Nová média mění společnost

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět vyhlašuje novou soutěžní kategorii Nová média mění společnost. Své práce můžete přihlásit po přečtení pravidel prostřednictvím on-line formuláře. Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2010, rozhodnutí pak padne nejpozději začátkem února 2011.


Komu je nová soutěžní kategorie určena a jaká témata jsou vítaná (více pak v pravidlech):

  • kategorie je určená projektům obecně prospěšných společností, nevládních organizací, vládních iniciativ, jednotlivcům ad.
  • vítáme kampaně, které se zaměřují na otázky zodpovědnosti, transparentnosti a korupce, lidských práv, tolerance, rozvojových programů, mimořádné situace (přírodní katastrofy, domácí nepokoje a epidemie), poválečný stav a usmíření, rovná práva ad.

Nejlepších 15 – 20 kampaní bude součástí programu festivalu Jeden svět ( 8. – 17. března 2011).

Vítěznou práci vybere mezinárodní porota.

www.jedensvet.cz