Nová publikace ze série BRUSSELS MONITOR

Assessing EU development cooperation: from infancy to maturity?

V nové publikaci ze série BRUSSELS MONITOR se Eva Křížková zaměřuje na proměny politiky rozvojové spolupráce Evropské unie.

Politika rozvojové spolupráce je významným politickým i ekonomickým nástrojem Evropské unie. V současné veřejné debatě však její význam může být podceňován. V letech 2000 a 2015 mezinárodní společenství přijalo rozvojové cíle (takzvané Rozvojové cíle tisíciletí a Cíle udržitelného rozvoje), jejichž prioritními body bylo zvoleno vymýcení extrémní chudoby a zajištění inkluzivní a udržitelné prosperity. V tomto kontextu je politika rozvojové spolupráce Evropské unie jedním z nejvýznamnějších nástrojů k dosažení těchto cílů.

Policy paper v anglickém jazyce naleznete v zde.