Newsletter Revue Politika 5/2013

***** NEWSLETTER REVUE POLITIKA 5/2013 ******************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/52/018cdb8d65eb4a28

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Vojtěch Navrátil: Když Bimbo střílí od boku. Volební systém
projektovaný podle představ Miloše Zemana by nemohl fungovat
2. Jan Frank: Dvě židle pro Putnu
3. Stanislav Balík: Nekladeč věnců
4. Vojtěch Navrátil: Sladká pomsta TOP 09
5. Vladimír Hanáček: Pražské volby: jindy a jinak
6. Jan Kubalčík: Neodsuzujme Zemanův volební systém

Články a komentáře
——————————————————————————-
7. Ondřej Šlechta: Jak zachránit značku Česká republika?. Dvě agendy pro
českou zahraniční politiku
8. Ota Filip: Brusel a past na myši. Jak dlouho tento příběh ještě zůstane
fikcí?
9. Jiří Payne: Stínový zlozvyk
10. František Mikš: O intelektuálovi, který se necítí dobře, ale měl by
11. Ondřej Šlechta: Miloš Zeman a Rusko
12. Bohumír Žídek: Pravicová zahraniční politika: Nebombardujme nevinné
lidi

Rozhovory
——————————————————————————-
13. Jakub Janda: Klausovi bych se v eurovolbách klidně postavil. Rozhovor
s Pavlem Teličkou o evropské byrokracii, nové finanční perspektivě EU, ping
pongu, Václavu Klausovi a nadcházejících volbách do Evropského parlamentu

Analýzy a studie
——————————————————————————-
14. Tomáš Břicháček: Štrasburské vytí na měsíc. Fenomén rezolucí
Evropského parlamentu
15. Filip Tuček: Kdo zajistí evropskou bezpečnost?

Zaujalo nás…
——————————————————————————-
16. Za úsporná opatření viňte trh, ne politiky
17. EU = zelené peklo

Knižní novinky
——————————————————————————-
18. Knižní novinky 5/2013

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Vojtěch Navrátil: Když Bimbo střílí od boku. Volební systém
projektovaný podle představ Miloše Zemana by nemohl fungovat
——————————————————————————-
O Miloši Zemanovi je – kulantně řečeno – známo, že ne vždy si zjišťuje
fakta předtím, než něco prohlásí. Zářným příkladem toho byly i jeho výroky
během debat prezidentských kandidátů. Naposledy se jeden z takových
okamžiků udál během prezidentova expozé při návštěvě dolní komory
parlamentu, kde prezentoval svou představu změn volebního zákona pro
sněmovní volby.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1856/

2. Jan Frank: Dvě židle pro Putnu
——————————————————————————-
Problém presumptivního profesora Putny připomíná pořekadlo o sezení na
dvou židlích. Tento muž je jedním z mála českých akademiků, který je
veřejnosti dobře znám jako určitá společenská veličina. Vzato obecně,
nejspíše za to může jeho dlouhodobá praxe neotřelého komentátora, mediální
zdatnost (zcela evidentní exhibicionismus) a zřejmě i určité nadakademické
ambice. Vlajkovou lodí Putnovy dlouhodobé image je přitom snaha o smír mezi
homosexualitou a katolicismem. Příznivci jmenování Martina C. Putny
profesorem jsou toho názoru, že hodnost profesora je úzce akademickou
otázkou. Naproti tomu ale stojí argument, že být profesorem (generálem nebo
hokejovým kapitánem) je zároveň závazkem důstojnosti.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1861/

3. Stanislav Balík: Nekladeč věnců
——————————————————————————-
Jen málokdo si asi uměl představit, na jak široké paletě příkladů ukáže
prezident republiky během pouhých sedmdesáti dní svého pětiletého mandátu,
jak nemístné bylo odbývání rozsahu jeho pravomocí souslovím „kladeč věnců“
a naopak jak místné byly obavy odpůrců přímé volby ohledně zvýšení napětí
v politickém systému a ve společnosti celkově.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1862/

4. Vojtěch Navrátil: Sladká pomsta TOP 09
——————————————————————————-
Je to skoro přesně na den dva a půl roku od doby, kdy ODS po měsíc
trvajících jednáních vyšachovala společně s ČSSD z vedení hlavního města
vítěze voleb TOP 09. Nyní se situace obrátila a TOP 09 – tehdy tahající za
nejkratší konec – se po několika kotrmelcích, které se mezitím v pražském
komunále udály, dostala do pozice, kdy si bez nových voleb mohla vybírat,
s kým bude v metropoli vládnout. A viditelně si to užívá.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1870/

5. Vladimír Hanáček: Pražské volby: jindy a jinak
——————————————————————————-
Situace na pražském magistrátu po rozpadu koalice ODS a TOP 09 a odvolání
primátora Bohuslava Svobody otevřela prostor k úvahám o možných změnách
formálních podmínek fungování tamější samosprávy.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1871/

6. Jan Kubalčík: Neodsuzujme Zemanův volební systém
——————————————————————————-
Důvěru v politiku může vrátit jen takové opatření, které přesvědčí voliče,
že bude-li usilovat o výměnu těch, ze kterých je tak frustrován, může se mu
to skutečně podařit.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1869/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

7. Ondřej Šlechta: Jak zachránit značku Česká republika?. Dvě agendy pro
českou zahraniční politiku
——————————————————————————-
Spor mezi ministerstvem zahraničních věcí a prezidentem o jmenování
velvyslanců nezaslouženě hýbe veřejným míněním a budí dojem, že se hraje o
mnoho. Ve skutečnosti po jeho skončení spíše zůstane nepříjemná pachuť a
touha poražené straně to vítězi při nejbližší příležitosti vrátit. To je
to, co zahraniční politika ČR potřebuje nejméně. Je načase si spíše položit
otázku, jak se v zahraničí prezentujeme a jaký obraz chceme, aby okolí o
České republice mělo.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1854/

8. Ota Filip: Brusel a past na myši. Jak dlouho tento příběh ještě zůstane
fikcí?
——————————————————————————-
Než začnu o pastích na myši, musím předeslat: Můj přítel, před pětadvaceti
lety ztroskotaný básník, se po literatuře uchytil jako funkcionář přes
kulturu v politice, ve straně vládnoucí v Bavorsku už padesát let. Po
deseti letech však vedení strany došlo k názoru, že přítel, říkejme mu
Hans, je v oblasti propagace stranou protežované kultury, tedy i
literatury, vlastně nemehlo, že je nutné se ho zbavit.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1852/

9. Jiří Payne: Stínový zlozvyk
——————————————————————————-
V české politice se stalo zlozvykem, že si předsedové stran sestavují
stínovou vládu. Je to patrně součástí slepého kopírování od sousedů. Vidím,
že soused má boty jednačtyřicítky a krásně mu padnou, tak si je pořídím
taky, bez ohledu na to, že mám velikost pětačtyřicet. Pak se divím, že mi
nesedí. Často se tupě porovnáváme se Západem, a pak od sousedů kopírujeme i
jejich chyby.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1857/

10. František Mikš: O intelektuálovi, který se necítí dobře, ale měl by
——————————————————————————-
Občas se mi zdá, že některé knihy jsou příliš inteligentní a současně
skromně nenápadné na to, aby si jich lidi všimli a četli je. Já mám čtení
do jisté míry v popisu práce, a tak čtu a také píšu o tom, co mě zaujalo.
Snad těchto pár stránek upoutá pozornost ke knize, kterou nemohu
charakterizovat jinak než jako vyzrálou a podnětnou. Nabízí skvělou
„matérii“ k přemýšlení o současné společnosti, politice, světě, ale
především o sobě samém. Napadlo mě ex post, zda jsem si vlastně tento text
nenapsal tak trochu pro sebe, jako jakousi autopsychoterapii k posílení
vlastní odolnosti vůči rozmrzelosti a přehnané kritičnosti vůči světu,
v němž mi je dáno žít.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1858/

11. Ondřej Šlechta: Miloš Zeman a Rusko
——————————————————————————-
Poslední dobou se u nás rozšířil názor, že zvolením Miloše Zemana
prezidentem ČR se vytvořily příznivé podmínky pro otočení geopolitického
kormidla východním směrem. Podle mnohých se navíc atlantický směr
zahraniční politiky země začal dostávat do defenzivy již dříve, minimálně
úmrtím Václava Havla.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1860/

12. Bohumír Žídek: Pravicová zahraniční politika: Nebombardujme nevinné
lidi
——————————————————————————-
Můj text Pravicová zahraniční politika v ofsajdu záhy vyvolal polemiku
z pera Romana Jocha. Ačkoliv si myslím, že některé zásadní argumenty
pominula, jsem za ni rád. Domnívám se totiž, že o tématu je nutné
diskutovat. Zde je má krátká reakce na Jochovy připomínky.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1864/

ROZHOVORY

13. Jakub Janda: Klausovi bych se v eurovolbách klidně postavil. Rozhovor
s Pavlem Teličkou o evropské byrokracii, nové finanční perspektivě EU, ping
pongu, Václavu Klausovi a nadcházejících volbách do Evropského parlamentu

ANALÝZY A STUDIE

14. Tomáš Břicháček: Štrasburské vytí na měsíc. Fenomén rezolucí
Evropského parlamentu
——————————————————————————-
Jedním z nejbizarnějších prvků fungování Evropského parlamentu – na stejné
úrovni jako třeba rozložení jeho sídla do tří měst – je hluboce zakořeněná
praxe chrlení velkého množství nelegislativních usnesení neboli rezolucí,
v nichž EP deklaruje svoje postoje k nejrůznějším tématům. V těchto
slohových cvičeních přijímaných na plenárním zasedání ve Štrasburku jednou
„vyzývá“ či „naléhavě vyzývá“ toho či onoho, aby udělal nebo neudělal to či
ono, jindy zase „vítá“, „připomíná“, „odsuzuje“, „důrazně odsuzuje“,
„vyslovuje politování“, „nabádá“, „doporučuje“ atd. Třebaže rozhodně nejde
o činnost, kterou by se běžně zabývaly zákonodárné sbory, a která snad
přísluší spíše think-tankům či lobbistickým organizacím, pro europarlament
příprava rezolucí představuje významnou část jeho pracovního nasazení. Není
proto od věci podívat se na tento pozoruhodný fenomén pod drobnohledem.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1859/

15. Filip Tuček: Kdo zajistí evropskou bezpečnost?
——————————————————————————-
Severoatlantická aliance je dnes hlavním hráčem při zajišťování evropské
bezpečnosti. S koncem mise v Afghánistánu a přesunem Spojených států do
Asie ale bude NATO nuceno hledat novou roli. Budoucnost aliance přitom bude
klíčová pro rozvoj společné bezpečnostní a obranné politiky EU, tedy pro
přebírání odpovědnosti evropských států za vlastní bezpečnost.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1865/

ZAUJALO NÁS…

16. Za úsporná opatření viňte trh, ne politiky
——————————————————————————-
Kritika úsporných opatření dosahuje v Evropě bodu varu. Stále častěji
v sobě nese morální tón: silný sever – zvláště Německo – označuje za
někoho, kdo nutí slabé přijímat přísnou politiku. Oponenti úsporných
opatření tvrdí, že sever požaduje fiskální škrty a reformy trhů práce
v postižených zemích výměnou za půjčky od Evropské centrální banky. Podle
nich se kope do ekonomik, které jsou na dně.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1866/

17. EU = zelené peklo
——————————————————————————-
Utopická představa Evropské unie o tom, že se přetransformuje v tahouna
zelené energie, začíná být nejistá. Sílící hospodářská a finanční krize a
rostoucí nezaměstnanost vedou k tomu, že někdejší všezahrnující zelený
konsensus se začíná rozpadat.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1867/

KNIŽNÍ NOVINKY

18. Knižní novinky 5/2013

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/52/018cdb8d65eb4a28