Newsletter Revue Politika 11/2013

***** NEWSLETTER REVUE POLITIKA 11/2013 ******************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/57/018cdb8d65eb4a28

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Zdeněk Koudelka: Nejvyšší soud opět ochránil právo
2. Zdeněk Koudelka: Změna církevních restitucí může ohrozit majetek obcí i
důvěru v právo
3. Jaroslav Makovec: Hledání předsedy ODS a teorie komunikace
4. Ondřej Šlechta: Veřejnost revoltující

Články a komentáře
——————————————————————————-
5. Vojtěch Navrátil: Co žádný volební systém nemůže splnit
6. Vladimír Hanáček: Jarosław Gowin: Povstane nová Chadecja?. Proč v
tradičně katolickém Polsku nehraje v politickém životě významnou roli
strana, která by se explicitně hlásila ke křesťanskodemokratické orientaci?
7. Bronisław Wildstein: Postpolitičnost čili postdemokracie
8. Alain Besançon: Zkrvavené země. O stejnojmenné knize Timothy Snydera
9. Jeremy Rozansky: Pobírači a tvůrci
10. Lubomír Nondek: Několik poznámek k Tainterově teorie kolapsu v české
kotlině

Analýzy a studie
——————————————————————————-
11. AKTUALIZOVÁNO: Jak EU a členské státy pomáhají krachujícím zemím. EU
dokončila výplatu pomoci Irsku a Kypru
12. Vojtěch Navrátil: Jak voliči kroužkovali?. Namísto zběsilého
preferování posledních kandidátů šli voliči tentokrát na jistotu
13. Tomáš Břicháček: Žlutá karta pro europrokurátora

Par avion
——————————————————————————-
14. Par avion IV.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
15. Par avion V.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
16. Par avion VI.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků

Knižní novinky
——————————————————————————-
17. Knižní novinky 11/2013

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Zdeněk Koudelka: Nejvyšší soud opět ochránil právo
——————————————————————————-
Včerejší usnesení Nejvyššího soudu, které potvrdilo dřívější názor této
instituce z července 2013, stvrdilo, že i v protikorupční kampani je nutné
dodržovat právo. Soud musí být závislý na právu a nezávislý na médiích.
Nejvyšší soud dokázal, že to jde. Jde o nejstatečnější rozhodnutí justice
po listopadu 1989.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1939/

2. Zdeněk Koudelka: Změna církevních restitucí může ohrozit majetek obcí i
důvěru v právo
——————————————————————————-
Bohuslav Sobotka proklamuje snahu o změnu církevních restitucí. V tom je
podporován Andrejem Babišem. Z pohledu zemědělského podnikatele je logické,
že chce mít z vládní pozice vliv na státní zemědělský majetek, protože
v případě jeho vydání církvím by byl menší. Sobotka ovšem neřekl, jak si
změnu církevních restitucí představuje. Pokud má jít o snahu nové vlády
jednat s církvemi o nové dohodě, je to možné. Jednat může kdokoliv o
čemkoliv. Právně závazným výsledkem však musí být smlouva odsouhlasená
oběma stranami, tedy i církvemi. Pokud by Sobotka chtěl proti vůli církví,
jednostranně a bez přiměřené náhrady zrušit majetkový nárok vzniklý podle
účinného zákona a platných smluv, šlo by o krok, který je v rozporu
s právem.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1950/

3. Jaroslav Makovec: Hledání předsedy ODS a teorie komunikace
——————————————————————————-
Je-li nynějším hlavním problémem ODS hledání nového vůdce (lépe asi zní
lídra), považuji za zajímavé poukázat na provázanost tohoto problému
s dalším neuralgickým bodem současných občanských demokratů. Tím je totální
vnitřní nesoudržnost.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1952/

4. Ondřej Šlechta: Veřejnost revoltující
——————————————————————————-
Zdá se, že voliči napříč Evropou vyhlásili soutěž, kdo zasadí systému
tvrdší direkt. Úspěchy italského populisty Grilla či rostoucí podpora
Strany za nezávislost Spojeného království a dalších euroskeptiků byly
jevy, jež dlouhodobě strašily představivost evropského politického
mainstramu. Všechno ale zatím trumfli slovenští voliči, díky jejichž hlasům
se minulý víkend stal županem (hejtmanem) banskobystrického kraje
nacionalista Kotleba, který už vizáží dokazuje, že mu nejsou pranic cizí
hodnoty Slovenského štátu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1958/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

5. Vojtěch Navrátil: Co žádný volební systém nemůže splnit
——————————————————————————-
„Někteří vyslovovali naději, že poměrné zastoupení je schopno odstranit
také korupci na radnicích, které snadno propadaly obce, v nichž bez
kontroly vládla jediná strana,“ líčil Ferdinand Peroutka v Budování státu
atmosféru panující při rokování Revolučního národního shromáždění na
přelomu ledna a února 1919, kdy byl pro obecní volby poprvé v českých
zemích zaveden poměrný volební systém.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1942/

6. Vladimír Hanáček: Jarosław Gowin: Povstane nová Chadecja?. Proč v
tradičně katolickém Polsku nehraje v politickém životě významnou roli
strana, která by se explicitně hlásila ke křesťanskodemokratické orientaci?
——————————————————————————-
V Polsku existuje tradice meziválečných křesťanskodemokratických formací,
obecně označovaných zkratkou ChD či termínem Chadecja. Vedle národních
demokratů, socialistů a agrárníků tvořila Chadecja jeden ze čtyř
nejvýznamnějších ideových proudů tehdejší polské politiky. Po roce 1989 se
však v zemi nepodařilo – s částečnou výjimkou národoveckého ZChN –
etablovat žádnou stranu, která by snesla označení křesťanskodemokratická.
Neúspěchem skončil i pokus v podobě tzv. křesťanské demokracie III.
Rzeczpospolité, kterou na sklonku roku 1997 založil bývalý prezident Lech
Wałęsa.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1943/

7. Bronisław Wildstein: Postpolitičnost čili postdemokracie
——————————————————————————-
Demokracie je v současném světě nesporným vítězem na politické aréně.
Zdaleka to neznamená, že tento systém není ohrožen, formálně však
alternativní model nikdo nenavrhne. Proces, který k tomuto stavu vedl,
probíhá už od války. Připomínám, že totalitním systémům a různým
despotickým režimům se také říká „demokracie“.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1944/

8. Alain Besançon: Zkrvavené země. O stejnojmenné knize Timothy Snydera
——————————————————————————-
Přestal jsem se už pozastavovat nad tím, že čtenářský zájem o knihy tohoto
druhu není příliš velký. Veřejnost má už dost všech těch příběhů
vyvražďování, protože vyvolávají nepříjemné pocity hrůzy, protože se
obracejí do minulosti a protože jejich aktéři i oběti jsou téměř všichni
již mrtvi. A je tu ještě jeden důvod: vytvořilo se obecné schéma, doxa, od
kterého nemá nikdo chuť se odchylovat. Představme si řadu do sebe
zapadajících kruhů, která má podobu terče. Uprostřed se nachází nejčernější
skvrna, chápaná jako absolutní zlo: Hitler a šoa. Ostatní soustředné kruhy
se postupně stávají stále světlejšími a získávají podobu zla relativního.
Schéma knihy Zkrvavené země takové není. Její autor Timothy Snyder je mladý
americký historik, který studoval v Oxfordu. Učí na univerzitě v Yale, kde
vede Katedru dějin střední a východní Evropy. Aby se mohl zabývat svým
tématem, naučil se všechny jazyky tohoto regionu. Zabýval se horou
archivních dokumentů a svědectví. Čistě odborně řečeno, jde o dílo
výjimečné kvality. První Snyderovou zásluhou je, že dokázal své téma přesně
vymezit prostorově a časově.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1945/

9. Jeremy Rozansky: Pobírači a tvůrci
——————————————————————————-
Nicholas Eberstadt napsal nevelkou, ale důležitou knížku, která břitce
ukazuje, jak se rozšiřuje sociální stát, a jež odhaluje propast, na jejíž
hraně nyní v důsledku této expanze balancují přetrvávající ideály
republikánské vlády. Národ pobíračů: americká epidemie nárokování je poučný
a alarmující. Avšak tomu, co je na našem nynějším politickém uspořádání
skutečně zničující, se Eberstadt věnuje jen nepřímo.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1946/

10. Lubomír Nondek: Několik poznámek k Tainterově teorie kolapsu v české
kotlině
——————————————————————————-
Kniha amerického historika a antropologa Josepha Taintera z roku 1988
Kolapsy složitých společností (první české vydání Dokořán 2009, dotisk
2013) již více než dvacet let ovlivňuje diskusi o nestabilitě složitých
socioekonomických systémů, jejich udržitelnosti, zranitelnosti, resilienci
a dalších souvisejících tématech. Ohlas Tainterovy práce se projevil i u
nás a inspiroval pestrou skupinu českých vědců v čele s egyptologem
Miroslavem Bártou k uspořádání tematické konference a k vydání sborníku
Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost současnost a
budoucnost komplexních společností (Academia 2011, dotisk 2013). Ze zájmu o
obě knihy je zřejmé, že téma společenského kolapsu je českými čtenáři
pokládáno za aktuální. Je proto užitečné posoudit, jak čeští badatelé
Tainterovu teorii uchopili. Velkým nedostatkem českého vydání Tainterovy
knihy je ovšem to, že není opatřena kritickým úvodem, který by nejen shrnul
vývoj autorových názorů, ale především reflektoval následnou diskusi.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1954/

ANALÝZY A STUDIE

11. AKTUALIZOVÁNO: Jak EU a členské státy pomáhají krachujícím zemím. EU
dokončila výplatu pomoci Irsku a Kypru
——————————————————————————-
EU obecně poskytuje finanční pomoc svým členským státům (1)
prostřednictvím Evropského fondu finanční stability (dále EFSF) a
Evropského stabilizačního mechanismu (dále ESM), které jsou k dispozici
pouze členům eurozóny (z jejich vlastních prostředků na základě svého
stanoveného podílu), (2) prostřednictvím Evropského mechanismu finanční
stability (EFSM), který je k dispozici všem členským státům, a (3)
prostřednictvím programu Balance of Payments Assistance (dále BoP), který
je k dispozici nečlenům eurozóny.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1940/

12. Vojtěch Navrátil: Jak voliči kroužkovali?. Namísto zběsilého
preferování posledních kandidátů šli voliči tentokrát na jistotu
——————————————————————————-
Preferenční hlasování se v roce 2010 v souvislosti se sněmovními volbami
stalo velmi diskutovanou záležitostí a například iniciativa Defenestrace
2010 vedená chartistou a jaderným fyzikem Františkem Janouchem a
spisovatelkou Lenkou Procházkovou vyzvala ke kroužkování posledních čtyř
kandidátů na kandidátkách. Dle jejich představ to mělo znamenat podstatně
větší politické zemětřesení než zvonění klíči na Václavském náměstí. Voliči
je ve volbách poslechli – celkem 47 poslanců (oproti šesti v předešlých
volbách) vděčilo svému zvolení pouze preferenčním hlasům, přičemž nebylo
výjimkou, že do dolní komory byl „katapultován“ i kandidát zaujímající na
kandidátce poslední místo. Proto si tyto volby vysloužily mediálně vděčné
označení „voličská revoluce“, přestože se o žádný převrat co do míry
využívání preferenčních hlasů nejednalo. Letos nebyl preferenčnímu
hlasování věnován příliš velký mediální prostor. Přesto by při hodnocení
výstupů letošních sněmovních voleb nemělo zůstat stranou pozornosti.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1949/

13. Tomáš Břicháček: Žlutá karta pro europrokurátora
——————————————————————————-
V červenci předložila Evropská komise návrh nařízení o zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce. Úřad vytvořený na základě tohoto předpisu by
měl namísto příslušných vnitrostátních orgánů (v České republice tedy
státního zastupitelství) vykonávat úlohu veřejné žaloby v trestních
řízeních ve vztahu k pachatelům „trestných činů poškozujících nebo
ohrožujících finanční zájmy Unie“. V podtitulu tiskového sdělení Komise
stálo: „Federální rozpočet potřebuje federální kontrolu“. Komise plánuje,
že do budoucna by mohlo dojít k rozšíření působnosti úřadu i na jiné
trestné činy s přeshraničním rozměrem.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1951/

PAR AVION

14. Par avion IV.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
——————————————————————————-
Úpadek Británie, Saúdové jako černý Petr mezinárodní politiky a přebujelý
špionážní aparát Spojených států. To všechno a mnohé další zaujalo redakci
Revue Politika na stránkách předních názorových magazínů a think-tanků v
týdnu od 29. října do 4. listopadu 2013.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1947/

15. Par avion V.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
——————————————————————————-
Rozhovor s Marine Le Pen, Velká Británie na rozcestí a trable se zaváděním
Obamacare. To všechno a mnohé další zaujalo redakci Revue Politika na
stránkách předních názorových magazínů a think-tanků v období od 9. do 18.
listopadu 2013.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1948/

16. Par avion VI.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
——————————————————————————-
Manifest Geerta Wilderse, dění na Ukrajině a americko-íránská dohoda o
zmírnění sankcí. To všechno a mnohé další zaujalo redakci Revue Politika na
stránkách předních názorových magazínů a think-tanků v období od 19. do 25.
listopadu 2013.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1957/

KNIŽNÍ NOVINKY

17. Knižní novinky 11/2013

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/57/018cdb8d65eb4a28