NOVINKY CDK

AKTUÁLNI TITULY:

Peter Spáč
PRIAMA A ZASTUPITEĽSKÁ DEMOKRACIA NA SLOVENSKU
http://www.cdk.cz/knihy/358/priama-a-zastupitelska-demokracia-na-slovensku/
Slovenská politika prešla po roku 1989 viacerými skúškami, ktoré
otestovali kvalitu a pevnosť jej demokracie. Pod tento vývoj sa podpísalo
mnoho faktorov, avšak viacerým z nich nebol v odbornom prostredí doposiaľ
venovaný adekvátny priestor. Táto kniha si tak kladie za cieľ zaplniť túto
medzeru a prináša…

Více na http://www.cdk.cz/knihy/