Novinky z AMO

Trends of Visegrad European Policy

The objective of the “Trends of Visegrad European Policy” project is to identify the views held on EU-related policy issues by those that design, influence, and implement this policy. It seeks to compare the views of foreign- and EU-policy communities in Visegrad countries. Respondents (mainly civil servants, politicians, researchers/analysts and journalists) answered 22 questions regarding bilateral partnerships of the V4 states in the EU, EU membership and institutions, key EU policy issues, future of the European integration, EU external affairs as well as the Visegrad Group.

The results of the research are available in three forms:

Změna klimatu a dezinformace v českém informačním prostoru

Spolu s nárůstem vnímání klimatické změny jako zásadního problému dnešní doby, vyvstává na globální úrovni čím dál častěji otázka, do jaké míry veřejné mínění v těchto otázkách ovlivňují dezinformace a cílená manipulace informačního prostoru. Pozornost je věnována tomu, jak k jejich šíření přispívají sociální sítě, jakým způsobem tyto dezinformace využívají v rámci své vlastní agendy politici a politické strany i jakou roli v jejich šíření hrají komerční subjekty a asociace, které jsou na směřování klimatické debaty přímo zainteresované.

Toto téma, které je na globální úrovni předmětem detailního výzkumu a intenzivních debat, ovšem v českém prostředí zůstávalo spíše stranou pozornosti a doposud nebylo podrobněji zmapováno. Tento briefing paper si proto klade za cíl popsat tuto problematiku a vytvořit ucelený přehled o tom, do jaké míry a jakým způsobem téma klimatu figuruje v rámci již existujícího tzv. dezinformačního ekosystému a zda se v českém informačním prostoru objevují cílené snahy o diskreditaci daného tématu.

„Kdo, pokud ne vy, má šanci tuhle zemi změnit,” zahájil XXVII. ročník Pražského studentského summitu Šimon Pánek

V sobotu 23. října se na půdě Vysoké školy ekonomické uskutečnil první prezenční workshop XXVII. ročníku Pražského studentského summitu. Proběhl po více než 600 dnech, během kterých musel projekt fungovat jen na online platformách. Účastníky přivítala úvodním slovem hlavní koordinátorka Lucie Vodvářková a váženým hostem zahájení byl poté Šimon Pánek, který vystoupil se svým projevem a následně odpovídal na dotazy účastníků projektu.

MapInfluenCE newsletter – Tchaj-wan a střední Evropa, nový lídr maďarské opozice, Rusko a historická paměť

In this newsletter, we cover the visit of the Taiwanese delegation in Czechia and Slovakia, the views of the new Hungarian opposition leader on China and Russia, the growth of AliExpress in Poland, and Russia’s instrumentalization of historical memory.