Novinky z CDK


***** NEWSLETTER REVUE POLITIKA 4/2011 ******************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/28/018cdb8d65eb4a2


***** STRUČNÝ OBSAH ****************************

Poznámky k událostem
—————————————————————————-

1. Jan Frank: Tři procenta
2. Aleš Dvořák: Pár slov k výročí ODS
3. Dušan Šrámek: NERV: Žábou na prameni české ekonomiky je veřejný sektor
4. Lubomír Kopeček: Není korupce jako korupce. Pár postřehů z ukrajinské
reality
5. Jan Frank: Kočičí krize: důvod pro velkou mediální diskusi
6. Vojtěch Navrátil: Když jedna “drobnost” zneváží vše ostatní. Skryté
nebezpečí věcného záměru volebního zákoníku

Články a komentáře
—————————————————————————-

7. Tomáš Břicháček: EU má centralizaci vepsanou do vínku
8. Dušan Šrámek: Důchodová reforma podpoří soukromé investice
9. Lucie Szymanowská: Maďarsko versus demokracie. Je třeba se obávat
tamějších ústavních změn?

Rozhovory
—————————————————————————-

10. Lukáš Hoder: Železná opona nezanikla, jen se posunula dál na východ.
Rozhovor s velvyslankyní ČR při OSN a OBSE ve Vídni Veronikou Kuchyňovou
Šmigolovou o transatlantických vztazích, íránském jaderném programu,
Bělorusku a o tom, proč by Muhammad Baradej nebyl dobrým prezidentem Egypta

Sympozium CDK: Společné zájmy Česka a Polska v kontextu polského
předsednictví EU
—————————————————————————-

11. Aleksander Surdej: Globální finanční krize: implikace pro Polsko
12. Josef Mlejnek jr.: Sterilní aliance?. Sonda do vztahu Čechů a Poláků
13. Filip Černoch: Slasti a strasti prosazování energetických zájmů v EU

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Jan Frank: Tři procenta
—————————————————————————-

Debata o penzijní reformě probíhá. Úhlem pohledu, který chybí, je ale
otázka, zda návrh vlády, tedy ta část reformy spočívající v redukci objemu
důchodových prostředků ve státním rozpočtu o tři procenta, nějak zásadně
přispěje k prevenci dalších krizí našich veřejných financí.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1451/

2. Aleš Dvořák: Pár slov k výročí ODS
—————————————————————————-

V dubnu uplyne dvacet let od založení ODS, naší jediné vlivné a
společensky ukotvené pravicové strany od konce druhé světové války.
Podtrhuji slova jediné vlivné a ukotvené, neboť patří mezi základní úspěchy
ODS, že se jí podařilo získat a udržet oba přívlastky zároveň. Ostatní
pravicová uskupení buď nikdy nedosáhla měřitelného vlivu, nebo nepřežila
výměnu osobností zakladatelů ve vedení či jedno volební období ve vládě.
Situace, v níž se strana v čase svého jubilea nachází, bude nepochybně
příležitostí k mnoha úvahám. Na jedné straně bude poukazováno na vládní
angažmá v koalici, která se opírá o nevídaně silnou parlamentní většinu,
vykazuje mnohem menší ideovou nesourodost než předchozí koalice a
nepostrádá jistý reformní étos. Na straně druhé bude rozebírán historicky
nejslabší volební výsledek v loňských sněmovních volbách, setrvalá
myšlenková matnost a rozpačité názorové tápání. Právě poslední uvedené
charakteristiky jsou podle mého problémem nejvyšší důležitosti, od něhož se
ostatní, včetně odlivu voličů, odvíjejí.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1452/

3. Dušan Šrámek: NERV: Žábou na prameni české ekonomiky je veřejný sektor
—————————————————————————-

Skupina ekonomů sdružená v Národní ekonomické radě vlády (NERV) přinesla
v minulých týdnech sérii dokumentů, které mapují současnou situaci České
republiky na pozadí globální i evropské ekonomiky. Zároveň se snažila
nastínit možná opatření, která by do budoucna umožnila domácí ekonomice co
nejpružněji a nejefektivněji reagovat na požadavky vyspělého národního
hospodářství. Materiál je přínosnou a vůbec první ucelenou analýzu
stávajícího stavu české ekonomiky a společnosti včetně možných alternativ
budoucího vývoje. Určitou slabinou je, že příliš respektuje současný
ekonomický mainstream, a tak se například nezabývá klady a zápory našeho
členství v EU a nenabízí ani hypotetický nástin možností, pokud by se ČR
rozhodla z EU vystoupit.  Na druhé straně to ale vypovídá spíše o
politickém zadání než o autorech samých. Všechny dokumenty, analýzy i
videoprojekce je možné dohledat na webu nerv.vlada.cz.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1455/

4. Lubomír Kopeček: Není korupce jako korupce. Pár postřehů z ukrajinské
reality
—————————————————————————-

Česká média plní téměř každý den šťavnaté příběhy politiků a úředníků,
kteří vzali nebo údajně měli vzít “provizi za přiklepnutí” veřejné zakázky
či dotace z nějakého fondu. Vzduchem létají miliony, desítky milionů či
částky ještě vyšší. “Velká” korupce hýbe českou politikou – a je dobré
dodat, že právě hlavně díky médiím. Být Marťanem vysazeným z kosmické lodi,
který veškerou svou znalost země, v níž přistál, založí na sledování
českých médií, řekl bych, že jsme stát, kde pomalu každý politik či vyšší
úředník “bere”. Existuje ale ještě jiná korupce.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1457/

5. Jan Frank: Kočičí krize: důvod pro velkou mediální diskusi
—————————————————————————-

Na současné politické krizi je vůbec nejpozoruhodnější ochota, s jakou
politici, veřejnost a veřejnoprávní média jednají podle not zveřejňovatelů
důvěrných informací. Všichni říkají, že českou politiku zaplavily
odposlechy a fízlování a jak je jim to odporné. Na druhé straně ale titíž
lidé bez mrknutí oka jednají na jejich základě.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1460/

6. Vojtěch Navrátil: Když jedna “drobnost” zneváží vše ostatní. Skryté
nebezpečí věcného záměru volebního zákoníku
—————————————————————————-

Vláda 6. dubna přerušila projednávání věcného záměru volebního zákoníku
připraveného ministerstvem vnitra. Cílem dokumentu čítajícího 129 stran má
být konsolidace právní úpravy všech druhů voleb v České republice plus
odstranění nedostatků, které v praxi vyvstaly buď u jednoho konkrétního
druhu voleb, nebo jsou všem volbám společné. Věcný záměr ale obsahuje také
jednu změnu, která má potenciál vytvořit podhoubí pro intenzivnější
tunelování veřejných prostředků a financování politických stran systémem
“něco za něco”.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1458/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

7. Tomáš Břicháček: EU má centralizaci vepsanou do vínku
—————————————————————————-

Centralizační trendy v Evropské unii jsou předmětem časté diskuse. Jde
nicméně o téma v neustálém pohybu, vysoce nadčasové, které se vždy objevuje
v nových souvislostech, a proto je užitečné se k němu vracet. Ve svém
příspěvku se budu dané problematice věnovat z pohledu právníka. V evropské
integraci je to totiž právo, které působí jako její prostředek a nositel,
jako její životní míza zosobňující příslušné politické záměry. Studium
práva EU je proto nutné pro pochopení základní struktury Unie i aktuálního
stavu integračních procesů. Budu se snažit jednak ukázat, že směřování
k centralizaci je součástí genetické výbavy EU. Dále se pokusím na
praktickém příkladě demonstrovat, kam už integrace na této cestě došla.
Nakonec se zastavím u otázky, jakým způsobem a zda vůbec lze nastoupeným
trendům do budoucna čelit.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1456/

8. Dušan Šrámek: Důchodová reforma podpoří soukromé investice
—————————————————————————-

Na vládou připravovanou důchodovou reformu se lze dívat z různých úhlů
pohledu. Bohužel se příliš nehovoří o tom, jaké efekty může přinést možnost
opt-outu do kapitálového pilíře, tedy vyvedení tří procent ze sociálního
pojištění, které jsou dnes v průběžném systému, a zároveň jejich posílení o
další dvě procenta z kapsy každého, kdo se pro opt-out rozhodne.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1454/

9. Lucie Szymanowská: Maďarsko versus demokracie. Je třeba se obávat
tamějších ústavních změn?
—————————————————————————-

Maďarská vládní koalice Fidesz-Křesťankodemokratická lidová strana (KDNP)
čelí v souvislosti s vnitrostátní legislativou v krátkém časovém odstupu už
druhé vlně mezinárodní i domácí kritiky. Po balíčku mediálních zákonů na
přelomu let 2010-2011 je nyní jejím předmětem nová maďarská ústava, přijatá
v parlamentu 18. dubna. Právě v tuto ústavu měl dle záměrů Fideszu vyústit
vládní program “národní spolupráce” formulovaný poté, co vládní koalice
získala před rokem 68,12 % parlamentních mandátů, umožňujících jak změnu
ústavy, tak i řady dalších zákonů. Ústavotvorný proces však ve znamení
národní spolupráce zdaleka neproběhl. Znamená to, že nová maďarská
“společenská smlouva” nestojí na politickém ani společenském konsensu, a
postrádá tedy legitimitu? Umožní, jak jí vyčítají kritici, zásadní
antidemokratickou změnu systému? Nebo jen dráždí jazykem a duchem
preambule?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1461/

ROZHOVORY

10. Lukáš Hoder: Železná opona nezanikla, jen se posunula dál na východ.
Rozhovor s velvyslankyní ČR při OSN a OBSE ve Vídni Veronikou Kuchyňovou
Šmigolovou o transatlantických vztazích, íránském jaderném programu,
Bělorusku a o tom, proč by Muhammad Baradej nebyl dobrým prezidentem Egypta
—————————————————————————-

RNDr. Veronika Kuchyňová Šmigolová může díky svým zkušenostem v české
diplomacii hodnotit takřka každé téma mezinárodní politiky. Původně sice
vystudovala Fakultu přírodních věd UK a odborně působila například na
“břečťanové” Cornell University v USA, ale po vstupu na Ministerstvo
zahraničí ČR v Praze vedla odbor analýz a plánování a později i odbor
bezpečnostní politiky. Působila na velvyslanectví ve Varšavě nebo v českém
zastoupení při NATO. Dva roky vyjednávala s USA o podmínkách umístění
radaru v Brdech a od roku 2009 je velvyslankyní ČR při OSN, OBSE a
ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1449/

SYMPOZIUM CDK: SPOLEČNÉ ZÁJMY ČESKA A POLSKA V KONTEXTU POLSKÉHO
PŘEDSEDNICTVÍ EU

11. Aleksander Surdej: Globální finanční krize: implikace pro Polsko
—————————————————————————-

Finanční krize nejsou v hospodářském vývoji ničím novým. Objevovaly se
mnohokrát (naposledy “asijská” v roce 1997) a až do současné krize je
spojovaly dvě vlastnosti: měly především regionální rozměr a spouštěcím
impulsem byly události v méně rozvinutých zemích (do světa se šířily z
Mexika, Argentiny, Thajska nebo Severní Koreje).
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1448/

12. Josef Mlejnek jr.: Sterilní aliance?. Sonda do vztahu Čechů a Poláků
—————————————————————————-

V únoru 2011 zavítal do Prahy na státní návštěvu polský prezident
Bronisław Komorowski. Vzhledem k rozbouřené domácí i mezinárodní politické
scéně působila jako z jiného světa: samé úsměvy, poklony, ujišťování o
bezkonfliktnosti vzájemných vztahů, o radosti z rostoucí hospodářské
výměny, o velkém renomé Čechů v očích prostých Poláků. Václav Klaus pěl na
Poláky chválu a Bronisław Komorowski mu v tom zdatně sekundoval. Inu idyla,
člověk by se málem dojetím rozplakal.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1453/

13. Filip Černoch: Slasti a strasti prosazování energetických zájmů v EU
—————————————————————————-

Přes obtížné prolínání domácí a unijní úrovně existuje jedna otázka, nad
níž si Praha a Brusel dokáží sednout k jednomu stolu a trávit hodiny
vášnivou a angažovanou diskusí. Jde o téma energetické bezpečnosti. O její
podobě má ČR jasnou představu a nebojí se s ní vystupovat ani v Bruselu. Na
rozdíl od dalších zemí regionu se zde navíc může opřít o domácí úspěchy.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1459/

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/28/018cdb8d65eb4a28