NEWSLETTER REVUE POLITIKA 9/2011


Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/33/018cdb8d65eb4a28

***********************************************************

Nechte si pravidelně a zdarma doručovat texty z Revue Politika do své
čtečky Kindle! Přihlášení je jednoduché a nezabere vám více než pár minut.

www.revuepolitika.cz/kindle

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
—————————————————————————-

1. František Mikš: Homo optikou hetero
2. David Hanák: Palestina: skutečně nelze rozeznat bílé od černých?
3. Hynek Fajmon, Ivo Strejček: Kalousek nechodí do práce
4. Hynek Fajmon: EU jde po stopách Járy Cimrmana

Články a komentáře
—————————————————————————-

5. Josef Mlejnek jr.: Donald I. Neporazitelný?. Polsko před parlamentními
volbami
6. Lubomír Kopeček: Proč je Petr Nečas slabým premiérem?
7. Ondřej Šlechta: Amerika promrhala globální vedení
8. Filip Tuček: Čína a Spojené státy: posilující se partnerství. Jak by
měla zareagovat Evropa?
9. Tomáš Břicháček: Bouřlivé pozdní léto evropských centralistů
10. Ondřej Ráva: Polsko na posuvné Platformě. Proměny čtyřleté vlády
Donalda Tuska

Rozhovory
—————————————————————————-

11. Jakub Janda, Ondřej Šlechta: “Zase se chováme jako primitivní
kolonialisté!”. S profesorem mezinárodních vztahů Oskarem Krejčím o chybném
chování NATO, primitivním kolonialismu Západu a hloupých rozhodnutí české
diplomacie

Zaujalo nás…
—————————————————————————-

12. Fareed Zakaria: Jak může Čína pomoci Evropě překonat dluhovou past

Sympozium CDK: Společné zájmy Česka a Polska v kontextu polského
předsednictví EU
—————————————————————————-

13. Krzysztof Szczerski: Co nakonec přinese polské předsednictví EU?
14. Jan Jireš: Česká republika a perspektivy EU jako globálního hráče
15. Ondřej Krutílek: Prohlubovat evropskou integraci je fatální chyba.
Odpověď Pawłu Ukielskému
16. Ryszard Legutko: Evropa na ústupu

Revue Politika doporučuje
—————————————————————————-

17. Revue Politika doporučuje (9/2011)

Knižní novinky
—————————————————————————-

18. Knižní novinky 9/2011

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. František Mikš: Homo optikou hetero
—————————————————————————-

Zprvu jsem chtěl psát vážný text, o politice a kultuře, jak jinak, viděno
z mého brněnského domova v žáru doznívajícího léta. Chtěl jsem psát
o Prague Pride, naší pražské hrdosti, queer festivalu pořádaném pod
záštitou primátora zastupujícího pravicovou stranu, u níž bychom
předpokládali, že bude klást důraz na kulturnost a prosazovat rodinné
hodnoty. O tom, jak je možné, že je něco podobného médii téměř unisono
vydáváno za příklad svobody a tolerance, ne-li rovnou za důkaz dospělosti
české demokracie. Chtěl jsem se podrobněji rozepsat o nutnosti rozlišovat
mezi homosexualitou (vrozenou sexuální orientací) a homosexualismem
(organizovaným hnutím), na niž upozornil prezident Václav Klaus, což
bohužel, jako většina podstatných věcí, zaniklo ve všeobecném mediálním
tlachání. Ale nějak se mi k tomu všemu v těch tropických letních dnech
nedostávalo sil. Vše je vlastně věcí optiky, říkal jsem si, určitého úhlu
pohledu, ze kterého člověk danou věc vidí.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1532/

2. David Hanák: Palestina: skutečně nelze rozeznat bílé od černých?
—————————————————————————-

V Mladé frontě Dnes minulý týden vyšel článek Marka Čejky “Palestina:
šachy bez černých a bílých”. Autor v něm zastává stanovisko, že v konfliktu
mezi Palestinci a Izraelem nelze rozlišit, kdo je “hodný” a kdo “zlý”, a že
on sám coby odborník zastává bezhodnotový postoj “mezi”, který mu umožňuje
vidět historickou hloubku a celkovou složitost tohoto do značné míry
trvalého konfliktu. Čejka jeho “neřešitelnost” přirovnává k filmům
s Jamesem Bondem: kulisy se mění, ale konflikt zůstává. Na konci pak
sumarizuje: Blízký východ není “western” s hrdiny v bílém a padouchy v
černém.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1534/

3. Hynek Fajmon, Ivo Strejček: Kalousek nechodí do práce
—————————————————————————-

Páteční zasedání evropských ministrů financí v polské Wroclavi bylo
mimořádně důležitou událostí. Svědčí o tom i fakt, že se jej osobně
zúčastnil americký ministr financí Timothy Geithner. Jak už se ale stalo
smutnou tradicí, český šéf pokladny Miroslav Kalousek chyběl.  Místo něj na
jednání odjel jeho náměstek, který je v Bruselu  proslulý tím, že zásadně
mlčí.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1540/

4. Hynek Fajmon: EU jde po stopách Járy Cimrmana
—————————————————————————-

Český génius Jára Cimrman se proslavil v mnoha oborech lidské činnosti.
Jeho nesmrtelnou zásluhou je ovšem to, že se stal objevitelem “slepých
uliček”. Cimrman mistrně dokázal odhalovat, “kudy cesta nevede”. V tomto
svém úsilí dosáhl mimořádných výsledků, což jeho obdivovatelům určitě
nemusím připomínat. Určitě by měl radost z toho, že v jeho stopách se nyní
vydala i Evropská unie, protože se stala “majákem” boje proti globálnímu
oteplování a “průkopníkem” v boji za zavedení daně z finančních transakcí.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1546/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

5. Josef Mlejnek jr.: Donald I. Neporazitelný?. Polsko před parlamentními
volbami
—————————————————————————-

Průzkumy před parlamentními volbami, které v Polsku proběhnou 9. října,
byly doposud zajímavé v zásadě kvůli třem parametrům: zaprvé, o kolik
procent vede Občanská platforma (PO) premiéra Donalda Tuska před hlavní
opoziční silou, stranou Právo a spravedlnost (PiS) Jarosława Kaczyńského;
zadruhé, překročil-li postkomunistický Svaz demokratické levice (SLD) o
něco málo hranici 10 %, či zda za ní o něco málo zaostává; a zatřetí, zda
Polská lidová strana (PSL), menší koaliční partner v Tuskově vládě,
překonává pro vstup do Sejmu životně důležitou pětiprocentní laťku.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1527/

6. Lubomír Kopeček: Proč je Petr Nečas slabým premiérem?
—————————————————————————-

Spor mezi premiérem Petrem Nečasem a ministrem financí Miroslavem
Kalouskem o obří ekozakázku vzbuzuje pochopitelnou pozornost. Je obvyklé,
aby předseda vlády v záležitosti s tak zásadním dopadem na finance státu
“narazil” na razantní nesouhlas člena své vlády? Nenaznačuje to cosi
výmluvného o pozici českého premiéra?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1539/

7. Ondřej Šlechta: Amerika promrhala globální vedení
—————————————————————————-

11. září jsme si připomněli tragické události, které před deseti lety
navždy změnily svět. Roky následující po teroristických útocích ovšem měly
i jiný dopad. Válka proti terorismu zahájila tendenci pozvolného ústupu
Spojených států z globálního výsluní. Napomohli tomu i špatní politici a
nekoncepční strategie.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1541/

8. Filip Tuček: Čína a Spojené státy: posilující se partnerství. Jak by
měla zareagovat Evropa?
—————————————————————————-

Svět se mění. Doba, kdy Spojené státy unilaterálně dominovaly světovému
politickému i ekonomickému dění, je pryč. Zatímco dříve jim k zajištění
vlastní prosperity a ekonomicko-vlivové expanzi stačil vývoz kapitálu a
know-how, dnes musí hledat nové modely vzájemně vyváženější spolupráce
s nově nastupujícími silnými hráči. Mají-li do tohoto exkluzivního
mocensko-politicko-ekonomického klubu patřit i evropské státy, musí
vystupovat jednotně. Jedině tak mají šanci – v konkurenci Číny, Brazílie,
Indie a dalších zemí – efektivně prosadit své zájmy. Evropa musí
iniciativně prohlubovat své bilaterální vazby se Spojenými státy a Čínou, a
podpořit tak vytvoření “trojúhelníku vlivu”, rovnostranného útvaru, v jehož
rozích se bude nacházet Washington, Peking – a Brusel.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1537/

9. Tomáš Břicháček: Bouřlivé pozdní léto evropských centralistů
—————————————————————————-

Zatímco na východním pobřeží Severní Ameriky koncem srpna běsnil hurikán
Irene, starý kontinent je v posledních týdnech ošleháván smrští jiného
druhu. Pozdní léto je tentokrát ve znamení mohutného vzepětí agitační
činnosti zastánců “stále užší Unie”. V jejich pestrém táboře to na pozadí
dluhové krize eurozóny hučí jako v úle. Nemine snad jediný den, aby
z jeho prominentních míst nezaznělo hlasité, patetické volání po dalším
významném posilování EU. Zpravidla jej provázejí – jako varování pro
případ, že k takovému posílení nedojde – katastrofické scénáře zkázy
jednotné měny nebo Unie jako takové, úpadku vlivu Evropy ve světě a
ledasčeho dalšího.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1542/

10. Ondřej Ráva: Polsko na posuvné Platformě. Proměny čtyřleté vlády
Donalda Tuska
—————————————————————————-

“Nejsme ani pravicí, ani levicí. (…) Stali jsme se Novým středem.” Tato
slova premiéra Donalda Tuska z oficiálního volebního programu Občanské
platformy (PO) dobře symbolizují, jak radikální proměnou tato formace během
čtyř let vládnutí prošla. Dříve otevřeně deklarovala svou pravicovost. Tato
skutečnost však v Česku zůstává nepovšimnuta. Podobně jako řada dalších
změn, k nimž v posledních letech u našich sousedů došlo. Což je škoda,
protože právě tyto změny určují dramatičnost nadcházejících polských
parlamentních voleb i skutečný smysl rozhodnutí, které Poláci 9. října
učiní.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1548/

ROZHOVORY

11. Jakub Janda, Ondřej Šlechta: “Zase se chováme jako primitivní
kolonialisté!”. S profesorem mezinárodních vztahů Oskarem Krejčím o chybném
chování NATO, primitivním kolonialismu Západu a hloupých rozhodnutí české
diplomacie

ZAUJALO NÁS…

12. Fareed Zakaria: Jak může Čína pomoci Evropě překonat dluhovou past
—————————————————————————-

Krize eurozóny už dávno není jen evropskou krizí, ale zachvacuje globální
ekonomiku. Kvůli svému rozsahu a tomu, že se týká jak bank, tak i vlád, je
daleko nebezpečnější než krize, která začala po pádu banky Lehman Brothers
před třemi lety.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1545/

SYMPOZIUM CDK: SPOLEČNÉ ZÁJMY ČESKA A POLSKA V KONTEXTU POLSKÉHO
PŘEDSEDNICTVÍ EU

13. Krzysztof Szczerski: Co nakonec přinese polské předsednictví EU?
—————————————————————————-

Význam polského předsednictví, jak ve svém článku potvrzuje Petr Kaniok,
můžeme zkoumat ve třech rovinách: evropské (unijní),  regionální a vnitřní.
Každá z těchto perspektiv skrývá potenciální  příležitosti, ale také reálné
slabiny.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1526/

14. Jan Jireš: Česká republika a perspektivy EU jako globálního hráče
—————————————————————————-

Zamýšlet se dnes nad mezinárodní či dokonce globální rolí Evropské unie
jako politického, bezpečnostního a ekonomického aktéra působí téměř
nemístně. Vrcholící dluhová krize ohrožuje samotnou existenci eurozóny a
nikdo netuší, jak by její případný rozpad (ať už by měl jakoukoli podobu)
ovlivnil již dosaženou úroveň integrace v jiných oblastech, a zda tedy není
v sázce také existence samotné Unie.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1529/

15. Ondřej Krutílek: Prohlubovat evropskou integraci je fatální chyba.
Odpověď Pawłu Ukielskému
—————————————————————————-

K otázce prohlubování evropské integrace, tedy posilování rozhodovacích
pravomocí nadnárodního centra v oblastech (politikách), které byly doposud
výhradně nebo převážně doménou každého jednoho členského státu zvlášť, lze
přistupovat různě. Paweł Ukielski svůj esej založil na předpokladu, že
Polsko a Česko se k integračnímu projektu připojily pozdě, a jsou tudíž
odsouzeny hrát v EU druhé housle, v lepším případě roli (re)aktéra, který,
má-li v Unii uspět, musí při vyjednáváních snoubit své negociační
schopnosti s adekvátně definovanými národními zájmy. Potenciál změnit
základní směřování EU k “ever closer Union” nemá podle Ukielského ani
Polsko, ani Česko. Tato úvaha je na první pohled logická a uměřeně
optimistická. Má jen jednu zásadní chybu: v praxi je skoro
nerealizovatelná.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1530/

16. Ryszard Legutko: Evropa na ústupu
—————————————————————————-

Ve známém eseji, který vyšel v časopise Policy Review, konstatuje Robert
Kagan zásadní konflikt mezi Evropou a Amerikou. Tato teze se objevila už
dříve a měla i své pozdější verze. Příležitostí k jeho úvahám byly reakce
Evropy a Ameriky na islámský terorismus. Kagan – zjednodušeně řečeno –
napsal, že Amerika je odvážná a bojovná, zatímco Evropa slabá a bojácná.
Někteří rozčilení Evropané tu tezi zopakovali, ale s opačnou interpretací:
to Evropa je dobrá, protože je rozumná, zatímco Amerika zlá, protože je
svárlivá. Problém evropsko-amerického konfliktu se tak stal jedním
z nejdiskutovanějších témat, objevoval se na stovkách konferencí, tisících
seminářů, v článcích a diskusích. Na obou stranách Atlantiku také zazněly
hlasy, že propast mezi Evropou a Amerikou se bude prohlubovat. Stačí se ale
na chvíli zamyslet, abychom pochopili, že na takových názorech je něco
podezřelého.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1535/

REVUE POLITIKA DOPORUČUJE

17. Revue Politika doporučuje (9/2011)
—————————————————————————-

Redaktoři Revue Politika se často setkávají se zajímavými  knihami,
časopisy, články nebo filmy. Nezřídka se o nich ale ví méně,  než by stálo
za to. Proto vznikla rubrika “Revue Politika doporučuje”, v  níž
příležitostně naleznete tipy, které by rozhodně neměly uniknout  vaší
pozornosti.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1538/

KNIŽNÍ NOVINKY

18. Knižní novinky 9/2011