Newsletter Revue Politika 4/2012


Prezentace knihy Davida Marshe Euro

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a MAFRA, a.s. si vás
dovolují pozvat na konferenci “Euro: restart globální měny, nebo její
konec?
“.

Na konferenci vystoupí David Marsh, ekonom a autor knihy Euro. Boj o osud
nové globální měny, jejíž dlouho očekávané české vydání v CDK v těchto
dnech vychází.

Dalšími řečníky budou Miroslav Singer, guvernér České národní banky, a
Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu za ODS a iniciátor českého
vydání knihy Euro.

Konference moderovaná redaktorem Lidových novin Martinem Weissem se
uskuteční 17. května 2012 od 15.00 hodin v CineStaru Praha – Anděl
(Radlická 3179/1E, 150 00 Praha 5 – Smíchov).

Svou účast prosím potvrďte co nejdříve e-mailem na johnova@cdk.cz, popř.
telefonicky na 545 213 862      .

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Ondřej Krutílek: EU neumí dát lidem chléb, dostanou aspoň hru
2. Ondřej Šlechta: Sýrie na křižovatce
3. Petr Placák: Günter Grass aneb Zrada vzdělanců
4. Stanislav Balík: Spolu a (ne)chutně. Společné vládě sociálních
demokratů s komunisty se dřív či později nevyhneme

Články a komentáře
——————————————————————————-
5. Pavel Kohout: Groupthink: Pod diktátem konsenzu
6. Jan Frank: Oslabení ODS nynější Bémovou aférou by nebylo fér
7. Tomáš Břicháček: Myšlenkový svět Václava Havla
8. Petr Kostka: Limity politického voluntarismu eurokratů. Jak to vypadá
na rozcestí evropské integrace
9. Bronisław Wildstein: Tajemství Smolenska. Dva roky po katastrofě
letadla s polskými elitami na palubě systematizuje přední polský publicista
dostupná fakta

Sympozium CDK: Politika, společnost a hodnoty v české a polské perspektivě
——————————————————————————-
10. Piotr Legutko: Politika a média. Strategie pro dobu krize
11. Marek Magierowski: Evropa prohrává vlastní budoucnost

Zaujalo nás…
——————————————————————————-
12. Západ versus východ. Snižovat rozdíly mezi regiony neumí ani Německo

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Ondřej Krutílek: EU neumí dát lidem chléb, dostanou aspoň hru
——————————————————————————-
„I Vy můžete určovat směr evropské politiky!” tvrdí oficiální registr
evropské občanské iniciativy. Poslanci Evropského parlamentu rozesílají
nadšené maily a Evropská komise v tiskových zprávách hýří optimismem. Nic
převratného se ale nechystá. To jen hora (EU) porodila myš (nařízení). A
bohužel si to nechce nechat jen pro sebe.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1647/

2. Ondřej Šlechta: Sýrie na křižovatce
——————————————————————————-
Rada bezpečnosti OSN jednomyslně schválila rezoluci umožňující vyslat do
Sýrie tři desítky pozorovatelů, kteří tam mají dohlédnout na dodržování
příměří. Je Sýrie na dohled konce krvavého občanského konfliktu?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1651/

3. Petr Placák: Günter Grass aneb Zrada vzdělanců
——————————————————————————-
Několik předních světových deníků uveřejnilo text německého nobelisty
Güntera Grasse, ve kterém tento světoznámý spisovatel varuje svět před
izraelským jaderným potenciálem, který podle něj ohrožuje světový mír.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1656/

4. Stanislav Balík: Spolu a (ne)chutně. Společné vládě sociálních
demokratů s komunisty se dřív či později nevyhneme
——————————————————————————-
Průzkumy posledních měsíců nadmíru jasně ukazují, že předpokládaný vítěz
příštích parlamentních voleb – sociální demokracie – bude při sestavování
vlády vystaven mimořádně vábnému hlasu komunistických Sirén lákajících je
ke společnému levicovému vládnutí. To samozřejmě pouze v případě, že se
volby odehrají v nejbližších týdnech, maximálně měsících. Budou-li až
příští či přespříští rok, vše se může změnit, do hry může vstoupit nový
silný populistický hráč se schopností přerýsovat politické hřiště.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1657/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

5. Pavel Kohout: Groupthink: Pod diktátem konsenzu
——————————————————————————-
Kdo tady trpí groupthinkem neboli syndromem skupinového myšlení, který ve
snaze najít konsenzus za každou cenu znemožňuje dosáhnout skutečných
výsledků?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1645/

6. Jan Frank: Oslabení ODS nynější Bémovou aférou by nebylo fér
——————————————————————————-
Aféra kolem vztahu mezi Pavlem Bémem a Romanem Janouškem není důvodem k
panice pro ODS ani společnost. I kdyby Bém byl onou pokřivenou figurou
vykreslenou odposlechem, což je možné, je důležité si uvědomit, že trest
pro ODS už přišel. Stál ji skoro milion voličů, kteří se konců naznačených
úryvky komunikace Béma s Janouškem domýšleli, stejně jako pozici dominantní
strany v Praze.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1648/

7. Tomáš Břicháček: Myšlenkový svět Václava Havla
——————————————————————————-
Silná reakce na nedávné úmrtí Václava Havla potvrdila míru vážnosti a
obliby, které se bývalý prezident i po letech strávených v
politickém ústraní těšil u nemalé části naší veřejnosti. Podle průzkumu
agentury Focus ze začátku tohoto roku prý hodnotí Havla kladně jako člověka
90 % Čechů a jako politika 70 %. Tato čísla, i když byla jistě navýšena
tehdejší nostalgickou náladou stimulovanou médii, nemusí být příliš
vzdálena od skutečnosti. Ptejme se však jinak: Znamená to, že velká většina
Čechů patří mezi Havlovy ideové souputníky? Sotva. Je třeba rozlišovat mezi
respektem či sympatiemi k politikovi na straně jedné a podporou jeho
programu na straně druhé.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1646/

8. Petr Kostka: Limity politického voluntarismu eurokratů. Jak to vypadá
na rozcestí evropské integrace
——————————————————————————-
Počátky poválečné evropské integrace byly spojeny s velkými nadějemi pro
novou Evropu. Bouraly se obchodní bariéry a vytvářely postupné předpoklady
společného trhu s volným pohybem zboží, lidí, kapitálu a služeb. Tyto kroky
byly naprosto nezbytné pro posílení konkurenceschopnosti Evropy jako celku.
Poraženému Německu, stejně jako v Asii Japonsku, byla poskytnuta především
na základě tlaku Spojených států, prosazujícího se proti opačným názorům
některých vítězných mocností, příležitost k neomezenému hospodářskému
rozvoji za podmínky věčné rezignace na politickou hegemonii. Německo pak
skutečně pod duchovním vedením hlavních představitelů freiburské školy
Waltera Euckena, Wilhelma Röpkeho a především Ludwiga Erharda podle
doktríny ordoliberalismu, která zadržovala paralyzující vliv státní moci na
trh, dosáhlo obrovského hospodářského rozmachu, o němž se právem hovořilo
jako o zázraku. Padesátá a šedesátá léta minulého století byla i prvním
obdobím v dějinách Německa od jeho sjednocení v roce 1871, kdy se ekonomika
řídila skutečně tržními principy. Vytvořené bohatství ale později umožnilo
vznik sociálního státu blahobytu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1650/

9. Bronisław Wildstein: Tajemství Smolenska. Dva roky po katastrofě
letadla s polskými elitami na palubě systematizuje přední polský publicista
dostupná fakta
——————————————————————————-
Smolenská katastrofa zůstane ponurým tajemstvím, s nímž se naši potomci
budou potýkat dlouho poté, co my už tady nebudeme. Můžeme si být jisti, že
se ještě nejednou stane předmětem intenzivních diskusí a v dohledné době i
ohniskem velkého politického konfliktu. Ačkoliv se propaganda, jež dnes
v Polsku převládá, snaží tuto tragédii bagatelizovat, prezentovat ji jako
banální nehodu a podsouvat vinu obětem, představuje už jen to, co o ní
víme, výbušný potenciál. Veřejné mínění tyto poznatky z různých důvodů
nebere na vědomí; připustit si je by nutně znamenalo politické zemětřesení.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1655/

SYMPOZIUM CDK: POLITIKA, SPOLEČNOST A HODNOTY V ČESKÉ A POLSKÉ PERSPEKTIVĚ

10. Piotr Legutko: Politika a média. Strategie pro dobu krize
——————————————————————————-
Mediální demokracie neodvratně změnila svět politiky. Změnila také
politické strany, byť procedury regulující jejich fungování zůstaly
zdánlivě nezměněné. Strany v postkomunistických zemích zasáhly tyto změny
mimořádně – jsou nové, dosud nezakořeněné, ještě závislejší na přítomnosti
ve sdělovacích prostředcích, než je tomu ve starých demokraciích. Může
dokonce vyvstat otázka, zda se zemím na naší straně někdejší železné opony
vůbec podařilo během posledních dvou desetiletí projít „nemediální” fází
stranického života? Těžko však lze srovnávat vztah politiky a médií na
počátku 90. let s tím, co se děje v poslední době.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1653/

11. Marek Magierowski: Evropa prohrává vlastní budoucnost
——————————————————————————-
Evropa prochází vážnou krizí: týká se její ekonomiky, politiky i identity.
Eurozóna vrávorá nad propastí, ekonomika skomírá, roste napětí mezi
jednotlivými členskými zeměmi. Je zpochybňována efektivita „kapitalismu
s lidskou tváří”, pro Evropskou unii vždy příznačného. K tomu všemu se
přidává ještě spor o hospodářskou nezávislost zemí starého kontinentu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1654/

ZAUJALO NÁS…

12. Západ versus východ. Snižovat rozdíly mezi regiony neumí ani Německo
——————————————————————————-
Rozbité ulice, tiché továrny, nezájem dělníků. Východní Německo v roce
1992? Ano, ale také některé dnešní části někdejšího Německa západního.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1649/

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/40/018cdb8d65eb4a28