Novinky z Běloruska

Spojené státy americké prodloužily pozastavení sankcí namířených proti Bělorusku

Sankce zahrnovaly zákaz spolupráce amerických firem s běloruskými, zejména v oblasti petrochemického průmyslu. Zároveň, pokud transakce mezi těmito firmami překročily částku 10 000 USD, byly americké firmy povinny informovat americké ministerstvo zahraničí. Úplné zrušení sankcí však Spojené státy podmiňují výrazným zlepšením na poli lidských práv v Bělorusku.

Více >>

Parlamentní volby na podzim letošního roku budou ovlivněny i minulými doporučeními OBSE

S touto zprávou přišla předsedkyně Ústřední volební komise, Lydia Jermošina. Komise prý v průběhu sčítání hlasů umožní pozorovatelům maximální možný přístup pozorovatelům k průběhu sčítání hlasů. Změny ve volebním zákoně se však nechystají, s čímž nesouhlasí ani ochránci lidských práv, ani samotná OBSE.

Více >>

Bělorusko zpřísní tresty za účast v bojových operacích v zahraničí

Nové změny v zákoně zpřísňují tresty nejen za přímou účast v bojových operacích, ale také za podporu těchto operací, financování této podpory, anebo za výzvy či pozvání k účasti na těchto operacích. Tyto změny byly přijaty v souvislosti s trestními řízeními, které jsou v současné době vedeny proti 139 běloruským občanům, kteří se účastnili bojových operací na Ukrajině a to na obou stranách konfliktu.

Více >>

Vláda bude i nadále podporovat ztrátové podniky

To vše však výměnou za to, že stát získá větší podíl ve struktuře jejich majetku. Vzhledem k tomu, že většina těchto společností je již v dluzích, předpokládá se, že účel státní podpory je spíše sociální, než ekonomický – aby se zabránilo zvyšování nezaměstnanosti a nárůstu sociálního napětí.

Více >>

Mezinárodní měnový fond odmítl dát Bělorusku další úvěr

Přes všechna ujištění prezidentské administrativy, že ty nejtěžší a nejbolestivější reformy (jmenovitě reformy veřejného sektoru a také penzijní reforma) již začaly, dubnové rozhovory o dalším úvěru pro Bělorusko zatím úspěšné nebyly. Mezinárodní měnový fond sice připustil mírný pokrok, ale jeho očekávání jsou výrazně vyšší.

Více >>