NEWSLETTER REVUE POLITIKA 5/2011


***** NEWSLETTER REVUE POLITIKA 5/2011 ******************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/29/018cdb8d65eb4a28

***** STRUČNÝ OBSAH ******************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Dušan Šrámek: Padlo poslední omezení EU
2. Ondřej Šlechta: Bin Ládin je mrtev
3. Hynek Fajmon: Tři důvody k českému optimismu
4. Jan Frank: Rada véčkařům: zbavte se Bárty
5. Ondřej Krutílek: Velkohubý návrh z Bruselu
6. Ondřej Šlechta: Kauza ABL a privatizace bezpečnosti v ČR
7. Jan Zahradil: Řecko mimo eurozónu? Ten signál nepodceňme
8. Jakub Janda: Volby Petra Nečase. Premiér a jeho možnosti v současné
politické situaci

Články a komentáře
——————————————————————————-
9. Dmitrij Ťuťunnik: Stálo těch dvacet let za to?. Ukrajina kontra
demokracie a občanská společnost
10. Tomáš Břicháček: Je euro babylonská věž evropské integrace?

Rozhovory
——————————————————————————-
11. Pavel Kopecký: Komu dají dějiny za pravdu?. Rozhovor s profesorem
Petrem Chalupou o politice a společnosti Kuby a jihu Ameriky obecně
12. Dušan Šrámek: Vláda podléhá lobbistickým tlakům. Rozhovor s někdejším
ekonomickým expertem ODS a ministrem financí Vlastimilem Tlustým

Sympozium CDK: Společné zájmy Česka a Polska v kontextu polského
předsednictví EU
——————————————————————————-
13. Piotr Bajda: EU na mezinárodní scéně: mezi osobním vlakem a fotbalovým
družstvem. Evropské „impérium” po Lisabonské smlouvě z polské a české
perspektivy
14. Hynek Fajmon: Euro není vhodnou měnou ani pro Česko, ani Polsko
15. Paweł Ukielski: „Prohlubování“ evropské integrace a polské a české
národní zájmy

Revue Politika doporučuje
——————————————————————————-
16. Revue Politika doporučuje (5/2011)

Knižní novinky
——————————————————————————-
17. Knižní novinky 5/2011. Komerční prezentace

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Dušan Šrámek: Padlo poslední omezení EU
——————————————————————————-
Letošní první máj byl jako svátek práce přelomový. Po sedmi letech od
našeho vstupu do Evropské unie konečně padla poslední bariéra, která
doposud bránila plné liberalizaci a otevření pracovního trhu. Sedmileté
přechodné období, které si v roce 2004 vydupalo Německo a Rakousko, bylo
skvrnou na pověsti EU coby prostoru s volným pohybem zboží, služeb,
kapitálu – a práce.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1468/

2. Ondřej Šlechta: Bin Ládin je mrtev
——————————————————————————-
Zpráva o zabití zakladatele organizace al-Kájda přišla nečekaně. Strůjce
11. září dostihla po deseti letech spravedlnost. Má ale tento čin nějaký
hlubší význam, nebo je to jen gesto? Bin Ládin byl v posledních letech mimo
centrum dění a v al-Kájdě byl spíše symbolem než velitelem.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1471/

3. Hynek Fajmon: Tři důvody k českému optimismu
——————————————————————————-
Česká média znovu rozpoutala kampaň na téma „Česko je nejzkorumpovanější a
nejvytunelovanější stát na světě”. Opět jsme svědky morálního pohoršení
tzv. nezávislých novinářů a lidí, kteří sami sebe pasují do role
„nadstranických elit”, jež nás všechny z toho „marasmu” vyvedou – dle hesla
„to by se na Západě stát nemohlo”. Je to nechutné divadlo, ale žel funguje,
a ti, kteří jej rozehrávají, na tom báječně vydělávají. Přesto nebo právě
proto je nutné upozorňovat na věci, které jsou pozitivní a které českou
politiku, hospodářství a společnost staví ve srovnání s jinými státy do
pravdivého světla. Dovoluji si uvést tři důvody, které by mohly být zcela
vážně míněným zdrojem českého optimismu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1473/

4. Jan Frank: Rada véčkařům: zbavte se Bárty
——————————————————————————-
Palčivost vládní krize se po uzavření smíru zmírňuje. Svým způsobem si ve
skrytu duše oddychli i ti, kteří v horkých dubnových dnech tlačili na
demisi vlády. Základní půdorys dohody vládních stran dává smysl všem, kteří
stojí o dokončení reforem; kdybychom měli o pár desítek miliard nižší
deficit a na svou šanci nečíhali čeští protagonisté sociálnědemokratické
myšlenky, byly by nové volby opravdu na místě. Petr Nečas se rozhodl
správně, ale i příznivce pokračování současné vládní koalice bude na jeho
týmu něco dráždit. Problém VV totiž ve skutečnosti nespočívá
v nerealizovatelné očistě („deABLizaci”), nýbrž v jednom jediném tahu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1469/

5. Ondřej Krutílek: Velkohubý návrh z Bruselu
——————————————————————————-
Evropská komise v době zvyšujících se cen ropy předložila návrh na revizi
směrnice o zdanění energetických produktů. Jeho výsledkem bude zdražení
nafty i alternativních paliv.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1474/

6. Ondřej Šlechta: Kauza ABL a privatizace bezpečnosti v ČR
——————————————————————————-
Hojně reflektovaným fenoménem nedávné vládní krize bylo podnikání
bezpečnostní firmy ABL exministra dopravy Víta Bárty. Soukromá bezpečnostní
služba pronikla do nejvyšších pater politiky. Nabízí se otázka, nakolik je
vhodné, aby na chod státu, včetně podílu na řízení bezpečnostního systému,
měli vliv lidé, kteří se při řešení bezpečnostních problémů orientují na
zisk. Při řízení státu je třeba mít na zřeteli především státní zájmy. Na
západě se odborná veřejnost už delší dobu ptá, zda je narůstající míra
privatizace bezpečnostního sektoru nebezpečím pro demokracii, nebo rozumnou
alternativou k neschopnosti moderních států dostatečně uspokojovat různé
bezpečnostní potřeby.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1466/

7. Jan Zahradil: Řecko mimo eurozónu? Ten signál nepodceňme
——————————————————————————-
Německý Der Spiegel s odvoláním na utajované zdroje oznámil, že Řecko
prověřovalo možnost opuštění společné měny. Mělo se tak stát na tajné
schůzce s Evropskou komisí a některými státy eurozóny. Všichni údajní
účastníci to samozřejmě (jak jinak) popřeli, kurs eura se nicméně trochu
otřásl. Není divu, je to skutečně revoluční zpráva. A nezáleží na tom, zda
je pravdivá, nebo zda je to jen mediální senzace. Její hlavní dopad totiž
leží v psychologické, nikoliv faktické rovině.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1477/

8. Jakub Janda: Volby Petra Nečase. Premiér a jeho možnosti v současné
politické situaci
——————————————————————————-
Události posledních týdnů stojí za výčet: kauza Jaroslava Škárky, nahrávky
Kristýny Kočí, rezignace Víta Bárty, rezignace Radka Johna, kontroverzní
finanční machinace Michala Babáka a nahrávka opilé porady Víta Bárty. Po
poslední z kauz se začaly z řad koaličních poslanců ozývat hlasy, že s
Věcmi veřejnými již vládnout nechtějí. Jaké jsou možné scénáře?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1478/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

9. Dmitrij Ťuťunnik: Stálo těch dvacet let za to?. Ukrajina kontra
demokracie a občanská společnost
——————————————————————————-
Ukrajinská společnost prošla za posledních dvacet let zásadními změnami.
Můžeme ale tvrdit, že se v ní uchytila i demokracie a občanská společnost?
Ukrajina ze všech bývalých sovětských republik zaujímá, pokud jde o
rozvoj demokracie, čelní pozici. Porovnáme-li ale stav její demokracie
s ostatními státy západní Evropy, má před sebou stále ještě dost práce.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1462/

10. Tomáš Břicháček: Je euro babylonská věž evropské integrace?
——————————————————————————-
Je tomu rok od schválení záchranné půjčky 110 miliard eur pro Řecko a od
rozhodnutí o vytvoření gigantického stabilizačního balíku jištěného 750
miliardami eur pocházejících od členských států (Evropský nástroj finanční
stability), Evropské komise (Evropský mechanismus finanční stabilizace) a
Mezinárodního měnového fondu. Uplynulých dvanáct měsíců bylo naditých
dalšími převratnými událostmi, mezi nimiž figuruje změna zakládacích smluv
EU legalizující sanování členských států s rozpočtovými problémy (nyní
v procesu definitivního schvalování v jednotlivých členských státech),
kontroverzní německo-francouzský návrh tzv. Paktu pro konkurenceschopnost a
následné přijetí jeho naředěné verze v podobě tzv. Paktu pro euro plus,
zhoršení rozpočtové situace Irska a Portugalska a s tím související
schválení záchranných půjček i pro tyto země nebo konečně masivní nákup
dluhopisů problémových států Evropskou centrální bankou.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1479/

ROZHOVORY

11. Pavel Kopecký: Komu dají dějiny za pravdu?. Rozhovor s profesorem
Petrem Chalupou o politice a společnosti Kuby a jihu Ameriky obecně
——————————————————————————-
Profesor Petr Chalupa je regionální geograf a vysokoškolský učitel.
Vystudoval zeměpis a biologii, po roce 1989 vedl patnáct let katedru
geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Dosud na několika
školách přednáší problematiku Latinské Ameriky a na místě samém realizuje
studentské odborné terénní praxe.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1470/

12. Dušan Šrámek: Vláda podléhá lobbistickým tlakům. Rozhovor s někdejším
ekonomickým expertem ODS a ministrem financí Vlastimilem Tlustým
——————————————————————————-
Připravovaná penzijní reforma žádnou skutečnou reformou není. Jedinou
alternativou je postupné snižování státem garantovaného důchodu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1475/

SYMPOZIUM CDK: SPOLEČNÉ ZÁJMY ČESKA A POLSKA V KONTEXTU POLSKÉHO
PŘEDSEDNICTVÍ EU

13. Piotr Bajda: EU na mezinárodní scéně: mezi osobním vlakem a fotbalovým
družstvem. Evropské „impérium” po Lisabonské smlouvě z polské a české
perspektivy
——————————————————————————-
Členství Polska a Česka v Evropské unii trvale změnilo naši geopolitickou
situaci. Odevzdání části suverenity do rukou představitelů evropských
institucí bylo ve své podstatě výměnným obchodem, na oplátku jsme – díky
evropské solidaritě – očekávali příležitosti pro rychlejší rozvoj. Po
ratifikaci Lisabonské smlouvy a zejména založení evropské služby pro vnější
činnost se v působení EU na mezinárodní scéně objevily nové mechanismy.
Proměna forem působení EU navenek, probíhající debata o procesu dalšího
rozšiřování Společenství a evropská politika vůči nejbližším, zejména
východním sousedům bude mít vliv na geopolitickou situaci našeho regionu i
na možnost úspěšně realizovat cíle zahraniční politiky Prahy a Varšavy.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1463/

14. Hynek Fajmon: Euro není vhodnou měnou ani pro Česko, ani Polsko
——————————————————————————-
Hned na začátku bych rád upozornil, že není mým cílem cokoliv doporučovat,
nebo dokonce nařizovat našim polským sousedům a přátelům. Naprosto
respektuji jejich právo rozhodovat se svobodně o svém osudu. A to i ve věci
přijetí nebo nepřijetí eura. V případě Česka jsem v trochu jiné pozici,
protože jsem politikem zastupujícím tento stát v Evropském parlamentu.
V tomto případě si dovoluji hájit autoritativní stanovisko, se kterým jsem
vystoupil před voliče již před evropskými volbami v roce 2009 a které
znělo: „Držme se koruny!” Obecně jsem přesvědčen o tom, že euro není
vhodnou měnou ani pro Česko, ani Polsko a že by jej tyto státy neměly
minimálně do roku 2020 vůbec přijímat. Důvody pro tento postoj jsem
rozdělil do tří kategorií: politické, ekonomické a právní.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1464/

15. Paweł Ukielski: „Prohlubování“ evropské integrace a polské a české
národní zájmy
——————————————————————————-
V roce 2004 se Česká republika a Polsko staly členy Evropské unie a to
zásadně změnilo jejich geopolitickou polohu. Od tohoto okamžiku získaly obě
země možnost spoluutvářet politiku EU a ovlivňovat její směřování. Navíc
přišla radikální změna orientace priorit v zahraniční politice: dosavadní
hlavní cíl, zapojení do evropských struktur, byl splněn, nové úkoly,
tentokrát uvnitř EU, byly o dost složitější a chyběl obecný konsenzus,
který kolem dřívějších priorit na české i polské politické scéně panoval.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1467/

REVUE POLITIKA DOPORUČUJE

16. Revue Politika doporučuje (5/2011)
——————————————————————————-
Redaktoři Revue Politika se často setkávají se zajímavými  knihami,
časopisy, články nebo filmy. Nezřídka se o nich ale ví méně,  než by stálo
za to. Proto vzniká rubrika “Revue Politika doporučuje”, v  níž
příležitostně naleznete tipy, jež by rozhodně neměly uniknout vaší
pozornosti.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1465/

KNIŽNÍ NOVINKY

17. Knižní novinky 5/2011. Komerční prezentace

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/29/018cdb8d65eb4a28