Ministři hospodářství zhodnotili 20 let česko-německých vztahů: Vzdělání je prioritou budoucího rozvoje

V úterý 7. května 2013 se v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR uskutečnila diskuse s názvem „20 let česko-německých hospodářských vztahů: Perspektivy budoucí spolupráce“. Hosty diskuse byli ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba a německý vicekancléř a spolkový ministr hospodářství a technologie Dr. Philipp Rösler.

Setkání se zabývalo hospodářským vývojem v ČR a Německu a bilaterálními vztahy obou zemí. Mezi probíranými tématy vynikaly především otázky týkající se problematiky, která je oběma státům společná a která se dotýká konkurenceschopnosti, zahraničního obchodu, vývoje nových technologií, inovací a také spolupráce obou zemí v rámci Evropské unie a v přístupu na třetí trhy.

Technická vzdělanost je jedním z klíčových faktorů lákajících německé a další investory do českého prostředí. „Jsem přesvědčen, že se Česká republika dostává do situace, kdy musí dělat zásadní změny v technickém školství,“ řekl ministr Kuba. Dodal, že Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo novelu zákona o daních, která umožňuje firmám daňové odpočty, pokud se zapojí do vzdělávání.

Moderátor diskuse Detlef Wittig vyzdvihl další velké téma vzájemných vztahů, energetiku a problém přetoků. Ministr Rösler zdůraznil, že každý stát sám a suverénně rozhoduje o svém energetickém mixu a nesmí svým činěním okolní státy poškodit. „Jsme nesmírně vděčni za to, jakou zátěž přijala Česká republika, aby nám pomohla při realizaci našeho energetického obratu.“ Dále zdůraznil, že Německo chce dále pracovat na budování a posilování svých sítí, zejména na propojení severu země s jihem.

Diskuse tematicky navázala na Výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra, která proběhla v listopadu 2012 v Ostravě a jejímž hlavním tématem byla energetická politika obou zemí.

Akce byla organizována Česko-německým diskusním fórem (ČNDF) a Nadací Forum 2000 v rámci dlouhodobé spolupráce na projektech podporujících česko-německé vztahy. Nadace Forum 2000, která je českým partnerem ČNDF, pomáhá vytvářet a organizovat projekty rozvíjející vzájemný dialog mezi Čechy a Němci a zároveň podporující zapojení širších společenských skupin do této diskuse.


Přílohy