NOVINKY CDK

AKTUÁLNI TITULY:

Pavlína Springerová
ANALÝZA VÝVOJE A ČINNOSTI MORAVISTICKÝCH POLITICKÝCH SUBJEKTŮ V LETECH 1989-2005
http://www.cdk.cz/knihy/359/analyza-vyvoje-a-cinnosti-moravistickych-politic
kych-subjektu-v-letech-1989-2005/

Nedílnou součást našeho polistopadového vývoje tvořila “moravská otázka”,
jež nalezla svou intenzivní politickou artikulaci v rámci moravistických
subjektů hájících specifickou pozici Moravy. Tato kniha předkládá první
komplexní analýzu vývoje a činnosti moravistického proudu v období mezi
lety 1989…

Více na: http://www.cdk.cz/knihy/