Newsletter Revue Politika 11/2012

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Jan Frank: Volby nemluví pro rebely
2. Ivo Strejček: ODS, nebo Unie osobností?
3. Dušan Šrámek: Kdo je tady vlastně kmotr?
4. Ondřej Šlechta: Gazprom mění politiku prodeje zemního plynu
5. Ondřej Krutílek: Redingové křížová výprava. Pokud kvóty schválí Brusel,
členským státům patrně nezbude než je uvést do života
6. Alexander Tomský: Prokletí společenské rovnosti pohlaví

Články a komentáře
——————————————————————————-
7. Bohumír Žídek: Legalizace konopí – nové téma amerických republikánů?
8. František Mikš: Většině průměrných politiků vyhovuje zatuchlý smrádek.
Přímá volba prezidenta nevyřeší absolutně nic, změnit se musí volební
systém pro sněmovní volby
9. Michal Kubát: Jak politicky napravit český parlamentarismus?
10. Jan Kust: Jak se volí POTUS?. Manuál k volbě amerického prezidenta s
příklady*
11. Vojtěch Navrátil: Bez manuálu k volbám nechoďte. Krajské volby
ukázaly, že kroužkování má smysl jen za určitých okolností
12. Pavel Kopecký: Konflikt v Sýrii: příklad zástupné války
13. Josef Mlejnek jr.: Sen, nebo procitnutí?. Přivedou férové volby Gruzii
do náruče Ruska?
14. Vlastimil Havlík: Ústavní galimatyáš na pokračování. Několik poznámek
k ústavní novele plánující zavedení konstruktivního vyjádření nedůvěry
15. Lubomír Kopeček: Úspěšný prorok: fiasko „přepáleného“ eura
16. Tomáš Břicháček: Když se řekne politická unie…

Rozhovory
——————————————————————————-
17. Jakub Janda: „Demokraté odmítají model převzatý z románů Ayn Rand“. S
Igorem Lukešem o nadcházejících prezidentských volbách v USA

Sympozium CDK: Politika, společnost a hodnoty v české a polské perspektivě
——————————————————————————-
18. Stanislav Balík: Politické společenství a národ
19. Pavel Dufek: Brát pluralismus vážně. K debatě o právu, politice,
spravedlnosti a Evropské unii
20. Pavel Švanda: O české soše Svobody
21. Ladislav Zemánek: Od kořenů svobody k jejím hranicím. Kritické úvahy o
podstatě a charakteru lidské svobody
22. Tomasz Grzegorz Grosse: Boj s krizí eurozóny, boj o moc v Evropě

Knižní novinky
——————————————————————————-
23. Knižní novinky 11/2012

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Jan Frank: Volby nemluví pro rebely
——————————————————————————-
Mizerná bilance pravice v krajských a senátních volbách posílila před
listopadovým kongresem ODS tzv. rebely v jejích řadách. S nimi pochopitelně
sílí i proud, jenž tvrdí, že za problémy strany může hlavně její malá
pravicovost. Nebýt „potvrzení” této teze volbami, nestál by kvaziideový
útok na Petra Nečase zprava navlečený na konkrétní rozpočtový krok vlády
snad ani za komentář. V situaci, kdy mohou rebelové říkat, že to říkali, se
ale takovýto výpad opravdu může jevit jako oprávněný. Ne že by ODS neměla
jako pravicová strana resty, a to velké. Jsou-li z časového a
legislativního hlediska reálné i jiné varianty, je chybou i další zvýšení
DPH. Ale vari náhlým a křečovitým obratům a úprkům ODS k fundamentu pod
vedením mocenských instrumentalistů.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1752/

2. Ivo Strejček: ODS, nebo Unie osobností?
——————————————————————————-
Hlavní zprávou v českých denících o 23. kongresu ODS bylo sdělení, že se
„nestalo nic”. Podle mě však záleží na tom, co kdo od kongresu očekával.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1766/

3. Dušan Šrámek: Kdo je tady vlastně kmotr?
——————————————————————————-
Kmotr – označení, které kdysi použil bývalý premiér Mirek Topolánek na
uzavřeném jednání špiček ODS ve vztahu k různým lokálním stranickým šíbrům,
většinou charakterizovaným nadupanými terénními auty s nepřehlédnutelnými
SPZ, býčími šíjemi ověšenými řetězy a pětitisícovkami za jednu mattonku.
Jejich role v politice se zpravidla vyznačuje „velrybářstvím”, tedy náborem
členů, kteří jim pak zajišťují vliv při získávání veřejných zakázek či při
prošlapávání různých povolení v džungli tuzemské byrokracie. Chytlavé
označení se velice rychle ujalo, zapustilo kořeny v mediálním prostoru a
naposledy bylo skloňováno na nedávném kongresu ODS, aniž by se kdokoli
vážně zabýval otázkou, zda naplňuje vžité představy a dosavadní sémantický
úzus. Občas se uvádějí italské či americké pravzory. Proč se ale nepodívat
na východ, který je nám nedávnou společnou historií i určitými současnými
specifiky daleko bližší?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1767/

4. Ondřej Šlechta: Gazprom mění politiku prodeje zemního plynu
——————————————————————————-
Po zásazích Evropské komise, která zahájila protimonopolní šetření vůči
ruskému energetickému gigantu Gazprom, začíná Rusko se změnami v politice
prodeje zemního plynu do Evropy. Z obavy před ztrátou dlouhodobých
kontraktů hodlá preferovat vzájemně přijatelnější mechanismus úpravy cen,
což dokazuje nedávné výrazné snížení cen dodávek plynu do Polska.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1772/

5. Ondřej Krutílek: Redingové křížová výprava. Pokud kvóty schválí Brusel,
členským státům patrně nezbude než je uvést do života
——————————————————————————-
Když evropská komisařka Viviane Redingová před týdnem na Twitteru
vítězoslavně oznámila, že Komise přijala její návrh na zavedení kvót pro
zastoupení žen ve vedení podniků, evropská média okamžitě zavalila lavina
komentářů, které měly jedno společné: jejich autoři samotný text návrhu
neviděli ani z rychlíku. Jaký tedy skutečně je? A stojí za to jej přijímat?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1771/

6. Alexander Tomský: Prokletí společenské rovnosti pohlaví
——————————————————————————-
Tak je to na stole. Evropská komise přijala léta připravovaný plán Viviene
Redingové na rovnější (40%) zastoupení žen ve vedení a správních radách
podniků. Zatím se týká pouze velkých firem (cca 5 000), které zaměstnávají
více než dvě stě padesát zaměstnanců a mají obrat nad 50 milionů eur. Po
schválení Evropským parlamentem nastoupí sankce, byť podle osvědčené
salámové metody postupných krůčků zatím ponechané na libovůli jednotlivých
států.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1774/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

7. Bohumír Žídek: Legalizace konopí – nové téma amerických republikánů?
——————————————————————————-
Senátor Rand Paul, bývalý kongresman Tom Tancredo, ale i přední
představitel náboženské pravice, televizní kazatel Pat Robertson – to jsou
jen některé z osobností americké Republikánské strany, jež se vyslovily pro
legalizaci konopí. Občané Colorada, Oregonu a Washingtonu budou mít 6.
listopadu možnost o třech různých podobách uzákonění tohoto požadavku
hlasovat. Tyto iniciativy mají mnoho odpůrců v řadách politiků obou hlavní
stran. Nicméně u republikánů nacházejí stále více obhájců a stoupenců.
Znamená to změnu trendu v americké politice?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1751/

8. František Mikš: Většině průměrných politiků vyhovuje zatuchlý smrádek.
Přímá volba prezidenta nevyřeší absolutně nic, změnit se musí volební
systém pro sněmovní volby
——————————————————————————-
V poslední době, kdykoli přijde řeč na systémové problémy české politiky,
mi na mysli vyvstane následující obraz: Představte si instalatéra, který má
nájemníkům domu opravit závadu v koupelně, odkud se již dlouho šíří
podezřelý zápach. Příčinou je očividně nevhodný typ sifonu u vany, který se
již krátce po instalaci začal ucpávat. Je třeba ho vyměnit, nebo alespoň
upravit. Instalatér se však namísto toho začne zcela nepochopitelně
intenzivně zajímat o sifon u vedle stojícího umyvadla, který je ovšem
v pořádku. Nakonec se rozhodne – i přes varování odborníků – vyměnit ho za
jiný, drahý a složitý typ. Nový sifon však neodpovídá odpadovým trubkám
v domě, které jsou dimenzovány jinak, takže se nakonec začne ucpávat
i umyvadlo. Zápach nejenže nezmizí, naopak ještě zintenzivní. Instalatér je
však překvapivě se svým výkonem spokojen a uspokojeni kupodivu vypadají
i nájemníci, kteří vše draze platí. Smrad v domě je sice k zalknutí, pod
umyvadlem se však leskne nový naleštěný sifon, který se zdá být příslibem
toho, že vše se nakonec nějak usadí…
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1753/

9. Michal Kubát: Jak politicky napravit český parlamentarismus?
——————————————————————————-
V poslední době jsme u nás svědky mnoha debat o krizi české politiky.
Obecně se dá říci, že buď se mluví o krizi politiky jako takové, nebo jsou
zmiňovány různé konkrétní (neblahé) jevy, se kterými se v České republice
setkáváme. Rozličným fenoménům české politiky je přitom věnována různě
intenzivní pozornost. Některé aspekty jsou silně medializované, a tedy
diskutované (typicky korupce v politice), jiným otázkám je věnována
relativně menší pozornost. Zdá se mi, že neoprávněně podceňovaným tématem
české politické diskuse je podoba a fungování našeho parlamentarismu, a to
především v politických a publicistických kruzích. Je to o to zarážející,
že problematické fungování českého parlamentního režimu není vůbec žádnou
novinkou.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1754/

10. Jan Kust: Jak se volí POTUS?. Manuál k volbě amerického prezidenta s
příklady*
——————————————————————————-
Volba amerického prezidenta je jednou z nejzávažnějších událostí, které
každé čtyři roky hýbou celým světem a ovlivňují jeho směřování. Zároveň jde
o jeden z nejzářnějších příkladů oslavy demokracie a nejmasovější projev
„vůle lidu”. Jak se volba připravuje, jak probíhá a co jí následuje?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1749/

11. Vojtěch Navrátil: Bez manuálu k volbám nechoďte. Krajské volby
ukázaly, že kroužkování má smysl jen za určitých okolností
——————————————————————————-
Možnost udělovat v krajských volbách kandidátům preferenční hlasy neměla
až do letošních voleb valného významu. Kvůli vysoké desetiprocentní hranici
hlasů, jež kandidáti museli získat, napomáhaly ke zvolení jen zhruba setině
krajských zastupitelů z celkového počtu 675. Po jarní novele volebního
zákona, která snížila potřebné kvorum na polovinu, se šance kandidátů na
nevolitelných místech poskočit na kandidátkách výrazně zvýšily. Přesto se,
jak jsem před volbami prognózoval, žádné pokračování „kroužkovací revoluce”
sněmovních voleb z roku 2010 nekonalo.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1757/

12. Pavel Kopecký: Konflikt v Sýrii: příklad zástupné války
——————————————————————————-
Byli jsme svědky dlouhé řady mediálních obrazů, jež nám „vykouzlily”, jak
to jde s režimem syrského prezidenta Bašára al-Asada z kopce. Tu svého
chlebodárce opustil ministr, tu za svobodou prchl další, tu věrnost
vypověděl velvyslanec a tak dále. Sled takových informací působil
zpravodajsky vděčně. Damašek měl bezmála každý následující den padnout do
náruče „bojovníků za svobodu”. Měsíce prosté rozhodných změn ale přibývají.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1768/

13. Josef Mlejnek jr.: Sen, nebo procitnutí?. Přivedou férové volby Gruzii
do náruče Ruska?
——————————————————————————-
Koncem října potvrdil gruzínský parlament ve funkci nového premiéra a jeho
vládu: Bidzinu Ivanišviliho, jehož koalici Gruzínský sen se v parlamentních
volbách konaných 1. října poněkud překvapivě podařilo porazit Sjednocené
národní hnutí stávajícího prezidenta Michaila Saakašviliho. „Je to poprvé v
gruzínské historii, kdy vláda bude změněna prostřednictvím voleb,” pronesl
Ivanišvili nedlouho poté, co vešly ve známost volební výsledky. Jeho výrok
si zaslouží bližší pozornost. Dosavadní volby v Gruzii vždy potvrdily u
moci vládnoucí sestavu, anebo se mocenská výměna konala na základě protestů
vyvolaných falšováním voleb, což byl případ revoluce růží z roku 2003,
která vynesla k moci Michaila Saakašviliho.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1765/

14. Vlastimil Havlík: Ústavní galimatyáš na pokračování. Několik poznámek
k ústavní novele plánující zavedení konstruktivního vyjádření nedůvěry
——————————————————————————-
Je 24. březen 2009. Na programu jednání schůze Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky je jediný bod: návrh na vyslovení nedůvěry druhé
vládě Mirka Topolánka. Přestože se jedná v tomto období již o pátý pokus
opozice kabinet svrhnout, nedávné spory uvnitř Občanské demokratické strany
a Strany zelených dávají tušit, že tentokrát se nemusí jednat o rutinní a
pro opozici předem prohranou záležitost. Potvrzuje to i diskuse, která
samotnému hlasování předchází a ze které je zřejmé, že rebelující poslanci
nehodlají ze svého kritického postoje vůči vládě – ať už je motivován
čímkoli – ustoupit. Poslanci hlasují veřejně, jednotlivě a jmenovitě.
V 18:23, kdy došla řada na posledního z rebelujících poslanců, Věru
Jakubkovou, je jasno.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1770/

15. Lubomír Kopeček: Úspěšný prorok: fiasko „přepáleného“ eura
——————————————————————————-
Krátce před koncem mandátu současného českého prezidenta vyšla v
nakladatelství Barrister & Principal kniha Fenomén Václav Klaus.
Politická biografie, která mapuje jeho politickou kariéru a vybrané
myšlenkové postoje. Autorem je politolog Lubomír Kopeček. V následujícím
textu přinášíme ukázku věnovanou Klausovu pohledu na euro.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1773/

16. Tomáš Břicháček: Když se řekne politická unie…
——————————————————————————-
V poslední době se ve slovníku těch, kteří prosazují další významné
posilování moci Evropské unie, respektive jejích institucí na úkor
členských států, zabydlel pojem politická unie. Právě tímto staronovým
souslovím označují svůj ideál dalšího vývoje integrace. Kancléřka
Merkelová, předseda Komise Barroso, komisařka Redingová a mnoho dalších
protagonistů dnešní diskuse, jejichž jména však českému čtenáři příznačně
nic neříkají – ti všichni po vytvoření „politické unie” volají. Ukazuje se,
že tento nepříliš výmluvný, pružný a neustálený termín umožňuje různé
výklady a budí napříč Evropou zmatení. Následující příspěvek se proto snaží
přesněji identifikovat jeho obsah, a to na základě konkrétních vizí pod
touto hlavičkou dosud prezentovaných. Zabývá se rovněž otázkou, zda EU
nelze za politickou unii považovat již dnes.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1763/

ROZHOVORY

17. Jakub Janda: „Demokraté odmítají model převzatý z románů Ayn Rand“. S
Igorem Lukešem o nadcházejících prezidentských volbách v USA

SYMPOZIUM CDK: POLITIKA, SPOLEČNOST A HODNOTY V ČESKÉ A POLSKÉ PERSPEKTIVĚ

18. Stanislav Balík: Politické společenství a národ
——————————————————————————-
Téma patriotismu či vlastenectví, klíčové pro společenskou kohezi, neboť
právě ono buduje politické společenství a národ, stojí v české veřejné
debatě zcela na okraji zájmu. Pomiňme skupiny nacionálně-šovinistické z
nejrůznějších skinheadských a neonacistických kruhů, které v pomatení pojmů
a historických skutečností mají národa plná ústa či pera, aniž by jim
samotný pojem byl zřejmý. Na neextremistické, intelektuální scéně je
v tomto ohledu pusto a prázdno. Snad v obavě, aby nebyli za zpátečnické,
prachem konce devatenáctého a začátku dvacátého století zapadané exoty se
čeští veřejní intelektuálové tématu národa, procesu jeho budování, péči o
vztah k vlasti až na skromné výjimky nevěnují.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1755/

19. Pavel Dufek: Brát pluralismus vážně. K debatě o právu, politice,
spravedlnosti a Evropské unii
——————————————————————————-
Dovolím si začít poněkud zeširoka. Mezi komentátory ze všech zákoutí
politického spektra existuje pozoruhodná shoda na tom, že „současná
společnost” se buď již nachází v bídném stavu, nebo k němu pomalu, leč
jistě směřuje, z čehož plyne, že její vyhlídky jsou v každém případě
tristní, pokud ovšem něco neučiníme, respektive něčemu jinému nezabráníme.
Bronisław Wildstein nabídl svoji verzi tohoto příběhu, přičemž se jedná
o verzi ambiciózní co do tematického záběru, identifikace příčin a viníků
i navrhovaných prostředků nápravy. Následující text bude v porovnání s jeho
„výkopem” asymetrický, co se týče délky, obsahu, ambicí i žánru.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1756/

20. Pavel Švanda: O české soše Svobody
——————————————————————————-
České revoluce odjakživa vypadají spíše jako státní převraty než jako
davové bakchanálie. To neplatí o květnu 1945. Avšak mnohé z toho, co se
právě tehdy dělo, neučinilo Čechům Revoluci davů sympatičtější. Nicméně, ať
zprvu s národními prapory nad hlavami, nebo posléze u pracovních stolů: na
přelomu let 1989-1990 zdaleka nešlo jen o to rozrazit sevření totalitního
státu a nastolit otevřenou, a proto vlastně neznámou budoucnost. Cílem byla
spíš rychlá demontáž beztak již téměř nefungujícího politického
a ekonomického systému, který měl zhoubné následky pro národní kulturu
i pro životní úroveň Čechoslováků. Nastala poptávka po účinných právních
zásadách a fungujícím ekonomickém know-how. Záruky občanských svobod pro
jednotlivce a mechanismy parlamentní demokracie měly vytvořit podmínky pro
úspěšnou proměnu všeobecných životních podmínek. 
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1758/

21. Ladislav Zemánek: Od kořenů svobody k jejím hranicím. Kritické úvahy o
podstatě a charakteru lidské svobody
——————————————————————————-
O svobodě toho bylo v lidských dějinách napsáno mnoho. Někteří ji
vyzdvihovali jako to nejcennější, co člověk může mít, jiní ji člověku ve
jménu determinismu upírali. I dnes má smysl se jí zabývat, byť se může
zdát, že přinejmenším v západním světě zvítězila. Možná je totiž ohrožena
víc než kdy předtím. Vědomí toho, že svobodu nelze oddělovat od Boha, je
totiž čím dál slabší.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1759/

22. Tomasz Grzegorz Grosse: Boj s krizí eurozóny, boj o moc v Evropě
——————————————————————————-
Krizi společné měny vyvolala institucionální nedotaženost vzniklá v době
ustavování tohoto systému.1 Největším problémem je absence adekvátních
nástrojů, které by umožnily vyrovnávání strukturálních odlišností a
cyklických odlišností mezi ekonomikami eurozóny. Takovým mechanismem by
měly být evropské fiskální nástroje, které by obnovily konkurenceschopnost
a hospodářský růst nejslabších oblastí. To by vyžadovalo založení
federálních fiskálních institucí, tedy federalizaci daní, silný unijní
rozpočet a také spoluzodpovědnost za veřejný dluh. Krom toho by byla
nezbytná přísnější kontrola finančních trhů, aby neprohlubovaly hospodářské
obtíže. Jak krize společné měny postupuje (počínaje sklonkem roku 2009), je
stále patrnější, že obtíže způsobuje nejen nadměrná zadluženost států, ale
stále větší měrou se na ní svými problémy podílí bankovní sektor a přílišné
spekulace na finančních trzích.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1764/

KNIŽNÍ NOVINKY

23. Knižní novinky 11/2012

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/46/018cdb8d65eb4a28