Nadace Forum 2000 se zúčastnila veřejného shromáždění na podporu Tibetu

Nadace Forum 2000 se spolu s dalšími 10 českými neziskovými organizacemi připojila k iniciativě Češi Tibet podporují a zúčastnila se veřejného shromáždění, které se konalo v pondělí 5. května 2014 v 17.30 před budovou Ministerstva zahraničních věcí České republiky v Praze.

Akce reagovala na výrok předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který prohlásil, že česká vláda neuznává tibetskou exilovou vládu, a následný podpis dohody mezi ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem a jeho čínským protějškem Wangem I v Pekingu dne 29. dubna 2014. Dohoda stvrzuje zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí Číny.

Kroky české vlády jsou prázdnými a nepřijatelnými ústupky. Zrazují principy ochrany lidských práv v zahraniční politice, o které by Česká republika v souladu s odkazem Václava Havla měla usilovat. Mimoto odporují platnému usnesení Poslanecké sněmovny ČR z roku 2008, které vyzývá všechny představitele Poslanecké sněmovny k aktivnímu vystupování na obranu lidských práv v Číně a Tibetské autonomní oblasti. Jak Bohuslav Sobotka, tak Lubomír Zaorálek hlasovali pro usnesení.

Takovéto rozpory poškozují českou vládu nejen na poli mezinárodním, ale také doma. Nadace Forum 2000 proto spolu s koalicí neziskových organizací žádá předsedu vlády, ministra zahraničních věcí a vládu jako celek, aby svůj postoj v této záležitosti znovu zvážili.

Ani Jeho Svatost dalajlama a tibetská exilová vláda, ani žádná z českých neziskových organizací nežádají odtržení a samostatnost Tibetu, nýbrž požadují skutečnou autonomii regionu v souladu s čínskou ústavou a důsledné dodržování lidských práv v Číně.

Celý text prohlášení účastníků veřejného shromáždění Češi Tibet podporují si můžete přečíst zde.