Novinky z CDK

AKTUÁLNI TITULY:

Karel Kouba
PERSONALIZACE VOLEB A DEMOKRACIE V LATINSKÉ AMERICE
http://www.cdk.cz/knihy/512/personalizace-voleb-a-demokracie-v-latinske-americe/
Jedním z průvodních jevů nestability latinskoamerické politiky je její vysoká personalizace. Cílem této knihy je proto srovnávací analýzou zmapovat politickou personalizaci  z hlediska legislativních a prezidentských volebních systémů a dále z hlediska volebního chování a strategií politických elit.  Pokouší…

Více na http://www.cdk.cz/knihy/