Novinky z AMO

Irák slaví dobytí Mosulu. Teroritická organizace ISIS po třech letech přišla o svou hlavní baštu v zemi. Irácký premiér hovoří o porážce a zhroucení chalífátu. Podle spojenců to ale ještě neznamená konec globální hrozby, kterou extremisté představují. Je dobytí Mosulu skutečně jen začátek dlouhé cesty k očištění země od takzvaného Islámského státu a do jaké míry je možné očekávat další mocenské zápasy nejen o samotné město? Ve vysílání ČT24 byl Tomáš Kaválek.

V rámci projektu, který se zabýval regionální dimenzí témat řešených v Evropském parlamentu, vznikly v posledních dnech dva policy papery obsahující četnádoporučení pro regionální, státní i evropské stakeholdery. Tématem textu Kryštofa Kruliše je sdílená ekonomika, policy paper Adély Denkové řeší restrukturalizaci regionů historicky zaměřených na těžký průmysl, těžbu surovin a uhelnou energetiku. Texty vyšly díky laskavé podpoře Evropského parlamentu.

Stále aktuálním tématem je takzvaná migrační krize. Pod tlakem zůstává zejména Itálie, která se po loňském uzavření tzv. Balkánské trasy stala bránou do Evropy. Letos na italskou půdu vstoupilo již na 85 000 uprchlíků, což je o pětinu víc než loni. Většina z nich navíc na území Itálie zůstává, a podle Říma proto začíná být situace neúnosná. O možných řešeních jednali v Římě na mezinárodní konferenci představitelé Libye, tranzitních zemí Evropské unie, Mezinárodní organizace pro migraci a Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky. Tlaku ovšem čelí i Rakousko, které “velmi brzy” obnoví kontroly s pomocí vojáků na své hranici s Itálií v případě, že se nynější zvýšený příliv migrantů opět nezpomalí. Témata pro Český rozhlas Plus komentoval Tomáš Jungwirth.

Migrační kvóty byly i jedním z témat článku Víta Dostála o tom, proč bychomom neměli Visegrád zavrhovat. Komentář vyšel ve slovenštině (pro SME) a angličtině (4Liberty.eu) a shrnuje jak dynamiku visegrádské kooperace v kontextu EU, tak i její vnitřní mechanismy a další snahy o vnější spolupráci, jakými jsou takzvaný slavkovslý formát a nová iniciativa Trojmoří. Dostál shrnuje, že i přes mnohé problémy tuto čtvrt století probíhající iniciativu není vhodné, ba ani nelze, zatracovat.

AMO vydala výroční zprávu za rok 2016Najdete v ní přehled našich projektů, publikací a akcí, stejně jako na podrobnosti o našem hospodaření a partnerech.