NGO Market 2012 představí na 200 neziskovek a nabídne pestrý doprovodný program s The Tap Tap


Již tento pátek 11. května 2012 se v Národní technické knihovně v Praze uskuteční 13. veletrh neziskovek NGO Market 2012. Letos se na veletrhu představí veřejnosti bezmála 200 neziskových organizací, jejichž prezentaci po celý den doprovodí pestrý program zahrnující odborné a vzdělávací akce i aktivity, při nichž si budete moci odpočinout a pobavit se.

Vystavující organizace ukážou různorodost neziskového sektoru. Prezentovat se bude celkem 82 organizací zabývajících se sociálními službami a zdravím, 20 vystavovatelů se věnuje lidským právům a demokracii, 17 rozvojové a humanitární pomoci, 33 vzdělávání a výzkumu, 20 kultuře a sportu, 10 životnímu prostředí a 7 náboženství.

Prezentační stánky doplní obchůdky s výrobky fair trade a chráněných dílen a neziskové organizace představí svou činnost také prostřednictvím praktických ukázek. Seznámí vás s prací asistenčních psů i s irským tancem, některé tvůrčí aktivity si sami vyzkoušíte, například práci se sklem, ovčí vlnou či potiskem triček a tašek, a po celý den si budete moci vyzkoušet jízdu na elektrokole. Ti, kteří by se chtěli aktivně zapojit do činnosti neziskovek, budou moci navštívit dobrovolnické centrum.

Novinkou letošního veletrhu jsou projekce dokumentárních filmů, které vám přiblíží některá z témat, jimiž se neziskovky zabývají, od života lidí s mentálním handicapem či osob bez domova až po problémy třetího světa a humanitární pomoc. Ve venkovních prostorách před Národní technickou knihovnou bude probíhat doprovodný program s názvem „Myslíme na všechny“, který připravila Městská část Praha 6. Součástí programu bude množství netradičních sportovních disciplín a hudební pódium, na němž vystoupí například skupina The Tap Tap.

Jedním z hlavních témat letošního veletrhu je aktivní stárnutí, kterému se věnuje nejen řada zúčastněných neziskovek, ale zaměří se na něj i několik aktivit. V dětském koutku bude naopak přichystán program pro nejmladší návštěvníky, kteří se budou moci pobavit u deskových her i divadelních představení.

Odborný doprovodný program je letos určen především pro neziskovky a zástupce firem, ale i pro všechny ty, kteří se zajímají o třetí sektor. Uskuteční se několik diskusí a workshopů o společenské odpovědnosti firem či vedení neziskových organizací a den před veletrhem proběhne mezinárodní konference na téma udržitelný rozvoj neziskových organizací ve střední Evropě.

Bližší informace o veletrhu naleznete na www.ngomarket.cz. Průběh příprav i samotné akce můžete sledovat také na Facebooku.