Newsletter Revue Politika 2/2011

***************** STRUČNÝ OBSAH ********************

Poznámky k událostem
—————————————————————————-
1. Jakub Janda: Nový START: starý Kissingerův trojúhelník?
2. Jana Al Oukla: Zaostřeno na egyptská opoziční hnutí
3. Ondřej Šlechta: Blízký východ: z deště pod okap
4. Daniel Rejman: Jak dostat Obamu z Bílého domu. Přerozdělení křesel do
Kongresu přineslo republikánům zatím jen papírové vítězství


Články a komentáře
—————————————————————————-
5. Pavel Kopecký: Milan Rastislav Štefánik, čechoslovakismus a jejich
reflexe
6. Dušan Šrámek: Čističky: neblahé zelené dědictví
7. Josef Mlejnek jr.: Hypermarket v Palermu?. Nad knihou Lubomíra Kopečka
Éra nevinnosti
8. Je Západ nejlepší?

Rozhovory
—————————————————————————-
9. Pavel Kopecký: Pro Egypt by byla demokracie naprostou novinkou.
Rozhovor o aktuálním dění v arabském světě s novinářkou Terezou Spencerovou

Zaujalo nás…
—————————————————————————-
10. 10 klíčových geopolitických událostí uplynulé dekády

Sympozium CDK: Podmínky politické stability a prosperity v Evropě
—————————————————————————-
11. Alexander Tomský: Jde především o zásadní duchovní krizi. Podmínky
politické stability v Evropě je možné definovat jen obtížně
12. Tomáš Břicháček: Budoucnost Evropy: návrat k osvědčenému, nebo zánik

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Jakub Janda: Nový START: starý Kissingerův trojúhelník?
—————————————————————————-
Finální a pravděpodobně již neodvratitelná ratifikace nového STARTu
přináší otázku: je úmluva o snížení počtu jaderných ukázkou brilantního
politického marketingu, Obamova skvělého geostrategického úsudku nebo
obojím?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1422/

2. Jana Al Oukla: Zaostřeno na egyptská opoziční hnutí
—————————————————————————-
Egyptské události vynesly do centra pozornosti zejména Muslimské
bratrstvo, objevily se spekulace o možné islamizaci po staletí muslimské
země. Zapomnělo se, že Egypt byl a je vůdčí silou islámské kultury a sídlem
neuznávanější univerzity al-Azharu, která vzdělává nejen islámské učence a
právníky, ale také lékaře, inženýry či překladatele (chlapce i dívky).
Klíčem k pochopení celé tamější situace je v současnosti ponejvíce
internet.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1425/

3. Ondřej Šlechta: Blízký východ: z deště pod okap
—————————————————————————-
Západní média byla svržením Mubaraka nepříjemně zaskočena. Jen pár měsíců
předtím totiž řada z nich neměla problém s úlevou komentovat zveřejněné
depeše serveru Wikileaks, podle kterých se arabské proamerické režimy
obávají Íránu a tlačí na Izrael a Spojené státy ve věci urychleného řešení
teheránských jaderných ambicí. Proč je to najednou špatně a prozápadní
diktátoři, kterým Západ vděčil za stabilitu, se přes noc stali
blízkovýchodními Hitlery?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1428/

4. Daniel Rejman: Jak dostat Obamu z Bílého domu. Přerozdělení křesel do
Kongresu přineslo republikánům zatím jen papírové vítězství
—————————————————————————-
Počátek druhé dekády 21. století znamená také nové rozložení křesel
v dolní komoře amerického Kongresu. Vzešlo z výsledku censu zveřejněného na
konci prosince loňského roku. Nynější Kongres je poslední, jehož rozložení
volebních okrsků vychází ze sčítání obyvatel uskutečněného v roce 2000.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1423/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

5. Pavel Kopecký: Milan Rastislav Štefánik, čechoslovakismus a jejich
reflexe
—————————————————————————-
Když byl nedávno v Bratislavě odstraněn obelisk s českým lvem, mnoho lidí
z českého prostředí, kteří měli o tomto symbolu v někdejším Prešpurku
povědomí, se cítilo (nejspíš právem) pohoršeno. Záhy se situace obrátila,
neboť na dané místo přišla socha TGM, ve slovenské metropoli první.
Tentokrát – v poněkud extremistickém duchu – protestovali tamější
národovci, jimž se zdálo, že jde o zpochybnění “slováckosti”. Bylo to
trapné. Jako by k nim nepronikl fakt, že vznik Republiky československé,
jejímž synonymem byl Masaryk, syn slovenského koči, znamenal pro národní
zachování našich nejbližších etnických příbuzných klíčový moment. Vždyť
ještě v roce 1930 tvořil slovenský “kmen” československého národa v daném
regionu 67 % populace.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1418/

6. Dušan Šrámek: Čističky: neblahé zelené dědictví
—————————————————————————-
Od začátku letošního roku může teoreticky každým dnem zahájit Evropská
komise řízení s Českou republikou, které by na konci mohlo skončit
finančními sankcemi. Nesplnili jsme v přístupových dohodách uzavřený
závazek, že ve všech obcích nad 2 000 obyvatel bude stát do konce roku 2010
fungující čistička odpadních vod. Problém je názornou ukázkou zcela
nesmyslného postupu řady takzvaných “zelených” politiků, diskriminujícího
přístupu Evropské unie a jejího naprosto voluntaristického zasahování do
smluvních vztahů uzavřených mezi obcemi a provozovateli vodohospodářské
infrastruktury. K 30. lednu 2011 nemělo příslušně upravené čističky 137
obcí. Stačí se podívat například na server Vodárenství.cz, kde si desítky
starostů stěžují, že závazek státu nejsou schopni splnit, protože vlastní
finanční zdroje nemají a dotace nedostanou.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1426/

7. Josef Mlejnek jr.: Hypermarket v Palermu?. Nad knihou Lubomíra Kopečka
Éra nevinnosti
—————————————————————————-
Když se po volbách 2010 ujímal moci kabinet Petra Nečase, zavládlo
v jistých kruzích české společnosti opatrné, leč optimistické očekávání.
Ony “jisté kruhy” si lze definovat jako lidi spíše vzdělanější, spíše
mladší a spíše obyvatele měst, což jsou patrně tři hlavní (nikoliv plně se
překrývající) segmenty, z nichž se skládá (středo)pravicové voličstvo.
Optimistický vánek podpořil nejen nečekaný pád Jiřího Paroubka, o němž se
soudilo, že další čtyři roky povládne svým papalášským, zupáckým stylem,
ale též intenzivní pocit déjà vu – jakoby se totiž dějiny začaly
opakovat a na scénu vstupovala nová emanace Klausovy vlády z roku 1992,
vedená navíc někdejším korunním princem ODS, jehož si otec zakladatel
vybral za nástupce, což ale zhatil “absolutně prázdný a falešný Topol”.
Nejskloňovanějším slovem, podobně jako počátkem devadesátých let, byla
reforma. Nicméně zatím to vypadá, že pravdu měl opět Marx: Dějiny se
neopakují, a pokud ano, tak jako fraška.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1424/

8. Je Západ nejlepší?
—————————————————————————-
Ve své recenzi knihy Proč Západ (prozatím) vládne, která vyšla v lednovém
čísle Foreign Affairs, profesor ekonomie a politických věd islámských
studií na Duke University Timur Kuran vysvětluje, proč došlo k rozmachu
Západu a proč ani v dohledné době nemusí být konec jeho dominanci.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1420/

ROZHOVORY

9. Pavel Kopecký: Pro Egypt by byla demokracie naprostou novinkou.
Rozhovor o aktuálním dění v arabském světě s novinářkou Terezou Spencerovou

ZAUJALO NÁS…

10. 10 klíčových geopolitických událostí uplynulé dekády
—————————————————————————-
Společnost Strategic Forecasting zveřejnila na přelomu roku shrnutí deseti
nejvýznamnějších událostí a trendů, které poznamenaly mezinárodní vztahy v
uplynulé dekádě. Zde jsou.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1421/

SYMPOZIUM CDK: PODMÍNKY POLITICKÉ STABILITY A PROSPERITY V EVROPĚ

11. Alexander Tomský: Jde především o zásadní duchovní krizi. Podmínky
politické stability v Evropě je možné definovat jen obtížně
—————————————————————————-
Charakterizovat podmínky politické stability v Evropě, na rozdíl od
poměrně zjevných podmínek prosperity ekonomické, jde jen obtížně a jen
velmi obecně a vágně. Nejde přece o abstraktní výčet politických paradoxů a
problémů, jejichž vzájemnou interakci a váhu neumíme posoudit, o jakýsi
politologický popis. Anglosaský mechanický termín “systém” není na místě,
protože vůbec nejde o systém, ale o živou historii, jejíž dynamiku můžeme
zkoumat jenom zpětně a jenom s velkým časovým odstupem.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1416/

12. Tomáš Břicháček: Budoucnost Evropy: návrat k osvědčenému, nebo zánik
—————————————————————————-
Dnešní Evropa, pohlížíme-li na ni jako na světový region a podokruh
západní civilizace, trpí řadou velmi závažných neduhů, z nichž některé
ohrožují v horizontu několika generací její samotnou existenci. Můžeme ji
připodobnit k nádhernému, velkolepému paláci, který příchozího oslní svou
majestátní konstrukcí, dokonalou fasádou a luxusním vnitřním vybavením. Za
uhlazenou omítkou se však skrývá drolící se zanedbané zdivo, v nosných
pilířích se objevují trhliny, podmáčené podloží se začíná propadat. Dům
může zachránit jen hloubková rekonstrukce, ale jeho majitelé se k ní
nedokáží vzchopit. Veškeré prostředky věnují na údržbu fasády, nátěrů a
vnitřního vybavení, takže září lépe než kdykoli v minulosti. A stavba se
dál tiše blíží své zkáze.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1419/

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/26/018cdb8d65eb4a28