NEWSLETTER REVUE POLITIKA 6/2011

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/30/018cdb8d65eb4a28

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Josef Mlejnek jr.: VV: Resuscitace maskota a smrt přímé demokracie
2. Ondřej Šlechta: Visegrádská bojová skupina. Perspektivy vojenské
spolupráce ve střední Evropě
3. Čechům dnes začínají daňové prázdniny, Belgičané si počkají až do srpna
4. David Hanák: Odbory a demokracie
5. Pavel Kohout, František Mikš: Sjednocení sazeb DPH není dobrým řešením.
Dva autoři a jejich argumenty proti zvýšení daně z přidané hodnoty (nejen)
na knihy

Články a komentáře
——————————————————————————-
6. Jan Frank: Finanční krize států? Cena za falešné představy
7. Martin Laryš: Proč Rusko potřebuje Západ?
8. Ota Filip: Průšvih sjednocené Evropy v stručném, nikoliv úplném
přehledu

Rozhovory
——————————————————————————-
9. Jakub Janda: Největší kvalitou libyjských „rebelů“ je to, že se
postavili Kaddáfímu. S politickým geografem Michaelem Romancovem o africkém
jaru, prohraném míru, nové koncepci české zahraniční politiky a citlivém
hrdinovi Medveděvovi

Studie
——————————————————————————-
10. Philippe Nemo: Pro západní unii

Zaujalo nás…
——————————————————————————-
11. Fareed Zakaria: Jsou nejlepší dny Ameriky za námi?

Sympozium CDK: Společné zájmy Česka a Polska v kontextu polského
předsednictví EU
——————————————————————————-
12. Petr Havel: Pouze fiskální priority jsou cestou do pekel. Jak by měla
vypadat reforma společné zemědělské politiky EU po roce 2013?

Revue Politika doporučuje
——————————————————————————-
13. Revue Politika doporučuje (6/2011)

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Josef Mlejnek jr.: VV: Resuscitace maskota a smrt přímé demokracie
——————————————————————————-
Věci veřejné si zvolily inovované vedení. Klíčová otázka však stále zní:
co teď udělá Vít Bárta?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1480/

2. Ondřej Šlechta: Visegrádská bojová skupina. Perspektivy vojenské
spolupráce ve střední Evropě
——————————————————————————-
Na začátku května proběhlo ve slovenské Levoči setkání ministrů obrany
zemí Visegrádské čtyřky a Ukrajiny, jehož výsledkem je deklarovaný zájem V4
postavit v rámci Evropské unie vlastní bojovou skupinu. Jedná se o snahu
spojit síly s cílem snižovat náklady na obranu v jednotlivých státech V4,
nebo o první krok k těsnější spolupráci střední Evropy v bezpečnostní
oblasti a potažmo snahu suplovat původní ideu NATO?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1482/

3. Čechům dnes začínají daňové prázdniny, Belgičané si počkají až do srpna
——————————————————————————-
Daně v evropské sedmadvacítce rostou, státní zadlužení také. A rovná daň
nezaručuje nižší platby státu. To vše vyplývá z unikátní studie
porovnávající reálné daňové zatížení v EU.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1485/

4. David Hanák: Odbory a demokracie
——————————————————————————-
Dnešní odbory jsou v defenzivě a využívají svoji moc primárně proti vládě
a potažmo proti občanům, kteří si takovou vládu demokraticky zvolili.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1488/

5. Pavel Kohout, František Mikš: Sjednocení sazeb DPH není dobrým řešením.
Dva autoři a jejich argumenty proti zvýšení daně z přidané hodnoty (nejen)
na knihy
——————————————————————————-
Kohout: “Nikde v teorii nenajdete oporu pro tvrzení, že paušální sazba
daně z přidané hodnoty pro všechny položky je optimální.”Mikš: “Chceme se
opravdu stát evropskou avantgardou v oblasti DPH?”
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1496/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

6. Jan Frank: Finanční krize států? Cena za falešné představy
——————————————————————————-
Srovnání světové hospodářské krize 30. let 20. století s tím, co se děje
od roku 2008, není s ohledem na příčiny a dopady možné. Před druhou
světovou válkou ochuravěla z dnešního pohledu málo regulovaná ekonomika,
dnes ji naopak podepírá ohromný systém přerozdělování. Tehdy nekolaboval
„sociální systém”, spíše se upevnila jeho idea, která je dnes realitou.
Vtělila se v podstatě do obrovských, mezinárodními deklaracemi, ústavami a
zákony garantovaných „neziskových organizací” na podporu obyvatelstva toho
či onoho státu. Pokud ekonomika těmto představám a závazkům vypoví službu,
je této ideji „dlužna”. Nebo ne?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1486/

7. Martin Laryš: Proč Rusko potřebuje Západ?
——————————————————————————-
Rusko zasáhla po hluboké hospodářské krizi namísto oživení stagnace.
Hlavní příčinou je jeho mnohaletý ekonomický růst založený na exportu ropy
a plynu, a tedy postrádající rozvoj. Na základě surovinové ekonomiky nelze
vybudovat stát odpovídající charakteristikám velmoci, ať je o tom politická
elita přesvědčena jakkoli. V Rusku dnes naopak můžeme pozorovat jev
nazývaný ekonomy jako „surovinové prokletí” – se všemi ryze ruskými
specifiky. Jediným východiskem je ekonomická i politická modernizace.
V praxi to znamená úzkou spolupráci Ruska se Západem i v bezpečnostní
sféře.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1490/

8. Ota Filip: Průšvih sjednocené Evropy v stručném, nikoliv úplném
přehledu
——————————————————————————-
Kdyby naši pradědečkové byli moudřejší, mohli jsme se v Evropě sjednotit
dejme tomu už v roce 1913 a vyhnuli bychom se dvěma světovým válkám a
hrůzám, které nám všem přinesly. Teď jsme, se zpožděním přibližně jednoho
století, sen o sjednocení Evropy uskutečnili. Evropa je sice nejmocnější
hospodářskou velmocí na světě, světadílem bez válek, ale v krizi
předznamenávající konec krátkého snu o sjednocení, které bohužel nevyřešilo
četné problémy a chronické nemoci, jimiž Evropa trpí. Bez přehánění, a aniž
bych hodlal zastrašovat, si dovolím tvrdit, že žijeme v období srovnatelném
se starořímskou dekadencí, krátce předtím, než se bezbranný a dějinami
vyčerpaný Řím vzdal náporu barbarů.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1491/

ROZHOVORY

9. Jakub Janda: Největší kvalitou libyjských „rebelů“ je to, že se
postavili Kaddáfímu. S politickým geografem Michaelem Romancovem o africkém
jaru, prohraném míru, nové koncepci české zahraniční politiky a citlivém
hrdinovi Medveděvovi

STUDIE

10. Philippe Nemo: Pro západní unii
——————————————————————————-
Jaké jsou podmínky eventuálního rozšíření stávajících hranic Západu a jaký
institucionální tvar bychom se měli snažit tomuto celku vtisknout? Přečtěte
si ukázku z knihy Co je Západ?, již před nedávnem vydalo Centrum pro
studium demokracie a kultury.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1483/

ZAUJALO NÁS…

11. Fareed Zakaria: Jsou nejlepší dny Ameriky za námi?
——————————————————————————-
Jsem Američan, nikoliv náhodou zrození, ale volbou. Hlasoval jsem nohama a
stal se Američanem, protože miluji tuto zemi a domnívám se, že je
výjimečná. Ale když se dívám na dnešní svět a na silný proud
technologických změn a globální konkurence, jsem z toho nervózní. Patrně
nejvíce mě znepokojuje skutečnost, že zatímco tyto tendence sílí, Američané
se zdají neschopni pochopit rozsah výzev, kterým čelíme. Navzdory
medializovaným tlachům u vzestupu Číny většina Američanů vychází z
předpokladu, že USA jsou i nadále světovou jedničkou. Ale je to pravda?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1484/

SYMPOZIUM CDK: SPOLEČNÉ ZÁJMY ČESKA A POLSKA V KONTEXTU POLSKÉHO
PŘEDSEDNICTVÍ EU

12. Petr Havel: Pouze fiskální priority jsou cestou do pekel. Jak by měla
vypadat reforma společné zemědělské politiky EU po roce 2013?
——————————————————————————-
Přestože je logické, že při reformě společné zemědělské politiky EU (SZP)
hledají tuzemští politici zejména takové priority, které by přinesly
především prospěch zemědělcům v ČR, měly by být v naší zemi více než dosud
předmětem diskusí i takové návrhy na změny, které přinesou prospěch celé
EU. Partikulární zájmy nejsou samozřejmě problémem pouze naším, ale všech
členských zemí Unie. V tom ovšem tkví základní riziko možných reforem,
protože efektivně fungující SZP nemůže být průsečíkem národních
lobbistických zájmů, ale pojítkem zájmů celoevropských.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1493/

REVUE POLITIKA DOPORUČUJE

13. Revue Politika doporučuje (6/2011)
——————————————————————————-
Redaktoři Revue Politika se často setkávají se zajímavými knihami,
časopisy, články nebo filmy. Nezřídka se o nich ale ví méně, než by stálo
za to. Proto vzniká rubrika “Revue Politika doporučuje”, v níž
příležitostně naleznete tipy, jež by rozhodně neměly uniknout vaší
pozornosti.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1487/