Naučte se používat nová média efektivně – dvoudenní workshop pro NNO


V rámci sekce One World Social Innovation 2012, která je součástí letošního ročníku festivalu Jeden svět, je na březen připravován dvoudenní workshop zaměřený na využití moderních komunikačních prostředků v práci nevládních organizací a iniciativ.

Workshop se uskuteční 5. a 6. března 2012 v Hubu Praha (Drtinova 557/10, Praha 5). Kapacita je omezená a proto budou účastníci vybráni na základě informací poskytnutých v přihlášce. Workshop je bezplatný.

Více informací naleznete v následujícím odkazu:

http://jedensvet.cz/newmedia/2012/01/16/naucte-se-pouzivat-nova-media-efektivne-dvoudenni-workshop-pro-nevladky/

Pokud vás téma zajímá, doporučujeme nadále sledovat blog One World Social Innovation, kde průběžně seznamujeme s tím nejzajímavějším, co se v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií pro pozitivní společenskou změnu odehrává.

Více na:

www.jedensvet.cz/newmedia

www.facebook.com/NMSocialChange

www.twitter.com/ownewmedia