Newsletter: Ohlédnutí za uplynulým rokem

Během uplynulého roku se podařilo uskutečnit několik významných akcí a projektů. Proběhl například další ročník projektu Prague European Summit společně s debatou na téma “Obrana našich demokratických norem: Posílení transatlantických vztahů v době konfliktu” v rámci projektu Transatlantic Policy Forum.

Samozřejmě jsme pokračovali i v zaběhnutých projektech a debatách jako jsou debaty Café EvropaEU – Pacific Talks nebo EU±

Činnost Institutu se odrážela také v médiích, kam naši pracovníci přispěli přibližně ve 200 případech. Zároveň bylo v průběhu roku vydáno více než 60 článků a publikací.

Pravidelně také vychází podcast Talking Europeum a podcast Café Evropa. 

Prague European Summit

Pražský evropský summit byl založen v roce 2015 Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústavem mezinárodních vztahů pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR s cílem přetvořit obraz České republiky jako členské země EU, která se sebevědomě a přitom konstruktivně zapojuje do strategických diskusí o směřování Evropské unie. Prague European Summit spojuje veřejné činitele, zástupce podnikatelů a nevládních organizací, akademické pracovníky a novináře a poskytuje prostor k diskuzi o tématech, jako je vedení EU, bezpečnost, nové technologie a digitální věk, současné výzvy v oblasti hospodářské a zahraniční politiky nebo dopad různých politik a trendů na evropskou společnost. Cílem je najít společné odpovědi na klíčové otázky týkající se Evropské unie.

Think Tank Forum

Během října se uskutučnilo třídenní fórum, které mělo za cíl spojit odborníky a dát prosotor pro řešení procesu evropské integrace. Fóra se zúčastnilo přibližně 80 odborníků. Cílem bylo poskytnout prostor pro otevřenou výměnu názorů a přijít s konkrétními doporučeními, jak posílit politiku rozšiřování EU.

Články a publikace

V médiích

  • Ekonews: Průmysl bude dál dostávat část emisních povolenek zdarma. Nové povolenky na dopravu a budovy dopadnou na lidi (Kateřina Davidová)