Návštěva z Běloruska

Do Prahy přijede skupina mladých lidí z běloruských regionů. Jelikož doma se podílejí na lokálních občanských kampaních, seznámí se v České republice s místní samosprávou a fungováním našich nevládních organizací a místních občanských sdružení.

Přílohy