Novinky z AMO

Připravované akce

Rádi bychom Vás srdečně pozvali na několik veřejných akcí, které budeme před začátkem letních prázdnin pořádat:

Úterý 21. 6. 2016:    Enlargement: A Closed Chapter of EU History?
17:00-19:00
Anglo-americká vysoká škola, Letenská 5, Praha 1; místnost 2.07

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl, že během jeho mandátu k dalšímu rozšíření EU nedojde. Pravidla pro přijetí jsou přísnější než kdy předtím a samotná EU se potýká s mnoha vlastními vnitřními problémy. Jaké jsou další perspektivy evropské politiky rozšiřování?

Úvodní proslov: Viktória Jančošeková (Wilfried Martens Centre for European Studies, Brusel)
Prezentace studie: Konrad Niklewicz (Civic Institute, Varšava)
ŘečníciŠtefan Füle (MZV ČR), Tomáš Jungwirth (AMO), Martin Kastler (Hanns-Seidel-Stiftung Praha)
Partneři: Hanns-Seidel-Stiftung, Wilfried Martens Centre for European Studies a Anglo-americká vysoká škola

Debata bude probíhat v anglickém jazyce bez simultánního překladu. Po akci bude následovat glass of wine. Potvrďte, prosím, svoji účast vyplněním tohoto formuláře.

Pátek 24. 6. 2016: Debatní odpoledne o transformační politice
14:00 – 17:30
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Jak prosazovat lidská práva vůči Rusku? Jak by mohl k liberalizaci vnitropolitických poměrů v zemi přispět neziskový sektor? Patří Česká republika nadále k lídrům podpory lidských práv a demokracie ve světě?

ŘečníciAlexej Kelin (Rada vlády pro národnostní menšiny), Petr Kratochvíl(Ústav mezinárodních vztahů), Jan Látal (TRANS, MZV ČR), Jakub Múčka(Východoevropský klub), Rostislav Valvoda (Prague Civil Society Centre) a další
Partneři: Zastoupení Evropské komise v ČR a DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

Na akci se, prosím, registrujte zde.

Pondělí 27. 6. 2016:    Výzvy na Východě: válka, reformy a transformace
17:00-19:00
Kancelář AMO, Žitná 27, Praha 1

Jak úspěšné jsou reformy, které na Ukrajině probíhají? Dokáže se země vyrovnat s konfliktem na východě a zároveň zůstat věrná ideálům evropské integrace? Jaký význam pro ostatní postsovětské státy má současné dění na Ukrajině?

Řečníci: neformální spolek ukrajinských intelektuálů a občanských aktivistů Nestor Group
Partneři: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Diskuse bude probíhat v anglickém jazyce. V případě zájmu o účast se, prosím, registrujte zde.

Novinky z AMO

Počátkem června zveřejnila Evropská komise doporučení členským státům, jak přistupovat k platformám sdílené ekonomiky na vnitřním trhu EU. V jakých ohledech se regulatorní přístup zemí V4 odlišuje od ostatních států EU a jaké příležitosti, výzvy a rizika se pojí s fenoménem tzv. kolaborativní ekonomiky, objasňuje ve svém policy paperu Kryštof Kruliš. Prohlédněte si také fotogaleriiz nedávné mezinárodní konference k tomuto tématu, kterou AMO společně s europoslankyní Ditou Charazovou (ALDE) uspořádala v Bruselu. Akce a vydání publikace byly podpořeny Friedrich Naumann Foundation for Freedom a Mezinárodním visegrádským fondem. O našem projektu k fungování vnitřního trhu mezi zeměmi V4 hovoří Kruliš také v rozhovoru pro portál EurActiv.cz.

S blížícím se summitem NATO ve Varšavě začala polská vláda Práva a spravedlnosti postupně zmírňovat svůj dosavadní asertivní přístup. Kroky, které signalizují příklon Polska ke středovému aliančnímu proudu, rozebírá na blogu AMO Jakub Kufčák. Text byl vydán za podpory Odboru veřejné diplomacie NATO.