Newsletter Revue Politika 9/2013

***** NEWSLETTER REVUE POLITIKA 9/2013 ******************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/55/018cdb8d65eb4a28

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Vojtěch Navrátil: „Pravice“ ze sekáče
2. Zdeněk Koudelka: Církevní restituce a volební kampaň
3. Ondřej Šlechta: Nakladatelé do kriminálu nepatří
4. Vojtěch Navrátil: Blbec k večeři po česku
5. Ondřej Šlechta: Česká pravice na rozcestí

Články a komentáře
——————————————————————————-
6. Miroslav Cvrček: Je stabilita na rozbouřeném moři žádoucí?

Rozhovory
——————————————————————————-
7. Lukasz Pawłowski: Slova dnes o ničem nevypovídají. Filozof Guy Sorman
nejen o francouzské levici

Analýzy a studie
——————————————————————————-
8. Tomáš Břicháček: Jsme papežštější než papež?. Vnitrostátní mechanismy
České republiky ve vztahu k tvorbě a implementaci sekundárního práva EU
9. Stanislava Janáčková: Česká pozice k převzetí eura

Knižní novinky
——————————————————————————-
10. Knižní novinky 9/2013

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Vojtěch Navrátil: „Pravice“ ze sekáče
——————————————————————————-
Jak známo, volič volí strany buď podle témat, nebo podle kandidujících
osobností a nadějí, které vzbuzují. Atraktivní témata česká pravice
v poslední době nenabízí, a tak musí sázet na spasitele, zdánlivě
neposkvrněné představitele, kteří mají zakrýt mnohdy nevábný zbytek a
nalákat voliče. U TOP 09, která je na tom z relevantních pravicových stran,
co se týče programových otázek, asi nejlépe, jde názorně vidět rozdíl ve
volebních ziscích, pokud za ni (ne)kandiduje Karel Schwarzenberg. Občanští
demokraté se zase v posledních letech vždy, když musel neslavně skončit
jejich stávající předseda, upínají k osobě nového lídra, který má už jen
vahou své morální integrity zvrátit postupující pokles preferencí strany.
Jako staronového spasitele se rozhodla povolat do boje Václava Klause také
předsedkyně Suverenity a neúspěšná kandidátka do všech možných institucí
Jana Bobošíková.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1911/

2. Zdeněk Koudelka: Církevní restituce a volební kampaň
——————————————————————————-
Ve volební kampani se objevilo téma církevních restitucí a část politiků
vyrukovala s nápadem na jejich omezení. Je však nutné oddělit právní a
politické kroky. Politickým cílem je získat rétorikou o omezení církevních
restitucí hlasy. Ale ve volební kampani se nemá lhát. Slibovat lze jen to,
co je právně možné.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1912/

3. Ondřej Šlechta: Nakladatelé do kriminálu nepatří
——————————————————————————-
Vydavateli knihy Adolf Hitler – projevy hrozí trestní stíhání a až tři
roky za propagaci nacismu. Zhruba osm let po osvobozujícím rozsudku pro
vydavatele českého překladu Hitlerova Mein Kampfu se rýsuje nový spor o to,
jaké názory se smí vydávat. Jedná se ze strany orgánů činných v trestním
řízení o snahu šikanovat kontroverzního nakladatele a autora, nebo o
skutečně upřímně míněnou ochranu ústavnosti a svobody? Před čím vlastně
máme být chráněni?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1913/

4. Vojtěch Navrátil: Blbec k večeři po česku
——————————————————————————-
České politické spektrum svou fragmentací napravo od sociální demokracie
připomíná v překlopené pravolevé podobě dobu zhruba před dvaceti lety. Ve
snaze urvat v čase probíhající rekonstrukce českého stranického systému
alespoň trochu moci pro sebe vznikly v minulých letech a měsících okolo
mnohých ambiciózních jedinců nové politické formace, avšak vzhledem k
neočekávanému dřívějšímu datu konání sněmovních voleb se jejich vůdci stali
generály bez vojska. A tak jsou kvůli naplnění kandidátek vděčni takřka za
kohokoliv, kdo je aspoň trochu známý či se může vykázat alespoň několika
členy. Nastala nejhvězdnější hodina v existenci leckterých stran a
straniček, o jejichž existenci mělo mnohdy potuchy jen několik insiderů. Už
chybí jen novinové inzeráty k náboru kandidátů. Dokonce i autor tohoto
textu dostal v půli srpna od severočeského regionálního hnutí Změna
mailovou nabídku k možné kandidatuře v jeho dresu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1914/

5. Ondřej Šlechta: Česká pravice na rozcestí
——————————————————————————-
Politické síly napravo od středu zoufale hledají klíč k úspěchu. Měsíc
před volbami se vyprofilovaly dva přístupy. Exministr školství Petr Fiala
(ODS) hledá cestu, jak slovo pravice rehabilitovat. Exministr zahraničí
Karel Schwarzenberg (TOP 09) samotný smysl pravolevého dělení odmítá.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1925/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

6. Miroslav Cvrček: Je stabilita na rozbouřeném moři žádoucí?
——————————————————————————-
Diskuzím o přijetí či nepřijetí eura často dominují nejpodivnější
paralely, často z námořního prostředí. Eurozóna má být bezpečným přístavem
na rozbouřeném moři, palubou, na které stejně chtě nechtě už jsme (a měli
bychom se podle toho chovat), hlavním proudem, kterého je třeba se držet.
Všechny tyto paralely se více či méně opírají o argumentaci stability.
Stabilita, to je klíčové slovo. V souvislosti s eurozónou se opakuje od
jejího vzniku stále dokola až do dnešních dnů, kdykoliv potřebuje někdo
argumentovat ve prospěch záchranných balíků, vstupu své země či prostě
k odvrácení pochybností o úspěchu společné měny. Avšak stabilita sama
nabízí při hodnocení eurozóny mnohem plastičtější obraz i více vodítek pro
posuzování, zda je dnes euro pro Českou republiku vhodné.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1918/

ROZHOVORY

7. Lukasz Pawłowski: Slova dnes o ničem nevypovídají. Filozof Guy Sorman
nejen o francouzské levici

ANALÝZY A STUDIE

8. Tomáš Břicháček: Jsme papežštější než papež?. Vnitrostátní mechanismy
České republiky ve vztahu k tvorbě a implementaci sekundárního práva EU
——————————————————————————-
1. května 2014 uplyne deset let od vstupu České republiky a dalších devíti
zemí do Evropské unie. Toto výročí poskytne příležitost k hodnocení celé
řady aspektů a důsledků členství a dosavadních zkušeností s ním. S ohledem
na to, jak zásadní význam má v integračním procesu normotvorba unijních
institucí, jednou z oblastí, které si při těchto úvahách zasluhují
pozornost, je fungování vnitrostátních mechanismů, jimiž jsou orgány
členského státu zapojeny do legislativního procesu EU a těch, jimiž jsou
implementovány právní předpisy EU. Následující příspěvek sleduje tuto
problematiku ve vztahu k České republice. V první části přináší vhled
jednak do nastavení postupů projednávání legislativních návrhů EU a
vytváření národních pozic k nim (s důrazem na otázku fungování demokratické
kontroly ze strany parlamentu), jednak do postupů provádění přijatých
předpisů, zvláště směrnic. V druhé části text shrnuje a rozebírá dosavadní
zkušenosti s fungováním těchto mechanismů. Zabývá se mimo jiné podílem
vlivu různých aktérů na dotčené procesy (opět s důrazem činnost
parlamentu), zkoumá míru jejich aktivního, či naopak pasivního přístupu
(mj. na otázce tzv. „pozlacování“ unijního práva či na sporech s unijními
institucemi) a vyzdvihuje některé významné počiny českých orgánů v daném
kontextu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1916/

9. Stanislava Janáčková: Česká pozice k převzetí eura
——————————————————————————-
V roce 2004 se Česká republika zavázala, že se v budoucnu vzdá své
osvědčené měny – české koruny – a přijme euro. Byla to podmínka našeho
vstupu do Evropské unie, o který jsme řadu let usilovali a na který jsme se
dlouhodobě připravovali. Stávající země EU dávaly jasně najevo, že ze
závazku přijmout euro nebudou kandidátským zemím poskytovány žádné výjimky.
Naopak. Přijetí do eurozóny bylo prezentováno jako významné privilegium, na
které se rovněž budeme muset pečlivě připravit. Situace se ale podstatně
změnila.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1917/

KNIŽNÍ NOVINKY

10. Knižní novinky 9/2013

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/55/018cdb8d65eb4a28