Novinky z AMO

V současné době implementujeme čtyři projekty na Ukrajině a v Bělorusku, které jsou realizované s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury.

V prosinci 2016 jsme ukončili tříletý transformační projekt podpořený TRANS MZV. Čeští odborníci pomáhali ukrajinským učitelům a žákům rozvíjet toleranci a respekt k ostatním, posilovat kritické myšlení a zároveň je aktivizovat. Celkem jsme realizovali 11 seminářů na téma multikulturní výchovy pro více než 410 učitelů a metodiků, 26 seminářů k ústní historii, kterých se zúčastnilo téměř 900 studentů a učitelů a 6 studijních cest do České republiky.

Učitelé se svými žáky měli navíc možnost připravit si projekt z oblasti ústní historie za metodické podpory portálu www.ustnayaistoriya.info (celkem jsme hodnotili 215 projektů). Pozornost byla věnována i rozvoji spolupráce akademického prostředí s neziskovým sektorem ve sféře vzdělávání, a to v rámci pilotního kurzu na Kyjevské Ševčenkově univerzitě. V rámci projektu byly vydány metodické příručky k ústní historii a dramatické výchově.

V rámci podpory reformního úsilí na Ukrajině ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou jsme pokračovali v záměru zkvalitnit výuku a zefektivnit mezinárodní spolupráci na ukrajinské Státní pedagogické univerzitě v Perejaslav-Chmelnickém (PHDPU). Od září byla na Pedagogické fakultě zavedena specializace „Řízení i administrování“, která reflektuje zkušenosti a poznatky Centra školského managementu při UK. Rovněž bylo přijato rozhodnutí o studentských mobilitách a univerzita se aktivně snaží zapojovat do mezinárodních mobilitních programů. První tři studenti tak byli vysláni v rámci Erasmu+ na Masarykovu univerzitu. Vzhledem k nedostatku základní literatury byl přeložen materiál „Řízení školy ve znalostní společnosti“.

Druhým rokem jsme také pokračovali na projektu ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, jehož cílem je přispět k rozvoji vysokého školství na Ukrajině prostřednictvím budování kapacit Institutu pro analýzu ve vzdělávání a spoluprací na metodách a školení pedagogů ve spolupráci s Ukrajinskou katolickou univerzitou ve Lvově. V jeho rámci například proběhlo v Praze setkání asociací českých a ukrajinských rektorů vysokých škol.

Loni jsme zahájili první fázi transformačního projektu, který má pomoci posílít veřejnou kontrolu v ukrajinských regionech. Na Ukrajině jsme realizovali 18 seminářů s cílem přiblížit factchecking jako prostředek boje proti ruské propagandě a posílení veřejné kontroly. Seminářů se zúčastnilo více než 500 studentů, novinářů a místních aktivistů. O plánech na letošní rok si můžete přečíst v rozhovoru Zdenky Vágnerové pro ČTK.

Sérií seminářů pro více než 100 učitelů začal již třetí rok, ve kterém se věnujeme mediální výchově v Bělorusku. V rámci projektu podpořeného z TRANS MZV ČR se věnujeme také inkluzivnímu vzdělávání. K tomuto tématu jsme vydali metodologickou příručku, která představuje zkušenosti českých, slovenských a rakouských expertů.