Novinky z AMO

AMO a europoslankyně Dita Charanzová (ALDE) si Vás dovolují srdečně pozvat na mezinárodní konferenci Sharing Economy: The View from the Visegrad Group,která se bude konat ve středu 25. května 2016 v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu. Cílem akce je kontrastovat zájmy a očekávání národních stakeholderů ze zemí V4 s představami zástupců unijních institucí. Diskutovat o problematice fungování sdílené ekonomiky v kontextu vnitřního trhu EU bude řada významných hostů včetně Neila Kaye (DG GROW, Evropská komise), Janusze Cieszyńského (Ministerstvo hospodářského rozvoje Polska) či Dity Charanzové(europoslankyně, ALDE). Akce se uskuteční za podpory Mezinárodního visegrádského fondu a nadace Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Potvrďte, prosím, svoji účast vyplněním tohoto formuláře.

Průzkumy naznačují, že vůdčí principy české polistopadové zahraniční politiky ztrácí podporu veřejnosti. Sílící izolacionistické tendence a ochota naslouchat konspiračním teoriím pouze zrcadlí ztracenost a rozpolcenost politických elit, které nedokázaly společnosti nabídnout jasné vedení, říká Vít Dostál v článku na portálu Česká pozice. Celá Agenda pro českou zahraniční politiku 2016, ze které text vychází, je dostupná zde.

Ve čtvrtek proběhly ve Spojeném království regionální volby. Proč nebylo vítězství labouristického kandidáta Sadiqa Khana v klání o post londýnského starosty překvapením, objasňuje v Českém rozhlase Plus Kryštof Kruliš. Co mohou výsledky voleb do skotského parlamentu napovědět o blížícím se referendu k otázce Brexitu, posuzuje Kruliš na portálu tiscali.cz.

Evropská komise představila nový návrh evropského azylového systémus integrovaným relokačním mechanismem. Jeho detaily komentuje pro Euroskop.czTomáš Jungwirth.

V souvislosti s březnovou dohodou mezi EU a Ankarou k otázce řešení migrační krize Evropská unie podmínečně podpořila zavedení bezvízového styku pro turecké občany. Jakého pokroku se dosud Turecku podařilo dosáhnout a ve kterých bodech potíže přetrvávají, nastiňuje v Českém rozhlase Plus Tomáš Kaválek.

Připravovaná dohoda mezi EU a USA si klade za cíl plně liberalizovat vzájemný obchod a investice. Kterých konkrétních oblastí se obchodní smlouva týká a jaký vliv na postavení obou aktérů ve světové ekonomice by mohla dohoda TTIP mít, objasňuje v TV Noe Kryštof Kruliš. Podrobná studie analyzující dopady TTIP na Českou republiku je k dispozici zde.