Newsletter Revue Politika 2/2012


V Centru pro studium demokracie a kultury vychází čtvrté vydání úspěšné
publikace Euro versus koruna doplněné o příspěvky z konference, jež se
konala v říjnu 2011 na půdě Senátu PČR. Objednávejte zde:
http://www.cdk.cz/knihy/385/euro-versus-koruna/

STRUČNÝ OBSAH:

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. David Hanák: Německá Evropa, nebo evropské Německo?. Frankfurt novým
srdcem Říše
2. Stanislav Balík: Šílená doba odposlechová
3. Ladislav Ptáček: Jaká vlastně je?. Realita sociální reformy měsíc po
spuštění
4. Vladimír Hanáček: Co dělat, když už ji máme. Přímá volba prezidenta a
její potenciální systémové dopady
5. Stanislav Balík: Od Tomia k prezidentovi

Články a komentáře
——————————————————————————-
6. Bronisław Wildstein: Europropaganda
7. Paweł Ukielski: Prohlubování evropské integrace je fatální chybou, ale
co z toho plyne?
8. Jan Frank: Úkol pro ODS: druhá transformace
9. Ondřej Šlechta: „Izolacionisté“ měli zase pravdu
10. Josef Mlejnek jr.: Proč je Ukrajina problém?. Symon Petljura a počátky
moderní ukrajinské státnosti

Studie
——————————————————————————-
11. Tomáš Břicháček: První poznámky k smlouvě o rozpočtové unii
12. Václav Houžvička: Právo menšin v proměnách času a souvislostí.
Historii nezměníme, proto bychom ji neměli přehlížet

Revue Politika doporučuje
——————————————————————————-
13. Revue Politika doporučuje (2/2012)

Knižní novinky
——————————————————————————-
14. Knižní novinky 2/2012

PŘEHLED TEXTŮ:

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. David Hanák: Německá Evropa, nebo evropské Německo?. Frankfurt novým
srdcem Říše
——————————————————————————-
Před pár dny jsem četl článek „Wir alle sind EU. Evropu asi čekají reformy
po německu” a okamžitě jsem si vybavil debaty z 90. let 20. století. V té
době jsme ještě nebyli členy EU a mnozí z nás vzhlíželi k Západu s jistým
respektem a obdivem. Vzpomínám si na diskuse v Liberálním institutu, kam
přijelo několik zapálených mladých členů německé CDU, kteří nás ujišťovali
o konci nacionalismu a tvrdili, že německý nacionalismus se „rozpustí”
v evropském prostoru.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1617/

2. Stanislav Balík: Šílená doba odposlechová
——————————————————————————-
Vždycky, když se zdá, že se politická scéna uklidňuje, že vláda pracuje,
opozice oponuje, koaliční strany spolupracují a uvnitř stran probíhá
demokratická diskuse, v níž se tříbí názory, je třeba zpozornět. Nějaká
kauza je na spadnutí. Nejinak tomu bylo v závěru ledna letošního roku. Byť
možná za měsíc pomalu nebudeme vědět, o co šlo, v jiné zemi, a snad i u nás
v jiných dobách, by šlo o prvotřídní kauzu. Ve voze ministra Dobeše (ne
toho tolik kritizovaného, ale Pavla, z dopravy) bylo odhaleno
odposlouchávací zařízení. Není třeba činit poťouchlé narážky na vazby jeho
osobního řidiče, jehož už mimochodem propustil, na detektivní agenturu ABL,
Víta Bártu či na řidičova podobná sledování jiných osob. Co by nás mělo
zarazit na první poslech či přečtení, je skutečnost, s jakou lehkostí to
bylo vzato na vědomí.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1619/

3. Ladislav Ptáček: Jaká vlastně je?. Realita sociální reformy měsíc po
spuštění
——————————————————————————-
Po měsíci od spuštění sociální reformy, kdy byly veřejnosti ze strany
oficiálních míst předkládány informace o tom, že vše je v pořádku,
zničehonic přicházejí odvolání těch, kteří byli učiněni zodpovědnými za to,
že to, co se dařilo zvládat s přijatelnými porodními bolestmi, je
nefunkční. Co se to vlastně děje?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1623/

4. Vladimír Hanáček: Co dělat, když už ji máme. Přímá volba prezidenta a
její potenciální systémové dopady
——————————————————————————-
Debatu o přímé volbě by bylo možné (opět) shrnout argumenty jejích
příznivců a odpůrců. Dvacet let diskusí však skončilo: prezidenta budou
volit občané již příští rok. Co to udělá s českým politickým systémem?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1624/

5. Stanislav Balík: Od Tomia k prezidentovi
——————————————————————————-
Poté, co zákonodárci podlehli iracionálnímu a populistickému tlaku na
zavedení přímé volby prezidenta, se pomalu, ale jistě rozbíhá mediální
cirkus. Zpočátku roku byl hlavním klaunem Tomio Okamura. Ale přesto, že už
údajně kandidovat nechce, nemusíme být smutní. Vstanou noví bojovníci.
Média mají na celý rok o náplň postaráno, protože někteří nedočkavci,
můžeme-li tomu věřit, zahajují kampaň už nyní. Asi věří, že styl start-cíl
povede k úspěchu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1629/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

6. Bronisław Wildstein: Europropaganda
——————————————————————————-
Europeismus se stal osobitou ideologií Evropské unie. Není doktrínou dle
marxistického, nacistického či třeba anarchistického vzoru, která by měla
svého proroka či proroky a svaté knihy. Ačkoliv i marxismus, modelové
ztělesnění doktríny, modifikoval dogmata svých zakladatelů a během svého
vývoje rodil nové interpretace, reinterpretace, vzájemně soupeřící školy a
schizmata. Specifičnost ideologie europeismu ovšem spočívá v tom, že celá
vyrůstá z praxe.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1622/

7. Paweł Ukielski: Prohlubování evropské integrace je fatální chybou, ale
co z toho plyne?
——————————————————————————-
Krátký esej, jejž jsem věnoval závislosti mezi prohlubováním evropské
integrace a národními zájmy Polska a Česka, vzbudil kategorickou reakci
Ondřeje Krutílka. Autor polemiky se rozhodl ve svém textu dokázat, že mnou
prezentované hlavní teze jsou ve svých předpokladech chybné. Bohužel při
každém dalším čtení jeho příspěvku jsem víc a víc přesvědčen, že nejenže
neobsahuje výše zmíněný důkaz, ale že autor navíc polemizuje s tezemi, jež
jsem neformuloval.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1621/

8. Jan Frank: Úkol pro ODS: druhá transformace
——————————————————————————-
Ještě donedávna bylo pro politické strany v zásadě možné kalkulovat
s lineárním sociálním vývojem a podle toho konstruovat program. To
v překladu znamená pravou a levou variantu sociálního státu. Jenže oblaka
se pod vlivem známých skutečností roztahují do té míry, že by občané mohli
přijít na jiná řešení sami od sebe. Otevírá se budoucnost a s ní i
politický prostor. Pro ODS stojí otázka takto: Roztáhne modrý pták křídla a
vyrazí za horizont? Co ze „starého světa” se pokusí zachránit, aby měl i za
pár let co říct?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1625/

9. Ondřej Šlechta: „Izolacionisté“ měli zase pravdu
——————————————————————————-
Rok od zahájení povstání v Libyi střídá prvotní nadšení z revoluce skepse.
Ukazuje se, že Severoatlantická aliance svým zásahem pomohla dovršit
rozvrat země a že velká část obyvatelstva, vzájemně se vraždícího
v kmenových bojích, nemá o demokracii ani potuchy a přeje si návrat vlády
tvrdé ruky. Zatímco otázky lidských práv byly důležitou součástí propagandy
a mediální pozornosti, když šlo o odstranění Kaddáfího, současné řádění
vítězných milic stojí stranou jakéhokoli mezinárodního zájmu a pokusu o
regulaci.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1626/

10. Josef Mlejnek jr.: Proč je Ukrajina problém?. Symon Petljura a počátky
moderní ukrajinské státnosti
——————————————————————————-
„Dozrál čas přestat sloužit Rusovi i Polákovi,” zpívá se v ukrajinské
vlastenecké písni na slova ukrajinského spisovatele, básníka a národního
buditele Ivana Franka. Ukrajincům se mohlo zdát, že ona osudová chvíle
nastala v roce 1917, po pádu carismu a s pokračujícím rozpadem ruského
impéria. Nakonec se ukázalo, že nikoliv a chaotická doba let 1917-1920 na
teritoriu někdejší carské říše je v evropské historické paměti zapsána
spíše jako perioda válčení a krutého vraždění. A též vypjatého
antisemitismu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1627/

STUDIE

11. Tomáš Břicháček: První poznámky k smlouvě o rozpočtové unii
——————————————————————————-
Na mimořádném summitu 30. ledna 2012 dojednali představitelé členských
států EU obsah nové smlouvy, která získává v médiích nejrůznější označení
jako „Pakt o rozpočtové disciplíně”, „Smlouva o rozpočtové unii”, „Smlouva
o rozpočtové odpovědnosti” a další. Ve skutečnosti nese název „Smlouva o
stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii”. Její koncept
se rodil (v návaznosti na výsledky zasedání Evropské rady 8. a 9. prosince
2011) několik týdnů v pracovní skupině vyjednavačů členských států nazvané
„Ad hoc pracovní skupina k unii fiskální stability”. Doladěný text by měl
být podepsán na zasedání Evropské rady 1. a 2 března. V tuto chvíli se k
smlouvě hodlá připojit 25 států; stranou zůstává Velká Británie a Česká
republika. Následující příspěvek v první části stručně představuje obsah
zamýšlené smlouvy, v druhé části pak přináší několik prvních komentářů k
vybraným aspektům z pohledu právníka. Vycházím z textu návrhu, který byl
zveřejněn 31. ledna v návaznosti na výsledky diskuse na summitu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1620/

12. Václav Houžvička: Právo menšin v proměnách času a souvislostí.
Historii nezměníme, proto bychom ji neměli přehlížet
——————————————————————————-
Téma národnostních či etnických menšin představovalo pro meziválečné
Československo klíčový moment jeho existence i mezinárodněprávního
postavení. Záhy po založení samostatné ČSR to potvrdil pokus o ustavení
Německých Čech na přelomu let 1918 a 1919. Následovala krátká éra určitého
zklidnění a nastartování kooperativních vztahů českých a německých
politických stran nového státu ve 20. letech. Nástup nacismu v sousedním
Německu vyvolal eskalaci politických požadavků politické reprezentace
Sudetoněmecké strany na konci třicátých let 20. století. Konflikt Čechů a
Němců kulminoval na podzim roku 1938 připojením pohraničních oblastí ČSR k
Německé říši v důsledku podpisu Mnichovské dohody. Na základě tzv. práva
(ve skutečnosti pouze principu) na sebeurčení skupin etnických Němců ve
střední a východní Evropě bylo zničeno Československo. Toto historické
memento si nástupnická Česká republika nemůže dovolit přehlížet. Jakkoliv
se mezinárodní kontext postavení našeho státu podstatně proměnil díky
členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Zkušenost říká, že
žádná situace není navždy neměnná.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1618/

REVUE POLITIKA DOPORUČUJE

13. Revue Politika doporučuje (2/2012)
——————————————————————————-
Redaktoři Revue Politika se často setkávají se zajímavými knihami,
časopisy, články nebo filmy. Nezřídka se o nich ale ví méně, než by stálo
za to. Proto vznikla rubrika „Revue Politika doporučuje”, v níž
příležitostně naleznete tipy, které by rozhodně neměly uniknout vaší
pozornosti.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1630/

KNIŽNÍ NOVINKY

14. Knižní novinky 2/2012

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/38/018cdb8d65eb4a28