Newsletter Revue Politika 4/2013

***** NEWSLETTER REVUE POLITIKA 4/2013 ******************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/51/018cdb8d65eb4a28

***********************************************************

Úspěšná kniha Hynka Fajmona “Margaret Thatcherová a její politika” vychází
nově jako e-kniha. Objednávejte na
https://www.kosmas.cz/knihy/183111/margaret-thatcherova-a-jeji-politika/

Víte, proč se EU nachází v krizi? Chcete-li nahlédnout pod povrch projektu
evropské integrace, pořiďte si antologii “Evropská unie – Hospodářský
prostor s politickou vizí”. Publikace je zájemcům v ČR zasílána ZDARMA za
jednotné poštovné a balné ve výši 90 Kč.
http://www.cdk.cz/knihy/425/evropska-unie/

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Bohumír Žídek: Proč referendum?. Před deseti lety jsme hlasovali o
vstupu do jiné EU
2. Ondřej Šlechta: ÚSTR schytal politický políček. Bohužel právem
3. Ondřej Krutílek: Evropští auditoři proti evropským dotacím

Články a komentáře
——————————————————————————-
4. Martina Heranová: Je svět připraven na vyřešení korejské otázky?
5. Jiří Payne: Potřebujeme skutečné strany
6. Vojtěch Navrátil: Úkol pro senátní volby 2014: společně proti levici
7. Bohumír Žídek: Zrození nového Reagana. Senátor Paul třináct hodin
blokoval Brannanovu nominaci a přeskočil Marca Rubia
8. Hynek Fajmon: Margaret Thatcherová a význam roku 1979

Analýzy a studie
——————————————————————————-
9. Tomáš Břicháček: Evropa Miloše Zemana. K postojům nového prezidenta k
evropské integraci
10. Vojtěch Belling: Krize eurozóny a návrat politického rozhodování
11. Eliška Kroupová: Jak EU a členské státy pomáhají krachujícím zemím.
Stručný průvodce světem desítek miliard eur

Knižní novinky
——————————————————————————-
12. Knižní novinky 4/2013

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Bohumír Žídek: Proč referendum?. Před deseti lety jsme hlasovali o
vstupu do jiné EU
——————————————————————————-
Minulý týden byla za přítomnosti předsedy Evropské komise José Manuela
Barrosa na Pražském hradě vyvěšena vlajka Evropské unie a prezident
republiky Miloš Zeman podepsal dodatek Lisabonské smlouvy umožňující vznik
Evropského stabilizačního mechanismu. Tyto události provázely protesty
kritiků ESM a současného směřování evropské integrace. Předseda Strany
svobodných občanů Petr Mach při té příležitosti založil petici požadující
referendum o vystoupení z Unie. Má to smysl?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1840/

2. Ondřej Šlechta: ÚSTR schytal politický políček. Bohužel právem
——————————————————————————-
Odvolání ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Daniela Hermana
vyvolalo bouřlivou mediální odezvu. Zejména na pravici se ozývá, že jde o
výsledek politické pomsty, další důkaz etablování KSČM a snad až neblahý
příznak blížící se rudo-oranžové normalizace. Dovolím si na webu, který se
hlásí ke konzervativně-liberálním idejím, vyslovit kacířskou myšlenku:
domnívám se, že jedna strana sporu o bytí a nebytí ÚSTR dostala, co si po
právu zasloužila.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1844/

3. Ondřej Krutílek: Evropští auditoři proti evropským dotacím
——————————————————————————-
Evropský účetní dvůr zveřejnil v krátké době již druhou zprávu, která
otevřeně kritizuje přínos unijních dotací. V obou případech jde o brilantní
analýzy. Nikoho ale nezajímají.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1845/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

4. Martina Heranová: Je svět připraven na vyřešení korejské otázky?
——————————————————————————-
Situaci na Korejském poloostrově můžeme bez nadsázky označit za nejdéle
zamrzlý konflikt v poválečné historii lidstva. I když slovo „zamrzlý“ jen
stěží odpovídá dlouhodobé výbušnosti situace, stalo se více než cokoliv
jiným synonymem pro vleklou zakonzervovanost výsledků poválečného soupeření
velmocí na Dálném východě v rámci studené války.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1838/

5. Jiří Payne: Potřebujeme skutečné strany
——————————————————————————-
Čím se od sebe liší politické strany? Prvním kritériem je politická
filozofie a programové cíle, druhým pak postup, taktika či strategie, jak
cílů dosáhnout. Některé strany mají krásné cíle, ale nevadí jim korupce při
jejich realizaci, jiné strany mohou mít stejné cíle, ale liší se revolučním
či evolučním přístupem. Některé strany svou filozofii i cíle mění, některé
jsou věrné svému vyznání, jiné ani filozofii nemají a sledují jen „pětiletý
plán“ na čtyři roky. Od toho se odvozuje důvěryhodnost stran pro voliče.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1841/

6. Vojtěch Navrátil: Úkol pro senátní volby 2014: společně proti levici
——————————————————————————-
Pravice dostala v posledních senátních volbách loni na podzim pořádně na
frak. Kandidáti ODS a TOP 09/STAN postoupili do druhého kola dohromady
pouze v deseti obvodech, tedy ve stejném počtu obvodů jako komunisté. Vše
mohlo být jinak, kdyby TOP 09 sebevědomě neodmítla nabídku ODS (byť je
otázka, nakolik vážně míněnou) na nominaci společných kandidátů v některých
obvodech. Příště už by pravice – chce-li v Česku přežít – takovou chybu
udělat neměla.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1849/

7. Bohumír Žídek: Zrození nového Reagana. Senátor Paul třináct hodin
blokoval Brannanovu nominaci a přeskočil Marca Rubia
——————————————————————————-
Obamova nominace Johna Brennana do čela CIA nečekaně rozvířila vody
americké politiky. Téma používání bezpilotních letounů i na půdě Spojených
států amerických a otázku, zda je prezident oprávněn zabíjet americké
občany bez soudu a obvinění, tentokrát uchopila nová generace politiků
Republikánské strany. Senátor Rand Paul svým mimořádným výkonem dokázal
Brennanovu nominaci blokovat skoro třináct hodin. Událost nezůstala bez
ohlasu. Zatímco na jedné straně se hovoří o nástupu mladé generace
nadějných pravicových politiků, část staré gardy republikánů v čele
s Johnem McCainem se postavila na Obamovu stranu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1842/

8. Hynek Fajmon: Margaret Thatcherová a význam roku 1979
——————————————————————————-
Nedávné úmrtí bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové oživilo
diskusi o její politice a vlivu na světové události v poslední čtvrtině 20.
století a na počátku století současného. Patřím k těm lidem, kteří si
myslí, že její význam byl mimořádný, a to nejen pro samotnou Británii nebo
Evropu, ale pro celý svět.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1853/

ANALÝZY A STUDIE

9. Tomáš Břicháček: Evropa Miloše Zemana. K postojům nového prezidenta k
evropské integraci
——————————————————————————-
Na Pražský hrad s novým prezidentem přichází mimo jiné podstatně odlišný
pohled na směřování evropské integrace, než byl ten, jenž v jeho zdech
v uplynulých deseti letech nacházel svou baštu a tribunu. Jednoho
z nejvýraznějších kritiků současných centralizačních tendencí v EU a
zastánce národního státu nahradil v čele republiky – dle vlastních slov –
eurofederalista. Změnu začátkem dubna symbolicky stvrdilo vztyčení unijní
vlajky na hradních žerdích.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1837/

10. Vojtěch Belling: Krize eurozóny a návrat politického rozhodování
——————————————————————————-
Evropská komise vydala v listopadu 2012 tzv. blueprint, jenž obsahuje řadu
závažných podnětů pro další vývoj evropské integrace. Dokument je v řadě
ohledů velmi provokativní, nikoliv v negativním smyslu tohoto slova, ale
spíše v jeho smyslu původním – provocatio, tedy výzvy nebo odvolání se
k názoru veřejnosti. V tomto případě svůj význam jako dokument vyzývající
k diskusi a tuto vyvolávající nepochybně úspěšně naplní.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1847/

11. Eliška Kroupová: Jak EU a členské státy pomáhají krachujícím zemím.
Stručný průvodce světem desítek miliard eur
——————————————————————————-
EU poskytuje finanční pomoc svým členským státům (1) prostřednictvím
Evropského fondu finanční stability (dále EFSF) a Evropského stabilizačního
mechanismu (dále ESM), které jsou k dispozici pouze členům eurozóny (z
jejich vlastních prostředků na základě svého stanoveného podílu), (2)
prostřednictvím Evropského mechanismu finanční stability (EFSM), který je
k dispozici všem členským státům, a (3) prostřednictvím programu Balance of
Payments Assistance (dále BoP), který je k dispozici nečlenům eurozóny.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1850/

KNIŽNÍ NOVINKY

12. Knižní novinky 4/2013

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/51/018cdb8d65eb4a28