Novinky z AMO

Petr Boháček Jakub Kufčák napsali policy paper, ve kterém se věnují výzvám spolupráce EU-NATO ve vojenské mobilitě a obranném průmyslu. Dále v textu identifikují kosmické a laserové technologie jako oblast, jejímž rozvojem může Česká republika přispět k nápravě technologické nerovnováhy mezi USA a Evropou a pomoci čelit ruské schopnosti zamezení přístupu (A2/AD). Policy paper vznikl s podporou Konrad Adenauer Stiftung.

Vladimír Putin a Angela Merkelová spolu budou jednat již podruhé během tří měsíců. Na agendě jsou jednání o Sýrii a také o Ukrajině a pravděpodobně i otázka plynovodu Nordstream II. Jaký je postoj Německa ke konfliktům na Blízkém východě a na východě Ukrajiny a jak moc do jednání může zasáhnout například Turecko? Ve vysílání ČT24 bylaZuzana Lizcová.

AMO spouští nový projekt zaměřující se na problematiku výuky o NATO. Jeho hlavním cílem je formou seminářů a vzdělávacích materiálů ve spolupráci se středoškolskými pedagogy zlepšit informovanost o NATO mezi mladou generací. Projekt by měl ukázat nové možnosti, jak učit o NATO a jejím významu pro Českou republiku jak v otázce bezpečnosti, tak z pohledu hodnot, které členské státy sdílejí. Projekt je součástí mezinárodní kampaně #WeAreNATO financované Severoatlantickou aliancí a probíhá ve spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd „Občankáři“. Více informací najdete na webu.

Tomáš Jungwirth poskytl komentář pro Info.cz o Globálním paktu o migraciPodle nej je pakt „zlomovým“ okamžikem už jen díky vůli mezinárodního společenství v této oblasti spolupracovat a dosáhnout jednotného znění dokumentu. „Hlavní význam dokumentu tkví v samotné schopnosti většiny mezinárodního společenství dohodnut se na nějaké základní, ač nezávazné, regulaci migrace obecně. Dosavadní úprava se týkala pouze uprchlictví a azylového práva, kdy se lidé nacházejí v ohrožení a je zde velmi dobrý důvod, aby zde taková úprava existovala. Ale pro migraci jako takovou žádná taková úprava dodnes neexistuje a nebyl ani učiněn žádný pokus, aby takový text vzniknul,“ říká pro INFO.CZ.

Uskutečnila se poslední přednáška v rámci letošního ročníku programu ALYAS, který byl věnován jeho absolventům. Účastníci měli šanci si poslechnout Dr. Jacopa Pepe, který působí v berlínském zahraničně politickém think tanku DGAP. Dr. Pepe se ve své přednášce zaměřil na čínskou geopolitickou iniciativu Nové Hedvábné stezky a její dopady na výrobu v srdci střední Evropy.

Hledáme PROJEKTOVÉHO ASISTENTA / PROJEKTOVOU ASISTENTKU se zaměřením na Čínu. Zájemci mohou zaslat svůj stručný životopis v českém jazyce koordinátorce projektu, analytičce Výzkumného centra AMO Ivaně Karáskové na e-mail ivana.karaskova@amo.cz do 24. srpna 2018, kam lze také směřovat případné dotazy. Více informací najdete na webu.