Novinky CDK

AKTUÁLNI TITULY:

Ondřej Beránek
IGNÁC GOLDZIHER – VĚZEŇ Z BUDAPEŠTI
(Život a dílo zakladatele islamologie)
http://www.cdk.cz/knihy/329/ignac-goldziher-vezen-z-budapesti/
Souhrn dnešních znalostí o vývoji islámu nestojí ani zdaleka na takové
úrovni, abychom mohli s klidem v duši přehlížet klíčové práce dřívějších
generací. Tím méně, jedná-li se o práce zakladatele vědecké islamologie,
maďarského žida Ignáce Goldzihera (1850-1921).

Více na http://www.cdk.cz/knihy/