Novinky z Běloruska

1. Bělorusko zvyšuje věk odchodu do důchodu o 3 roky

Reformy, které doporučil Mezinárodní měnový fond, se sice pomalu, ale jistě začínají realizovat. První vlaštovkou byl pokus přenést na běloruské občany větší část plateb za komunální služby. To však vyvolalo bouři nevole, která vedla ke kompromisnějším variantám. Nyní se vláda rozhodla prodloužit věk odchodu do důchodu. Zatím o 3 roky, ale to je jen malá část změn, které se teprve chystají.

Více >>

2. Nejnovější úvěr

V pátek 25. března Eurasijský fond stability a rozvoje vydělil ze svých prostředků úvěr 2 mld. dolarů pro Bělorusko. Je to již druhý úvěr pro Bělorusko za poslední 2 měsíce. Podle mínění expertů bude i tento úvěr, podobně jako ten první, který Bělorusko obdrželo od Ruska, použit na splácení předchozích úvěrů. Přitom Eurasijský fond stability a rozvoje svazuje své úvěry se stejnými reformními požadavky jako například Mezinárodní měnový fond.

Více >>

3. Prvenství v růstu cen

V oblasti růstu cen se Bělorusko za poslední dva měsíce dostalo na první místo ze všech zemí bývalého Sovětského svazu. Zajímavé na tom je, že v té samé době v Lotyšsku, na Litvě, v neuznaném Podněstří, a také na Ukrajině, která je prakticky neustále ve válečném konfliktu, ceny naopak klesají.

Více >>

4. Vážný propad příjmů z vývozu draselných hnojiv

Propad příjmů z vývozu je velmi špatnou zprávou pro běloruskou vládu. Protože právě díky příjmům z vývozu draselných hnojiv bylo možné v minulých letech tak tak vyžít. Státní společnost „BelarusKalij“ nebyla i přes velký zájem zejména z ruské strany nikdy prodána a to právě proto, že představovala stabilní zdroj příjmů do běloruské státní kasy.

Více >>

5. Aktivizace rozhovorů se Světovou obchodní organizací

Rozhodnutí o zahájení rozhovorů o vstupu Běloruska do Světové obchodní organizace je pro Aleksandra Lukašenka, přesvědčeného protekcionistu, velmi těžké. Své rozčarování Lukašenko ani neskrýval. Naopak premiér Kobjakov toto rozhodnutí vidí více pozitivněji. Připomeňme si, že k dnešnímu dni je Bělorusko jedinou zemí Eurasijského hospodářského společenství, které není ve Světové obchodní organizaci.

Více >>

Přílohy