NOVINKY CDK

AKTUÁLNI TITULY:

Jaroslav Vokoun
NASLOUCHAT TEOLOŽKÁM
http://www.cdk.cz/knihy/348/naslouchat-teolozkam/
O ženách-teoložkách se obvykle mluví v souvislosti s feministickou
problematikou. Jaká však je teologie žen, které netematizují své ženství
ani sexuální orientaci? Autor knihy si ve svých předchozích publikacích
kladl otázku, “jak dělat teologii po konci novověku”, a nyní se v této věci
rozhodl “naslouchat…

Více na http://www.cdk.cz/knihy/