Novinky z AMO

Prezidentské volby ve Francii vyhrál Emmanuel Macron. Jaký dopad bude mít jeho nastávající prezidenství na Českou republiku a Evropskou unii, komentoval Filip Chráska. Všechny aktuální články k tématu najdete na našem webu.

Jaký je současný diskurz týkající se migrace do České republiky a jakými opatřeními náš stát v současnosti disponuje, analyzuje ve svém článku pro GLOBSEC Policy Institute Tomáš Jungwirth.

Ministr obrany Stropnický minulý týden absolvoval tour po USA. Diskutoval mimo jiné český plán na zvýšení obranného rozpočtu. Rozpočty na obranu jednotlivých států Aliance budou tématem i nadcházejícícho minisummitu NATO v Bruselu. Tématu se ve svém článku na serveru České souvislosti věnuje Jakub Kufčák.

V Kyjevě odstartovala hudební soutěž Eurovize. Chybí na ní ovšem zástupkyně Ruska, které nebyl povolen vstup do země kvůli její dřívější návštěvě Krymu. Na otázky, zda je vhodné, aby politika zasahovala do kultury, odpovídá pro Český Rozhlas Plus Pavel Havlíček.

Stále je možné zaslat příspěvky do soutěže pro studenty českých vysokých škol, kteří si mohou vyzkoušet, jak se připravuje projektová žádost. Jejím cílem je podpořit aktivní zapojení studentů v oblasti předcházení rasismu, xenofobii, homofobii a dalším formám nesnášenlivosti a bojovat proti nim, prosazování rovnosti žen a mužů a předcházení všem formám násilí vůči dětem, mladým lidem a ženám. Soutěž se koná za podpory evropské komisařky Věry Jourové, europoslance Luďka Niedermayera a finanční podpory Zastoupení Evropské komise v České republice. Odborné hodnocení studentských projektů bude probíhat ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Otevřená společnost.