Novinky z CDK

Dotisk rozebraných titulů: 

Kniha přináší komplexní pohled na Evropskou unii, který je svou šíří a vyvážeností ojedinělý nejenom v českém prostředí.
Autoři – renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky – seznamují čtenáře s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých evropských institucí a s tím, ve kterých oblastech (politikách) a jakým způsobem Evropská unie působí.
Publikace je zdařilou kombinací teoretických přístupů, politologické analýzy a velkého množství dat a informací, které ve svém celku umožňují získat důkladnou znalost o Evropské unii, vytvořit si představu o tom, jak a proč se vytvářela, jaká je její dnešní podoba a porozumět jejímu fungování.
Srozumitelně napsaný a přehledně členěný text představuje důkladného průvodce problematikou Evropské unie. Kniha tak může být využita nejenom odborníky, vysokoškolskými studenty a dalšími lidmi zabývajícími se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejností, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii.

Je to náš příběh

Pavel Hošek

Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury (Věnováno České republice ke stým narozeninám).

ZROD MODERNÍHO SVĚTA 1780–1914

Christopher Alan Bayly

Globální spojitosti a srovnání
Vlivná a oceňovaná práce britského historika pojednává o tzv. dlouhém 19. století v globální perspektivě. Autor ukazuje, jaký vliv měly události v Asii, Africe a Jižní Americe na evropské a americké dějiny.