Newsletter Revue Politika 10/2013

***** NEWSLETTER REVUE POLITIKA 10/2013 ******************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/56/018cdb8d65eb4a28

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Pavel Kopecký: Obamův antirestart
2. Hynek Fajmon: O mnohoobročnictví v řadách ČSSD
3. Ondřej Šlechta: Narušení hlavního proudu. Populisté na koni, tradiční
strany na ústupu a nezastavitelný prezident
4. Vojtěch Navrátil: Bratři a sestry hlásí návrat

Články a komentáře
——————————————————————————-
5. Mojmír Hampl: Euro: pohled z Prahy do Pobaltí
6. Ondřej Šlechta: Neudržitelný stav. Máme přetlak humanistů a
katastrofální nedostatek technických absolventů
7. Lubomír Kopeček, Jiří Weigl: Spor o dědictví Václava Klause. Byl, nebo
nebyl úspěšným premiérem? Jiří Weigl reaguje na Lubomíra Kopečka (a vice
versa)
8. Václav Klaus: Zamyšlení nad knihou Nicholase Wapshotta „Keynes – Hayek“

Rozhovory
——————————————————————————-
9. Marie Bydžovská: Reformy se ve střední Evropě zastavily. O situaci
středoevropských ekonomik s Markem Dabrowskim, jenž se v Praze zúčastnil
konference Fórum 2000, která se letos věnovala společenské transformaci

Analýzy a studie
——————————————————————————-
10. Petr Fiala: O potřebě demokratické politiky
11. Zdeněk Koudelka: Protikorupční kampaň v kauze exposlanců a právo
12. Vojtěch Navrátil: Preferenční hlasování od vzniku republiky po
„kroužkovací revoluci“ I.. Prvorepublikové boje a experiment s obecními
volbami
13. Pierre Manent: Krize liberalismu
14. Vojtěch Navrátil: Preferenční hlasování od vzniku republiky po
„kroužkovací revoluci“ II.. Polistopadová éra a dvacetileté čekání

Par avion
——————————————————————————-
15. Par avion I.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
16. Par avion II.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
17. Par avion III.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Pavel Kopecký: Obamův antirestart
——————————————————————————-
V Sýrii se již dva a půl roku bojuje. Vojna je vleklá, zmatená,
nepřehledná, v tomto ohledu ukázkově „blízkovýchodní“. Odkazuje na
mnohaletou konfrontaci v sousedním Libanonu, kde se rovněž projevily
konfliktní linie sousedního státu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1923/

2. Hynek Fajmon: O mnohoobročnictví v řadách ČSSD
——————————————————————————-
Mnohoobročnictví se zdá být něčím starodávným a neaktuálním, ale fenomén,
který toto slovo popisuje, stále existuje. Ba co víc, vzkvétá – především v
řadách ČSSD. Ve středověku proti mnohoobročnictví veřejně bojoval Jan Hus.
Tehdejší kněží poměrně často drželi ve své správě více duchovenských úřadů.
Dostávali zaplaceno za všechny, ale nebyli s to je fakticky vykonávat, a
tak za menší peníze najímali jiné duchovní, kteří je vykonávali místo nich.
Dnes se s mnohoobročnictvím nesetkáváme v církvích, ale ve veřejném životě.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1935/

3. Ondřej Šlechta: Narušení hlavního proudu. Populisté na koni, tradiční
strany na ústupu a nezastavitelný prezident
——————————————————————————-
Snad žádné jiné parlamentní volby nebyly spojeny s tak jednoznačným
očekáváním. Kolaps pravice očekával kdekdo, od levicových novinářů až po
Václava Klause, který ODS otevřeně popřál výprask. Konečný výsledek
občanských demokratů byl skutečně horší než očekávání, TOP 09 si výrazně
nepolepšila ani nepohoršila a komunisté potvrdili pozici stabilní síly.
Debakl kdysi nejsilnější pravicové strany, nástup Andreje Babiše, úspěch
Tomia Okamury a návrat lidovců do Sněmovny však brzy po ohlášení výsledků
zastínila zcela jiná událost. Pokus vítězné ČSSD spáchat sebevraždu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1937/

4. Vojtěch Navrátil: Bratři a sestry hlásí návrat
——————————————————————————-
„No, myslím, že volbou nového předsedy se lidovci rozhodli definitivně
opustit českou politickou scénu,“ prorokoval na konci listopadu 2010 po
zvolení Pavla Bělobrádka v jedné z facebookových diskusí bývalý člen
KDU-ČSL politolog Jan Bureš, nyní dlouhodobě spolupracující se sociální
demokracií. Jeho výrok jen potvrdil starou dobrou politologickou poučku, že
politolog nemá předpovídat, ale hodnotit.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1938/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

5. Mojmír Hampl: Euro: pohled z Prahy do Pobaltí
——————————————————————————-
Estonsko již eurem platí, Lotyšsko vstoupí do eurozóny v lednu 2014 a
Litva se na stejný krok chystá o rok později. Již v roce 2015 může být tedy
celé Pobaltí v eurozóně. V Česku naopak není stanoven ani indikativní
termín vstupu, a česká měna proto ani nečeká v předpokoji eura, tzv.
mechanismu směnných kurzů ERM II. Navíc přes 80 % Čechů dle výzkumu
Eurobarometru zavedení eura nepodporuje, což je nejvíc v historii a zdaleka
nejvíc v regionu střední a východní Evropy. Proč takové rozdíly?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1922/

6. Ondřej Šlechta: Neudržitelný stav. Máme přetlak humanistů a
katastrofální nedostatek technických absolventů
——————————————————————————-
V polovině roku Senát zamítl novelu zákona o dani z příjmu, která mimo
jiné měla za cíl zvýhodnit ty podnikatele, kteří se rozhodli zapojit do
odborného vzdělávání formou praxe ve vlastní firmě studentům především
technických oborů.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1926/

7. Lubomír Kopeček, Jiří Weigl: Spor o dědictví Václava Klause. Byl, nebo
nebyl úspěšným premiérem? Jiří Weigl reaguje na Lubomíra Kopečka (a vice
versa)

8. Václav Klaus: Zamyšlení nad knihou Nicholase Wapshotta „Keynes – Hayek“
——————————————————————————-
Každá velká ekonomická porucha vyvolá diskusi, při které se připomenou
minulé spory na stejné téma. Cílem je maximálně se z nich poučit, i když –
jak dokazuje i tato kniha – lidé poučitelní nejsou. Krize let 2008–2009
nemohla mít osudy jiné. Anglický žurnalista a historik (ale i mimořádně
kvalitní ekonom) Nicholas Wapshott využil této chvíle k napsání čtivé,
prameny velmi dobře podložené, v každém případě kvalitní knihy o sporu
Keynese a Hayeka, sporu, který – jak je uvedeno v podtitulu – „definoval
moderní ekonomii“. Toto téma mu umožnilo velmi plasticky vylíčit
ekonomickou historii posledních devadesáti let a roli, kterou v ní sehráli
Keynes a Hayek, resp. jejich myšlenky. Čtenář jistě ví, že Keynes obhajoval
roli státu, Hayek roli trhu.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1932/

ROZHOVORY

9. Marie Bydžovská: Reformy se ve střední Evropě zastavily. O situaci
středoevropských ekonomik s Markem Dabrowskim, jenž se v Praze zúčastnil
konference Fórum 2000, která se letos věnovala společenské transformaci

ANALÝZY A STUDIE

10. Petr Fiala: O potřebě demokratické politiky
——————————————————————————-
Nespokojenost se stavem české politiky a s českou politickou kulturou není
nová. Ostatně netýká se jen české společnosti, také jiné evropské země
procházejí obdobím „politické únavy“. Málokde je však rozdělení mezi
politikou a společností tak hluboké jako u nás. Nedůvěra v klíčové
instituce demokracie, pocit všeobjímající korupce a bezútěšného stavu
politické kultury dosáhly míry, která nás musí znepokojovat. Není přitom až
tak důležité, zda tyto pocity společnosti odpovídají realitě nebo jsou
vyvolány médii či vznikají z nerealistických očekávání. Nálada společnosti
totiž zpětně utváří politiku, vymezuje prostor a podmínky, v nichž lze
demokratickou politiku realizovat.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1921/

11. Zdeněk Koudelka: Protikorupční kampaň v kauze exposlanců a právo
——————————————————————————-
Jestliže se o prostituci hovoří jako o nejstarším řemesle na světě, lze o
úplatkářství mluvit jako o jednom z nejstarších deliktů. Stejně starý je
boj proti němu. V současné době je vedeno protikorupční tažení, které je
politickou a mediální kampaní protaženou do justice a práva. Slovy Petr
Hájka: „Slovo korupce se stalo tímtéž základním pojmem jako v minulém
režimu třídní boj. Má také podobné důsledky. (…) Ty, kdo se radují, že
konečně se ,zkorumpovaná třída politiků‘ začíná bát, je nutno upozornit, že
brzy se budou bát všichni a každý. Rozkrádání veřejných peněz je bezpochyby
zločin. (…) Politicky se však využívá jen tehdy, je-li třeba převzít moc.“
(Smrt v sametu, Praha 2012, s. 11)
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1924/

12. Vojtěch Navrátil: Preferenční hlasování od vzniku republiky po
„kroužkovací revoluci“ I.. Prvorepublikové boje a experiment s obecními
volbami
——————————————————————————-
Takzvaná „kroužkovací revoluce“ ve volbách v květnu 2010 vynesla
z nevolitelných míst do Poslanecké sněmovny takřka čtvrtinu jejího
osazenstva. Vykroužkování některých zprofanovaných lídrů typu exministra
vnitra Ivana Langera v mnohých lidech dokonce vzbudilo naději (pokolikáté
už?) na zlepšení politických poměrů v zemi. Téma preferenčního hlasování se
proto bezprostředně po volbách stalo v České republice poprvé v historii
významněji sledovanou záležitostí. Ne vždy tomu tak ale bylo.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1928/

13. Pierre Manent: Krize liberalismu
——————————————————————————-
Letos na jaře publikovala revue Commentaire text přednášky, kterou Pierre
Manent přednesl v kroužku Politique autrement (Politika jinak) 8. února
2011, v podobě, v jaké vyšla v sešitech tohoto sdružení v říjnu 2012. Po
přednášce následovala diskuse, která autorovi pomohla upřesnit a prohloubit
analýzu situace, v níž se nachází Francie a Evropa. Přinášíme mírně krácený
text Manentovy přednášky a také několik otázek a odpovědí z následující
diskuse.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1931/

14. Vojtěch Navrátil: Preferenční hlasování od vzniku republiky po
„kroužkovací revoluci“ II.. Polistopadová éra a dvacetileté čekání
——————————————————————————-
Po pádu komunistického režimu se československé volební zákonodárství,
navzdory snaze prezidenta Havla a jeho nejbližších spolupracovníků
fandících nominálnímu hlasování, vrátilo k prvorepublikové a poválečné
tradici listinného poměrného volebního systému, do nějž byla nově zahrnuta
i možnost udělovat preferenční hlasy (téma preferenčního hlasování nebylo
při projednávání nových volebních zákonů v prvních týdnech roku 1990 žádnou
kontroverzní záležitostí, jelikož je během rozpravy v jednotlivých
parlamentech vzpomenul pouze federální poslanec Jan Svoboda, který se
vyslovoval pro zavedení smíšeného volebního systému a zrušení možnosti
udělovat preferenční hlasy, pozměňovací návrh ale nakonec nepodal). Než
však kroužkování získalo na významu, musely uběhnout dvě polistopadové
dekády.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1929/

PAR AVION

15. Par avion I.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
——————————————————————————-
Snaha americkému Kongresu vybřednout z shutdownu, kdy vláda operuje bez
schváleného rozpočtu, námluvy s Íránem, skepse k oživení eurozóny a nejisté
vyhlídky putinovského Ruska, to jsou témata, jež redakci Revue Politika
zaujala na stránkách předních názorových magazínů a think-tanků v týdnu od
1. do 7. října 2013.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1927/

16. Par avion II.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
——————————————————————————-
Rostoucí evropská averze k migrantům, Mexiko jako bezpečnostní hrozba
Spojeným státům, letošní Nobelova cena za mír a projev maďarského premiéra
v britském Chatham House, to jsou témata, jež redakci Revue Politika
zaujala na stránkách předních názorových magazínů a think-tanků v týdnu od
8. do 14. října 2013.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1934/

17. Par avion III.. O čem se píše na webech předních názorových magazínů a
think-tanků
——————————————————————————-
Úspěchy evropských populistů, jež straší mainstreamové strany, nekončící
debata nad soumrakem Spojených států, prezident Obama a jeho obrat o 180
stupňů a rasismus v Rusku. To všechno a mnohé další zaujalo redakci Revue
Politika na stránkách předních názorových magazínů a think-tanků v týdnu od
15. do 21. října 2013.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1936/

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/56/018cdb8d65eb4a28