NGO market: pozvánka na debatu

Jaká je současná situace a stav občanské společnosti 21. století? Kdo ji tvoří a co pro její rozvoj a podporu konkrétně dělají? Jakou roli zaujímají samotné neziskové organizace? Co neziskové organizace skutečně řeší, kde pomáhají, komu, jak, a především proč? Měli bychom se chtít více zapojovat do činnosti neziskových organizací a do podpory rozvoje občanské společnosti? Co nám to zpětně přináší? Jaký je jejich vztah k dalším představitelům občanské společnosti – doplňují se? Vede jejich činnost k udržitelnosti naší společnosti? Jakou roli má každý z nás?

Diskutovat budou: 

  • Ondřej Koutský, Takoví jsme – Festival Svobody
  • Zdeněk Mihalco, Nadace VIA
  • Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla

Moderuje Hana Čepová, AVPO , Právě teď

Místo a čas: Kampa & 10.30 – 11.30, Český rozhlas Vltava Stage