Novinky z CDK

AKTUÁLNI TITULY:

Stefan Berger, Heiko Feldner, Kevin Passmore (eds.)
JAK SE PÍŠOU DĚJINY
(Teorie a praxe)
http://www.cdk.cz/knihy/518/jak-se-pisou-dejiny/
Cílem této kolektivní monografie je poskytnout univerzitním studentům historie základní seznámení s teoretickými idejemi (vědomými i nevědomými), které utvářely obor historie, a to především v anglosaské perspektivě. Kniha nabízí přehled soupeřících „škol“ teoretického myšlení stojících v pozadí studia…

Více na http://www.cdk.cz/knihy/