Newsletter Revue Politika 1/2014

***** NEWSLETTER REVUE POLITIKA 1/2014 ******************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/59/018cdb8d65eb4a28

***** STRUČNÝ OBSAH *************************************

Poznámky k událostem
——————————————————————————-
1. Vojtěch Navrátil: Ovlivňuje velikost vlády její trvanlivost?
2. Bohumír Žídek: Edward Snowden: americký hrdina a skutečný patriot
3. Ondřej Šlechta: Brzezinski: silný Západ jen ve spojení s Ruskem

Články a komentáře
——————————————————————————-
4. Vít Hloušek: Jak restartovat ODS. Několik poznámek ke směřování a
programatice strany
5. Martina Heranová: Quo vadis, západní civilizace?
6. Zdeněk Koudelka: Justiční kabáty ostudy
7. Jaroslav Pešek: Vrata do Evropy. V Česku se při debatách o dění na
Ukrajině vůbec nemluví o tom, že Čína s ní podepsala osmnáct smluv, které
jí mají otevřít přístup na evropské trhy
8. Lubomír Nondek: Republiku a varlata. Proč je marxismus opiem nejen
intelektuálů
9. Vojtěch Navrátil: „Léčba Fialou“: nejisté vykročení ODS

Par avion
——————————————————————————-
10. Par avion IX.
11. Par avion X.

***** PŘEHLED TEXTŮ **************************************

POZNÁMKY K UDÁLOSTEM

1. Vojtěch Navrátil: Ovlivňuje velikost vlády její trvanlivost?
——————————————————————————-
Zástupci ČSSD, ANO a KDU-ČSL se po dvou měsících od voleb dohodli na
programu, rozdělení ministerských postů i počtu členů vlády. Nakonec jich
má být sedmnáct. Při jednáních padlo mnoho silných slov o tom, kolik
vládních postů voliči jednotlivým stranám přiřkli, kolik by měla mít
exekutiva členů či co je to „důstojné zastoupení ve vládě“. Není proto od
věci si připomenout, jak početné byly vlády v minulosti, jakou měly
trvanlivost a jaké postavení v nich jednotlivé strany zaujímaly.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1972/

2. Bohumír Žídek: Edward Snowden: americký hrdina a skutečný patriot
——————————————————————————-
Nejvýznamnější osobností uplynulého roku byl podle deníku Guardian Edward
Snowden. Nechybělo mnoho, aby se stal osobností roku i podle magazínu Time.
Někteří čeští komentátoři a politici o něm však hovoří jako o zrádci či
užitečném idiotovi Moskvy. Nedokáží pochopit, že Snowden je hrdina a
skutečný americký vlastenec.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1973/

3. Ondřej Šlechta: Brzezinski: silný Západ jen ve spojení s Ruskem
——————————————————————————-
Za nejprovokativnější větu v mezinárodní politice uplynulých let by klidně
mohla být zvolena tato: „Západ by mohl zabránit svému vytěsnění do
marginální role vypracováním nové strategie spočívající ve schopnosti
integrovat Rusko a Turecko do západního systému.“ Napsal ji ve své
nejnovější knize Strategic Vision Zbigniew Brzezinski, jedna
z nejbarvitějších figur zahraniční politiky USA a bývalý studenoválečník,
který jako bezpečnostní poradce zostřoval vzájemnou konfrontaci mezi
Spojenými státy a SSSR.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1977/

ČLÁNKY A KOMENTÁŘE

4. Vít Hloušek: Jak restartovat ODS. Několik poznámek ke směřování a
programatice strany
——————————————————————————-
Stanislav Balík, Ondřej Krutílek, Ladislav Mrklas a Petr Sokol zahájili
svým textem Vynořit se a nadechnout nutnou diskusi o stavu a výhledech
Občanské demokratické strany. Souhlasím s jejich názorem, že debata o ODS
je debatou o české občanské pravici obecně. Pokusím se do ní přispět.
Považuji výchozí text zmiňovaných autorů za velmi kvalitní analytický
vstup, byť některé jejich argumenty (například o směřování „evropské“
politiky strany) nesdílím. Nebudu tedy primárně polemizovat, spíše se
pokusím doplnit další perspektivu, respektive ukázat na jednu z důležitých
věcí, kterou je třeba se po vynoření v rámci hlubokého nádechu zabývat.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1974/

5. Martina Heranová: Quo vadis, západní civilizace?
——————————————————————————-
Uplynulý rok vystavil euroatlantické demokratické společenství hned
několika zásadním zkouškám. Rostoucí ambice nových mocenských vyzyvatelů
přerostly do podoby testu reálných schopností západních spojenců bránit své
dlouhodobé bezpečnostní zájmy, a tím i stávající velmocenský status quo.
Posun směrem k novému rozložení sil v rámci vznikajícího multipolárního
světa se tak výrazně urychlil. Přispěly k tomu především události druhé
poloviny roku, které naplno odhalily nízkou akceschopnost jak dosavadního
hegemona USA, tak jeho evropských partnerů, zůstávajících nadále v jeho
vleku.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1975/

6. Zdeněk Koudelka: Justiční kabáty ostudy
——————————————————————————-
V každé oblasti lidské činnosti je možné najít výsledky vynikající,
průměrné a špatné. I v oblasti soudní moci. Zde jsou dva odstrašující
případy.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1976/

7. Jaroslav Pešek: Vrata do Evropy. V Česku se při debatách o dění na
Ukrajině vůbec nemluví o tom, že Čína s ní podepsala osmnáct smluv, které
jí mají otevřít přístup na evropské trhy
——————————————————————————-
Ukrajinská veřejnost sledovala v uplynulém roce politické námluvy své
vlády s Čínou. Do médií pronikly informace o záměru předat Číně miliony
hektarů úrodné černozemní půdy, aby si na ní mohla pěstovat kukuřici a
pšenici. Představa, že to nejcennější, co Ukrajina má, bude využíváno
Číňany, vyvolala mezi Ukrajinci paniku. Vláda proto vydala prohlášení, že
jde o záměrné dezinformace konkurenčních politických sil. A jaká jsou
fakta?
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1979/

8. Lubomír Nondek: Republiku a varlata. Proč je marxismus opiem nejen
intelektuálů
——————————————————————————-
Původním záměrem bylo přinést pouze kritickou recenzi knihy Vratislava
Effenbergera Republiku a varlata, která se v předvánoční čtenářské anketě
Lidových novin umístila mezi deseti tituly roku 2013. Životní bilancování
tohoto zhrzeného marxisty je však zajímavé číst v kontextu jiného díla –
studie Ralfa Dahrendorfa Pokoušení nesvobody pojednávající o tom, jak je
snadné podlehnout okouzlení totalitními a autoritativními ideologiemi.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1980/

9. Vojtěch Navrátil: „Léčba Fialou“: nejisté vykročení ODS
——————————————————————————-
Občanští demokraté jsou v krizi, netuší, co si se sebou počít, a jsou pro
zlepšení situace schopni udělat takřka cokoliv. Tedy i podniknout kroky,
jež by byly ještě nedávno považovány za rouhání proti základním stranickým
principům. Tak se dá číst poslední dění v ODS završené korunovací Petra
Fialy do čela strany, jak atmosféru panující okolo volby předsedy trefně
vystihl Roman Joch. I přes povinný optimismus se nakonec může ukázat, že
nedávný kongres ODS byl jen dalším neúspěšným pokusem o restart kdysi
nejmocnější strany v zemi.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1982/

PAR AVION

10. Par avion IX.
——————————————————————————-
Paralely s předvečerem první světové války, úspěch politických reformátorů
a morální porážka intervencionismu na Blízkém východě. To jsou témata, jež
nás na stránkách světových médií a think-tanků zaujala minulý týden.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1978/

11. Par avion X.
——————————————————————————-
Ztráta amerického kreditu u spojenců a drama na Ukrajině. To jsou témata,
jež nás tento týden zaujala na stránkách světových médií a think-tanků.
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1981/

***********************************************************

Tisk celého čísla:
http://www.revuepolitika.cz/newsletter/tisk/59/018cdb8d65eb4a28