcí metodika prevence mimo svou případnou další školní činnost nebo jaké má podmínky pro tuto práci. Část výzkumu byla úžeji tematicky zaměřena na ´Bezpečnost v kyberprostoru´.

In Real Life – vyzkoušejte novou lekci pro hodiny angličtiny!

“All Muslims are terrorists.” “Homosexuality is a disease.” “You are the weirdest kid in school.” Comments like this that are common on the internet are said by real people.
Nová lekce pro hodiny angličtiny z tematického okruhu Cizojazyčné lekce ukazuje příčiny a následky hate speech v online prostoru. Lekce obsahuje krátký spot a aktivitu s předpřipraveným pracovním listem v anglickém jazyce a otázky a odpovědi k tématu v anglickém jazyce.

Mai Khoi

Filmový portrét zpěvačky Mai Khoi, která získala ve Vietnamu obrovskou popularitu písní oslavující svou rodnou zemi. Postupem času se její tvorba začne kriticky vyjadřovat k nedodržování svobody projevu a dalších lidských práv ze strany režimu. V dokumentárním filmu máme možnost sledovat Mai Khoi ve chvíli, kdy i přes zastrašování ze strany režimu stupňuje své kritické výpady vůči straně a nahrává album Dissent, v němž volá po svobodě slova a demokracii. Novou lekci naleznete v okruzích Lidská práva a Občanská angažovanost.

Rádio Kobání

Mladá kurdská reportérka Dilovan založila rádiovou stanici v sutinách svého rodného syrského města Kobání. To se po dlouhých bojích nakonec ubránilo ofenzivě Islámského státu. Rádio Kobání se stalo nejen zdrojem informací, ale i energie a pocitu stability v obdobích války i klidu. Vysílá rozhovory s místními uprchlíky, vojáky i novináři, kteří často přicházejí rovnou z míst střetů s Islámským státem. Dilovan však není pouhou reportérkou, je především dívkou, která na pozadí válečného konfliktu prožívá své lásky a přátelství. Film, jenž se nevyhýbá ani explicitním záběrům na oběti násilí, se stává průvodcem po syrském městě, kam se pomalu vrací život.