Newsletter Revue Politika 12/2013

***** NEWSLETTER REVUE POLITIKA 12/2013 ******************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/58/018cdb8d65eb4a28

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
—————————————————————————-

1. Zdeněk Koudelka: Jak se to má s prezidentem a jmenováním vlády?
2. Pavel Kopecký: Atomová smlouva
3. Ondřej Šlechta: Kdo vyhraje Ukrajinu?

Články a komentáře
—————————————————————————-

4. Bohumír Žídek: Švédsko zbohatlo díky liberalismu, nikoliv socialismu 5.
Vojtěch Navrátil: O dvacet let nazpět. Dění ve Sněmovně se vrací do první
poloviny devadesátých let 6. Stanislav Balík, Ondřej Krutílek, Ladislav
Mrklas, Petr Sokol: Vynořit se a nadechnout 7. Vojtěch Navrátil:
Zdvojnásobte sazbu DPH a čekejte dvojnásobný výnos.
Nad jedním ztřeštěným “modelem” propagujícím většinovou volbu 8. Bohumír
Žídek: 45 nesmyslných opatření a nápadů EU 9. Petr Fiala: Disent, ideály a
demokratická každodennost. Ke srovnání podmínek, funkcí a výsledků českého a
polského disentu

Rozhovory
—————————————————————————-

10. Thomas Kirchner: Nikdo nechce skutečnou unii. Eurooptimista vysvětluje,
proč by se mělo zrušit euro 11. Michal Kubát: “Filosofický marxismus si
stále uchovává jistou intelektuální přitažlivost”. Rozhovor s Markem
Bankowiczem o jeho nové knize Kritikové marxismu

Par avion
—————————————————————————-

12. Par avion VII.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků 13. Par avion VIII.

Knižní novinky
—————————————————————————-

14. Knižní novinky 12/2013

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Zdeněk Koudelka: Jak se to má s prezidentem a jmenováním vlády?
—————————————————————————-

Návrh nové vlády vzbudil diskuzi, zda prezident musí vyhovět premiérovi. U
ústavních aktů je nutné odlišit aspekty právní a politické. V parlamentní
republice je politickou zvyklostí, že prezident vyhovuje návrhům premiéra na
obsazení vlády. Zvyklost však není ústavním příkazem. Prezident je totiž za
jmenování a odvolání vlády právně odpovědný před Ústavním soudem, kde jej
může žalovat Senát. Právní odpovědnost se vyvozuje jen vůči tomu, kdo má
svobodu rozhodnutí zvolit mezi správným a špatným.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1960/

2. Pavel Kopecký: Atomová smlouva
—————————————————————————-

Írán bere vážně stále více těžkých vah v geopolitickém ringu. Nejvyšší
rating zemi přisuzoval její předposlední prezident Ahmadínežád, jenž se
domníval, že zastupuje supertěžkou váhu. Přecenil se. Není ale sporu o tom,
že svaly Teheránu rostou.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1962/

3. Ondřej Šlechta: Kdo vyhraje Ukrajinu?
—————————————————————————-

Oranžová revoluce před lety přivedla do ulic desetitisíce Ukrajinců
demonstrujících za lepší budoucnost a orientaci na Evropu. Po dvou letech
byl jeden z jejích symbolů, Viktor Juščenko, v prezidentských volbách
potupně poražen Viktorem Janukovyčem, který prosazoval orientaci na Rusko a
jehož volebnímu štábu radili ruští poradci. Odrážejí současné nepokoje na
Ukrajině jen další chimérické představy, které časem způsobí Ukrajincům
podobnou deziluzi jako oranžová revoluce, nebo jsme svědky toho, že se
skutečně pohnuly ledy?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1966/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

4. Bohumír Žídek: Švédsko zbohatlo díky liberalismu, nikoliv socialismu
—————————————————————————-

Portál libertarianism.org před nedávnem uveřejnil pozoruhodný text Johana
Norberga, který boří mýtus o Švédsku jako příkladu ekonomického úspěchu
sociální demokracie. Švédský ekonomický zázrak totiž nastartovala politika
ekonomického liberalismu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1955/

5. Vojtěch Navrátil: O dvacet let nazpět. Dění ve Sněmovně se vrací do první
poloviny devadesátých let
—————————————————————————-

Od rozštěpení ODS a vzniku US na přelomu let 1997-1998 získalo české
politické spektrum přibližně na jedno desetiletí stabilní strukturu, s hodně
velkou nadsázkou lze říci, že “zamrzlo”. Stejně tak takřka ustalo dřívější
drolení jednotlivých poslaneckých klubů, vznik nových a hojné přestupy
jednotlivých poslanců mezi nimi, což byly průvodní jevy polistopadové
transformace politické scény, krystalizace relevantních politických proudů a
vytváření a dotváření podoby stranického spektra.
Období stranické stability skončilo v průběhu volebního období 2006-2010.
Nejviditelnějším příznakem se vedle specifického případu několika
sociálnědemokratických přeběhlíků a rebelie některých členů ODS a SZ stal
především odchod části členů a poslanců z KDU-ČSL a vznik TOP 09. Volby na
konci května 2010 částečně přepsaly politickou mapu České republiky a přišlo
volební období, jež proslulo rozkladem poslaneckého klubu VV a pozvolným
štěpením ODS. Nedávné předčasné volby přinesly opětovnou a ještě výraznější
změnu politické mapy a český stranický systém posunuly v jeho vývoji nazpět
někde do období po volbách v roce 1992. Vzhledem k tomu, že pojivem do
Sněmovny nově vstoupivších subjektů není světonázorový proud, se kterým by
se jejich členové identifikovali, ale jeden silný člověk, který prostě chtěl
vstoupit do politiky, občanští demokraté jsou v hluboké krizi a u těch
sociálních naplno probublalo schizma v jejich nejvyšším vedení, není
vyloučeno, že bychom ve Sněmovně mohli být opět svědky velkého přeskupování
sil jako na počátku devadesátých let. V roce 1992 se na půdě ČNR utvořilo
devět poslaneckých klubů, z nichž některé se po transformaci ČNR na nynější
PSP ČR nedočkaly konce volební období, některé dožily v reziduální podobě,
některé nové vznikly a některé nové také i rychle zanikly, aby volební
období dokončila vně útroby svého původního mateřského klubu více jak
čtvrtina poslanců. Nebude od věci si připomenout ony pionýrské doby, kdy
česká politika měla mít ještě obsah.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1956/

6. Stanislav Balík, Ondřej Krutílek, Ladislav Mrklas, Petr Sokol: Vynořit se
a nadechnout
—————————————————————————-

Říjnové předčasné volby znamenaly největší politické zemětřesení
v polistopadové historii. Kámen na kameni nezůstal především v pravé části
politického spektra. Občanská pravice, zejména její hlavní reprezentantka
v podobě Občanské demokratické strany, zaznamenala neoddiskutovatelné
fiasko. Jeho rozsah je natolik zásadní, že ODS i občanská pravice jako celek
balancují nad propastí. Z politické mapy doslova před očima mizí část
politického spektra, která vznikla jako tahoun politické, společenské a
ekonomické transformace, jejíž výsledky – přes všechny nevyhnutelné, ale i
mnohé zbytečné chyby – nemůžeme hodnotit jinak, než jako jeden z největších
úspěchů novodobých dějin českých zemí. České republice nyní reálně hrozí buď
dlouhodobá politická nestabilita, nebo dominance politických sil, které
představují ohrožení některých podstatných principů liberální demokracie a
právního státu. Politickému životu v českých zemích začínají vévodit síly,
kterés naprostou lehkostí zpochybňují celou polistopadovou éru, zatímco
občanská pravice, která dosud byla hlavní ochránkyní jejích hodnot, chřadne.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1961/

7. Vojtěch Navrátil: Zdvojnásobte sazbu DPH a čekejte dvojnásobný výnos.
Nad jedním ztřeštěným “modelem” propagujícím většinovou volbu
—————————————————————————-

Na stránkách iniciativy Přímá volba poslanců, vyslovující se pro zavedení
většinového volebního systému pro sněmovní volby, se objevil Model většinové
volby – stabilnější vláda, jenž měl objasnit, jak by dopadly nedávné volby,
kdyby se konaly dle většinového systému (podílet se na něm měla jak samotná
iniciativa, tak Centrum ekonomických a tržních analýz).
Daný způsob “popularizace” většinové volby, parafrázujeme-li klasika, zdá se
mi poněkud nešťastným. Mírně řečeno.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1963/

8. Bohumír Žídek: 45 nesmyslných opatření a nápadů EU
—————————————————————————-

Slovenská Nadace F. A. Hayeka s přispěním německé Friedrich Nauman Stiftung
vydala studii Filipa Vačka. Ta odhaluje jednačtyřicet nejrůznějších opatření
a nařízení EU, která se vyznačují vysokou mírou absurdity a nesmyslnosti, a
přidává k nim čtyři výrazné příklady plýtvání prostředky.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1964/

9. Petr Fiala: Disent, ideály a demokratická každodennost. Ke srovnání
podmínek, funkcí a výsledků českého a polského disentu
—————————————————————————-

Ve dnech 21. a 22. listopadu se v Praze konala mezinárodní česko-polská
konference Co jsme udělali se svobodou, jejíž pracovní téma znělo “Vítězství
a prohry disentu ve společnosti po roce ,89″. Konferenci uspořádaly Lidové
noviny v rámci oslav 120. výročí svého založení.
Významným motivem pro uspořádání celé akce byla skutečnost, že disidentské
hnutí stálo u obnovy Lidových novin v roce 1988. Dalším motivem byly úzké
vztahy mezi českým a polským disentem před pádem komunistických režimů
v obou zemích. I z tohoto důvodu převzalo nad konferencí záštitu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Hlavním tématem byly otázky spojené
s rolí disentu po roce 1989. Čeho jeho představitelé ve společnosti dosáhli,
jakým způsobem ji ovlivnili, v jakých oblastech naopak selhali a jak se
disent sám rozdělil a jakými směry se vydal.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1969/

ROZHOVORY

10. Thomas Kirchner: Nikdo nechce skutečnou unii. Eurooptimista vysvětluje,
proč by se mělo zrušit euro
—————————————————————————-

Politický poradce François Heisbourg byl vždy zapáleným přívržencem
evropského sjednocování a měny euro. Nyní však tento Francouz říká: Pokud
nám Evropa skutečně leží na srdci, musíme se společné měny zříci.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1965/

11. Michal Kubát: “Filosofický marxismus si stále uchovává jistou
intelektuální přitažlivost”. Rozhovor s Markem Bankowiczem o jeho nové knize
Kritikové marxismu
—————————————————————————-

Marek Bankowicz (1960) je profesorem politologie působícím na Institutu
politické vědy a mezinárodních vztahů Jagellonské univerzity v Krakově. Je
vedoucím tamní Katedry soudobých politických systémů. Zabývá se
demokratickými a nedemokratickými režimy. Věnuje se také politickým
ideologiím, a to zejména takovým, které stanoví základ totalitních režimů.
Je autorem mnoha knih. Dvě jeho práce vyšly v českém překladu: Demokraté
a diktátoři (Praha 2002) a Státní převrat (Praha 2010).
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1970/

PAR AVION

12. Par avion VII.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
—————————————————————————-

Poslední týdny plní stránky novin geopolitická bitva o Ukrajinu. Proto i my
tento týden zůstaneme převážně na východních hranicích EU, kde podle mnohých
v tuto chvíli procházejí dějiny.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1959/

13. Par avion VIII.
—————————————————————————-

Analýza slabin EU vůči ruské politice na Ukrajině, názorová proměna
Zbigniewa Brzezinského v aktuálních souvislostech, osud bitcoinu a
pokračování hádek mezi USA a Německem o odposleších. To jsou témata, jež vám
nabízíme v našem nejnovějším přehledu významných textů za poslední týden.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1967/

KNIŽNÍ NOVINKY

14. Knižní novinky 12/2013

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/58/018cdb8d65eb4a28